Knjige Franca Bernika – zgodovinski biseri o naši preteklosti. Izšla prva knjiga “Zgodovina fare Domžale 1”

Pred dnevi je izšel ponatis knjige »Zgodovina fare Domžale 1«, ki je prva izmed štirih knjig projekta ponatisa knjig Franca Bernika, ki bodo pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale izšle v obdobju 2020 – 2022. Knjige, med njimi bo tudi izdaja ohranjenega rokopisa »Zgodovina fare Domžale 3«, so pravi biser o domžalski preteklosti. Zbiranje naročil, tako posameznih knjig kot tudi kompleta 4 knjig kot celote že poteka.

Že dlje časa je v Domžalah tlela zamisel, da se pristopi k ponovnemu natisu temeljnih knjig Franca Bernika o naši preteklosti, kronik o naši zgodovini in življenju v Domžalah  v prvi polovici 20. stoletja, saj je ohranjenih le še peščica izvodov teh del. Pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika je zato pričel z delom uredniški odbor in pripravil vsebinski, terminski ter finančni načrt projekta, ki poteka ob podpori Občine Domžale.

Ob izidu prve knjige »Zgodovina fare Domžale 1« nam je Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Domžale povedala, da je Franc Bernika prav gotovo osebnost, ki je izjemno zaznamovala preteklost našega mesta in je eden najpomembnejših ljudi v njegovi zgodovini. V Domžalah je bival in deloval kot dolgoletni župnik od leta 1903 vse do smrti leta 1948, razen v obdobju med okupacijo od 1941 do 1945, ko je kot begunec živel v Ljubljani. Domžalam je dal pečat na številnih področjih delovanja, zlasti s svojo vlogo pri ustanovitvi samostojne župnije, pa tudi s smelim delovanjem na družbenem, gospodarskem, socialnem, izobraževalnem in kulturnem področju. Zgradil je prvi otroški vrtec in dom za starejše, tudi prvo pokopališče. Spodbudil je delovanje zadrug, Strojna zadruga je med drugim v Domžale pripeljala prvo javno razsvetljavo.

(Foto: arhiv Kulturnega doma Franca Bernika Domžale)

»Izjemen je njegov prispevek v okviru slamnikarske dejavnosti, saj so s Kitarsko zadrugo skrbeli za nabavo materiala in organizirali prodajo slamnatih kit v tujino. Zaslužen je bil za ustanovitev hranilnice in posojilnice ter podpiral delavce pri njihovih pravicah in izobraževanju. Kot javni zavod, ki s ponosom nosi njegovo ime, in nadaljuje z kulturnim poslanstvom in ohranjanjem dediščine, se s spoštovanjem oziramo na obsežno zapuščino, ki jo je zapustil, saj je bil med drugim tudi gonilna sila Katoliškega izobraževalnega društva, zborovodja in režiser, vodja knjižnice in organizator pogovorov ter človek, ki je znal spodbuditi in navdušiti sokrajane za izgradnjo današnjega kulturnega doma – veličastne secesijske stavbe iz leta 1910 –  ki je še danes med najlepšimi objekti, v ponos kraju in graditeljem,« je poudarila Zalokarjeva.

V nadaljevanju je še izpostavila, da je pomembna tudi njegova vloga pisca in kronista. Zapustil je 9 samostojnih verskih in zgodovinskih knjižnih del, poleg tistih z nabožno vsebino sta še posebej zanimivi kroniki Zgodovina fare Domžale 1 (1923) in 2 ( 1939) ter delo z naslovom Z nekdanje Goričice ( 1925), v rokopisu pa je ostala nedokončana tudi Zgodovina fare Domžale 3. Poleg tega je objavil tudi več člankov in skladb v Cerkvenem glasbeniku in Duhovnem pastirju, pisal pa je tudi dramska besedila in komponiral.

Po besedah Zalokarjeva so v letu 2019 pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale pričeli s pripravo projekta ponatisa knjig Franca Bernika. Že dlje časa je v Domžalah tlela zamisel, da se pristopi k ponovnemu ponatisu Bernikovih temeljnih knjig o naši preteklosti, saj je ohranjenih le še peščica izvodov teh del. Po številnih pobudah, med drugim Jožeta Oberwalderja in Tomaža Jarca, se je jeseni 2019 zbral uredniški odbor, ki ga sestavljajo župnik Župnije Domžale Klemen Svetelj, zgodovinar mag. Blaž Otrin, sodelavka na področju muzejske dejavnosti Katarina Rus Krušelj, knjigovez Tomaž Jarc, sodelavec Janez Ivan Kastelic, oblikovalec Marjan Kocjan in Cveta Zalokar kot predsednica. Uredniški odbor je pripravil vsebinski in terminski načrt ter finančen obseg projekta in ga predstavil ter zanj pridobil tudi podporo pri Občini Domžale in njenem županu Toniju Dragarju. 

V  obdobju med leti 2020 – 2022 bodo pripravili izdajo in ponatis vseh treh kronik, pri čemer so se odločili, da jih bodo izdali v enotni in delno posodobljeni ter tehnično kvalitetnejši knjižni obliki. Začeli so s ponatisom Zgodovine fare Domžale 1 ( ta je izšla v mesecu maju 2020), sledili bosta ob koncu leta 2020 Zgodovina fare Domžale 2 ( izid predvidoma v jeseni 2020) in v letu 2021 delo Z nekdanje Goričice. Najpomembnejše pa je, da bodo v tem času nastali tudi številni strokovni članki in prispevki, ki jih bodo pripravili med drugim mag. Blaž Otrin, Matjaž Brojan, dr. Miroslav Stiplovšek, Katarina Rus Krušelj, dr. Anton Štrukelj, Mihael Kozjek, Jan Berlot, Ana Vrtovec Beno … »V njih bomo prvič zares natančno in strokovno osvetlili življenje in delovanje g. Franca Bernika,  s posebnim poudarkom na delovanju v Domžalah. Prav tako bo zbrano in objavljeno tudi obsežno fotografsko gradivo, povezano z Bernikovim delom. V načrtu pa je tudi zahtevna priprava izdaje ohranjenega rokopisa Zgodovine fare Domžale 3, v katerem je popisana kronika dogajanja od leta 1940 do 1948, ki obsega zapise o času druge svetovne vojne in povojnem dogajanju,« je še povedala Zalokarjeva.

Kot smo že omenili v uvodu je prva knjiga Zgodovina fare Domžale 1, izšla v mesecu maju. V njej pa so poleg ponatisa objavljeni tudi uvodni zapisi župana Občine Domžale Tonija Dragarja, župnika Župnije Domžale Klemna Svetelja in predsednice uredniškega odbora Cvete Zalokar, pospremil pa jo je tudi Krajši življenjepis Franca Bernika.

V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale so že pričeli z zbiranjem naročil, tako posameznih knjig kot tudi kompleta 4 knjig kot celote.

>>> NAROČILNICA 

Naročilnico pošljite/prinesite na naslov:
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska cesta 61
1230 Domžale

ali izpolnjeno naročilnico pošljite na e-naslov: blagajna@kd-domzale.si.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

 

Tagi