Nove informacije glede aktivnosti za zaustavitev epidemije COVID-19 v občini Domžale

V Sloveniji smo soočeni s pomanjkanjem zaščitne opreme. Civilna zaščita Občine Domžale poskuša s samooskrbo zagotavljati zadostno zaščitno opremo za nemoteno delovanje nujnih in izpostavljenih služb in ekip, ki pomagajo ogroženim občanom in občankam, torej oskrbi nujnih služb.

“Glede na zadnje sprejete ukrepe pristojnih ministrstev (obvezna uporaba zaščitne maske ter uporaba zaščitnih rokavic v zaprtih javnih površinah), katere moramo upoštevati, se je tako še znatno povečala potreba po zaščitnih maskah. Sprejeti odlok predpisuje obvezno zaščitno opremo, ne predpisuje pa strogo nošenje zaščitne maske, pač pa dovoljuje tudi druge oblike zaščite, na primer s šalom, ruto ali podobnimi oblikami zaščite, ki prekrijejo nos in usta. Na ta način lahko ljudje ob upoštevanju varne razdalje do drugih oseb ustrezno zaščitimo lastno in zdravje ljudi okoli nas, vse dokler se ne okrepi zaloga zaščitnih mask v lekarnah in pri drugih (zasebnih) ponudnikih,“ sporočajo iz Štaba Civilne zaščite Občine Domžale.

Maske si lahko naredite tudi sami. Model za šivanje mask najdete tudi na povezavi UKC Ljubljana, skupaj z navodili za izdelavo in uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask.

Ne glede na navedeno je Štab Civilne zaščite Občine Domžale zaprosil Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale za pomoč pri zagotavljanju zaščitnih mask s pomočjo domžalskih podjetij in posameznikov.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale bo najkasneje do jutri pripravila seznam ponudnikov zaščitnih mask, preko katerih bodo občani in občanke lahko kupili, kar potrebujejo.

Poveljnik Civilne zaščite, Marko Žagar in komandir PP Domžale, Dejan Košir sta danes izmenjala informacije glede spoštovanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih površinah. Do sedaj ni bilo zaznati večjih kršitev nedovoljenega zbiranja na javnih površinah v občini Domžale. Dobro sodelujejo tudi z občinskimi redarji, ki izvajajo še dodatne obhode na najbolj kritičnih območjih občine.

Preko OZ Rdečega križa Domžale s pomočjo tabornikov in skavtov poteka nemotena pomoč ogroženim starejšim občanom in občankam.

V Štabu Civilne zaščite Občine Domžale ves čas spremljajo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajajo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Ponovno pozivamo vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo vsa navodila, saj so bili ukrepi sprejeti za zaščito in preprečevanja širjenja virusa COVID-19 in ohranjanja našega zdravja.

V kolikor zaznate kršitve navodil in odredb pristojnih ministrstev vas naprošajo, da le-te nemudoma prijavite na pristojni Zdravstveni inšpektorat RS.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo s strani Štaba CZ Občine Domžale podani predvidoma vsak dan.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči.

Miha Ulčar; Foto: Štab CZ Občine Domžale

 

Tagi