Ekološki otok, ki je postal žrtev nenadzorovanega in primitivnega odlaganja vseh možnih odpadkov

V občinah, kjer javno komunalno službo izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, je skupno 200 ekoloških otokov, ki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja in stekla, na nekaterih lokacijah pa se zbira tudi odpadna elektronska in električna oprema. Ekološki otoki so med občani zelo dobro sprejeti, saj so jim skorajda na dosegu rok, da tja lahko kadarkoli prinesejo ali pripeljejo odpadni papir, steklo ali pa odpadno elektronsko in električno opremo. Na žalost pa večkrat opažamo, da nekateri občani na ekološke otoke odpadke odlagajo neprimerno, pogosto tudi odpadke, ki tja ne sodijo, kljub dejstvu, da večino teh odpadkov lahko brezplačno predajo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

Eden izmed takšnih problematičnih ekoloških otokov se nahaja v križišču Pelechove in Igriške ulice v Preserjah pri Radomljah. Naš bralec nam je posredoval tri fotografije tega ekološkega otoka, ki je dobesedno zasut z raznovrstnimi odpadki, med katerimi je večina takšnih, ki ne sodijo na ekološki otok. Ob tem je zapisal, da je omenjeni ekološki otok v zadnjem obdobju postal žrtev nenadzorovanega in primitivnega odlaganja vseh možnih odpadkov.

Po njegovih besedah naj bi bilo tako že kakšno leto in to kljub temu, da se na Prodniku trudijo in sproti odvažajo odpadke. Kmalu zatem, ko je ekološki otrok očiščen, se zgodba z nepravilnim odlaganjem odpadkov ponovi. Po mnenju bralca bi se moralo na ekološke otoke namestiti kamere, kot je to praksa v nekaterih drugih krajih. Dodal je še, da nenadzorovano in primitivno odlaganje odpadkov poleg ekološke škode tudi močno kazi podobo kraja. Za konec je bralec še poudaril, da se v primeru, če so zabojniki polni, odpadkov ne odlaga na tla, ampak se jih lahko odloži v zabojnike ekološkega otoka, ki se nahaja nedaleč stran v industrijski coni Jarše.

Ekološki otok v Preserjah, ki je dobesedno zasut z raznovrstnimi odpadki, med katerimi je večina takšnih, ki ne sodijo tja.

Problematičnih ekoloških otokov je malo, pa vendarle preveč, saj je moteča neurejenost

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da je »problematičnih« ekoloških otokov malo, saj se s težavami srečujejo le na 15 lokacijah od skupno 200, pa vendar je tudi to preveč, saj je za okoliške prebivalce neurejenost zelo moteča. Uporabniki na ekoloških otokih večinoma puščajo odpadke, ki bi jih sicer lahko predali v njihovem zbirnem centru brez kakršnega koli stroška: “Ločeno zbrane odpadke (mešano embalažo, steklo, papir, tekstil, nevarne odpadke, kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo) od naših uporabnikov v zbirnem centru prevzemamo v okviru javne službe, zato se ob prevzemu ne zaračunava ničesar. Žal se še vedno najdejo posamezniki, ki kljub vsem možnostim, ki jih imajo na razpolago, ne poskrbijo ustrezno za svoje odpadke in jih malomarno predajajo na ekoloških otokih. Zato smo za lokalne medije v preteklosti že pripravili prispevek na to temo z namenom ozaveščanja uporabnikov.”

Na Prodniku povečali frekvenco praznjenja zabojnikov in čiščenja njihove okolice ter namestili opozorilne table

Čeprav se včasih zdi najbolj enostavna rešitev, da bi ekološki otok, na katerem se nečistoče in neprimerno odloženi odpadki neprestano ponavljajo, kar ukinili ali prestavili, pa so nam na Prodniku povedali, da se je treba zavedati, da je tudi s postavitvijo ekoloških otokov treba zadostiti tako določenim standardom kot tudi predpisom, saj so ekološki otoki namenjeni vsem uporabnikom javne službe ravnanja z odpadki in morajo biti skladno predpisi čim bolj dostopni uporabnikom, v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti morajo biti urejeni na vsakih 400 prebivalcev. Že pred časom so na »problematičnih« ekoloških otokih sprejeli nekaj ukrepov z namenom izboljšanja stanja – povečali so frekvenco praznjenja zabojnikov in čiščenja njihove okolice, namestili pa so tudi opozorilne table, da je odlaganje izven zabojnikov prepovedano in da naj uporabniki večje količine odpadkov pripeljejo na Center za ravnanje z odpadki v Dobu.

Uporabniki na ekoloških otokih večinoma puščajo odpadke, ki bi jih sicer lahko predali v njihovem zbirnem centru brez kakršnega koli stroška.

