Na železniških postajah v Domžalah in Zgornjih Jaršah kmalu novi kolesarnici

Na železniških postajah v Domžalah in Zgornjih Jaršah že dober mesec dni potekajo gradbena dela, zaradi česar se marsikdo sprašuje, za kakšni investiciji gre in kaj bo novega “zraslo” na teh dveh lokacijah. Izvedeli smo, da se na teh dveh lokacijah gradita novi kolesarnici, ki sta del projekta novih brezplačnih parkirišč za kolesa, na skupno več kot 200-tih železniških postajah in postajališčih po Sloveniji.

S ciljem pospeševanja uporabe javnega potniškega prometa, spodbujanjem trajnostne mobilnosti in zmanjševanja emisij na okolje Slovenske železnice urejajo nova brezplačna parkirišča za kolesa in sicer je predvidena izvedba novih kolesarnic in parkirišč za kolesa na celotnem slovenskem železniškem omrežju, na skupno 220-tih železniških postajah in postajališčih. Gre za skupen projekt Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za infrastrukturo in SŽ-Infrastruktura d.o.o.

Trenutno potekajo dela na železniških postajah v Domžalah in Zgornjih Jaršah. Na slednji lokaciji so že postavili konstrukcijo, medtem, ko so v Domžalah v teh dneh zaključili zemeljska dela, v katera so vgradili betonske temelje, na katerih bo stala konstrukcija.

Na Slovenskih železnicah so povedali, da se izvedba projekta financira s strani Ministrstva za okolje in prostor, in sicer iz Sklada podnebnih sprememb, saj je ena izmed osrednjih prioritet tega ministrstva boj proti podnebnim spremembam. Tudi vsa ta na novo urejena parkirna mesta za kolesa bodo brezplačna za javno uporabo. Za zagotovitev večje dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanje konkurenčnosti storitev železniškega prevoza se bodo zagotovile tudi površine namenjene izposoji in polnjenju električnih koles. V Domžalah dela potekajo na dveh lokacijah in sicer na južni in severni strani železniške postaje. Po naših informacijah naj bi polnilnica za električna kolesa stala na severni strani, na delu parkirišča pri SPB-1.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Igor Kocijančič, A.B.

Komentarji uporabnikov
Tagi