Popolna zapora državne ceste v Dragomlju zaradi asfaltiranja vozišča

Zaradi asfaltiranja vozišča po rekonstrukciji vodovoda in izgradnji pločnika bo od četrtka, 16. 7. 2020 od 7.00 do nedelje, 19. 7. 2020 do 20.00 vzpostavljena popolna zapora državne ceste v Dragomlju. Obvoz za osebna vozila bo urejen po lokalnih cestah JP 571011 in LC 071501 skozi Dragomelj, za tovorna vozila pa bo obvoz urejen po državnih cestah Šentjakov – Črnuče – Trzin – Domžale in obratno.

Za izboljšanje prometne varnosti Občini Domžale vodi investicijo izgradnje novega pločnika za pešce na desni strani regionalne ceste R3-644, odsek 1357 Šentjakob – Domžale v naselju Dragomelj, v dolžini 630 m. V okviru investicijskih vzdrževalnih del so pred izgradnjo pločnika zamenjali dotrajane oz. neustrezne vodovodne cevi, v dolžini 500 m na relaciji vzdolž državne ceste. V sklopu izgradnje pločnika se je uredila tudi cestna javna razsvetljava na tem delu odseka pločnika, v dolžini 530 m. Dela izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal.

Skladno z zahtevo DRSI je potrebno preplastiti tudi polovico državne ceste. V času asfaltiranja vozišča po rekonstrukciji vodovoda in izgradnji pločnika bo vzpostavljena popolna zapora državne ceste v Dragomlju od četrtka, 16. 7. 2020 od 7.00 do nedelje, 19. 7. 2020 do 20.00. Obvoz za osebna vozila, redno avtobusno linijo ter intervencijska vozila bo urejen po lokalnih cestah JP 571011 in LC 071501 skozi Dragomelj. Obvoz za tovorna vozila bo urejen po državnih cestah na relaciji Šentjakob – Črnuče – Trzin – Domžale in obratno.

Dela na gradbišču bodo predvidoma končana v drugi polovici meseca julija.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek / Občina Domžale

 

Tagi