Svetovni dan avtizma: torek, 2. april 2024

Kaj avtizem je? Avtizem je motnja spektra, ki vpliva na socialne spretnosti in komunikacijo posameznika. Oseba, ki ji je ta motnja diagnosticirana, lahko razvije razne rituale in razmišljanja, ima pogosto (ne vedno in v veliki večini ne dekleta) težave pri verbalni in neverbalni komunikaciji, socialnih interakcijah ter branju ali razumevanju namenov drugih. Je kompleksno in večplastno stanje, ki zahteva prilagojeno podporo, pri čemer se upoštevajo močne točke, izzivi in specifične potrebe vsakega posameznika.  Kaj povzroča avtizem, še vedno ni znano.

Povečajmo ozaveščenost o avtizmu in spodbujajmo vključenost ter razumevanje! Svetovni dan avtizma postavlja področje spoštovanja pravic oseb na avtističnem spektru v središče pozornosti in je priložnost za ozaveščanje javnosti o pomembnosti zagotavljanja čim bolj polnega življenja osebam s avtizmom. Še danes namreč osebe s spektrom avtizma in njihove družine doživljajo diskriminacijo in izolacijo.

Organizacije za avtizem po vsem svetu spodbujajo deležnike k sodelovanju pri obravnavi in sprejemanju neurodivergentnih oseb. Žal pa je kljub prizadevanju institucij še vedno preveč takih, ki drugačnosti ne priznavajo.

Idejo, da postane 2. april, svetovni dan avtizma, je v Generalni skupščini ZN predlagala predstavnica Katarja pri ZN Mozah bint Nasser al-Missned. Njena ideja je bila podprta s strani vseh držav članic ZN 18.12.2007.

Organizacija Autism Speaks je glavni organizator kampanje po celem svetu, ki je poimenovana ”Light it up blue”. Kot je razvidno že iz imena, se na ta dan po vsem svetu najbolj pomembni spomeniki v najbolj znanih mestih po svetu obarvajo modro.  Po vsem svetu se odvijajo dogodki, razna srečanja, konference in razstave za ozaveščanje.

Naša prelepa država pa ima na tem področju še veliko dela. Slovenija je ena izmed evropskih držav, ki namenja najmanj sredstev za socialno zaščito oseb s posebnimi potrebami. Ta se kaže predvsem v pomanjkanju enakih izobraževalnih priložnosti in zaposlitvenih možnosti.

Če povzamem: Cilj 2. aprila je izboljšanje kakovosti življenja oseb s spektrom avtizma!

Novost: meseca maja bomo v Centru Ivana Hribarja v Trzinu predstavili delovanje Združenja bodi Zdrav in pozdravili odprtje podružnice Združenja v Trzinu.

Avtor: Nina Kozarič, Združenje Bodi zdrav; Foto: canva.com

Tagi