V času epidemije NIJZ strogo odsvetuje dotikanje odvrženih odpadkov

Velja tudi izpostaviti na odgovornost takšnega ravnanja posameznikov, ki vse povprek odlagajo odpadke. Treba se je namreč zavedati, da smo v času epidemije. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da je v času epidemije zaradi bolezni COVID-19 kakršnokoli dotikanje odloženih odpadkov strogo odsvetovano. Dotikanje odvrženih odpadkov lahko povzroči širjenje okužb, tudi z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Na Prodniku so nam povedali, da delavci komunalnega podjetja tudi v času epidemije skrbijo za reden odvoz odpadkov, tudi z ekoloških otokov. Odpadki, ki niso odloženi v zabojnike, ampak ob njih, že v normalnih okoliščinah predstavljajo nevarnost tako za okolico kot za delavce, ki praznijo zabojnike, v trenutnih razmerah pa je puščanje odpadkov ob zabojnikih še toliko bolj ogrožajoče. Prav bi bilo, da vsak pravilno poskrbi za svoje odpadke in z njimi ne ogroža okolice in delavcev.

Redno (in izredno) čiščenje ekoloških otokov ni dovolj – pomemben je predvsem odnos uporabnikov

Skupaj poskrbimo za urejenost ekoloških otokov.

Žal se kljub vse večji ozaveščenosti prebivalcev še vedno najdejo posamezniki, ki jim je očitno vseeno, v kakšnem okolju živimo in svoje odpadke puščajo na ekoloških otokih ob zabojnikih.

“Na nevestno ravnanje posameznikov nimamo vpliva in ga tudi ne moremo predvideti, zato smo v takšnih primerih veseli vsakršnega obvestila s strani naših uporabnikov, saj le tako lahko ustrezno ukrepamo in čim hitreje očistimo ekološki otok. Poleg rednega (in izrednega) praznjenja zabojnikov in čiščenja njihove okolice je namreč za urejenost ekoloških otokov ključnega pomena pravilna predaja odpadkov s strani uporabnikov, veliko pa pripomorejo tudi družbeno odgovorni okoliški prebivalci, ki v primeru neprimernega odlaganja odpadkov in nečistoče na ekoloških otokih na to opozorijo kršitelja, v kolikor ga opazijo pri delu, v vsakem primeru pa o tem obvestijo naše podjetje. Žal proti povzročiteljem ni možno ukrepati, če o njih ni nobene informacije, zato vse, ki kršitelje opazijo pri delu, prosimo, da o tem posredujejo informacije občinskemu inšpektoratu ali na naše podjetje,” so v zvezi z ukrepi in ozaveščenosti prebivalcev povedali na Prodniku

Večje količine odpadkov prevzemajo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu

Če se doma iz določenih razlogov pojavi več odpadkov kot običajno in jih ne moremo odložiti v zabojnike doma ali na ekoloških otokih, je prav, da jih peljemo v Center za ravnanje z odpadki v Dobu, ki je temu namenjen. Vse ločeno zbrane odpadke od uporabnikov namreč prevzemajo v okviru javne službe, tako da ob predaji ni potrebno ničesar plačati, plača se le prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov.

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa in čim večje zaščite tako uporabnikov kot zaposlenih je vstop v Center v času epidemije možen le z lastno zaščitno masko, število vozil, ki so lahko v istem času v Centru pa je omejeno. Zaradi omejitve števila obiskovalcev se lahko zgodi, da bo v primeru večjega števila obiskovalcev za vstop v Center treba nekoliko počakati. Na Prodniku uporabnike prosijo, da upoštevate navodila zaposlenih in z odgovornim ravnanjem prispevate k preprečevanju širjenja virusa.

Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki brez doplačila oddate ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

  • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila in ostali tekstil,
  • odpadna električna in elektronska oprema (TV aparati, mikrovalovne pečice, telefoni, računalniki…),
  • kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, pohištvo, kopalniška oprema, preproge, vzmetnice…),
  • nevarni odpadki iz gospodinjstev (topila, pesticidi, jedilno olje in maščobe, barve, lepila, čistila, baterije, akumulatorji…).

Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imate doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddate občasno povečane količine zelenega odreza.

Večje količine odpadkov prevzemajo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

V Centru za ravnanje z odpadki sprejemajo tudi mešane komunalne odpadke, gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest, ki jih predpisi ne vključujejo v sistem izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na spletni strani www.jkp-prodnik.si.

Dvakrat letno organizirana akcija odvoza kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke lahko uporabniki oddajo tudi v okviru organiziranega odvoza, ki poteka dvakrat letno – enkrat spomladi in enkrat jeseni. Na dan odvoza lahko postavijo kosovne odpadke na zbirno mesto, kamor običajno postavijo zabojnike za odvoz, komunalno podjetje pa poskrbi za odvoz.

Vsak mora poskrbeti za svoje odpadke

Na našem območju imamo dovolj možnosti za pravilno odlaganje odpadkov in potrebno je le nekaj volje in malo truda, da je za odpadke ustrezno poskrbljeno. Prav je, da vsak posameznik počisti za sabo in poskrbi za svoje odpadke, saj bo le tako naše okolje čisto in prijetno.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: J.D., arhiv domžaca

 

Tagi