Aktualne informacije v občini Domžale: Novi ukrepi za zaustavitev epidemije COVID-19

Včeraj večer smo na našem portalu poročali, da je vlada sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok je začel veljati danes in velja do preklica.

S sprejetimi ukrepi se je dodatno zaostrilo gibanje na zunanjih površinah z omejitvijo prehajanja med občinami brez upravičenega razloga. V občini Domžale bodo okrepili delovanje občinskih redarjev na najbolj kritičnih (obleganih) območjih občine, z namenom, da ne bo prihajalo do kršitev jasnih navodil s strani pristojnih ministrstev.

“Dodatnih zaostritev omejitev gibanja s strani župana Občine Domžale in Štaba Civilne zaščite Občine Domžale ne načrtujemo, v kolikor bomo omenjene ukrepe upoštevali,“ so sporočili Štaba CZ Občine Domžale.

Pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih površinah (trgovine, banke, lekarne, črpalke, ipd.) je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter uporaba zaščitnih rokavic. Zaščitno masko si lahko naredimo tudi sami, kar je razvidno iz priloženega navodila.

Navodilo je pripravilo podjetje: SETI d.o.o, Savska loka 21, 4000 Kranj.

Obenem vas obveščamo in seznanjamo, da ne moremo zagotavljati zaščitne opreme za občanke in občane. V Sloveniji smo soočeni s pomanjkanjem zaščitne opreme. Civilna zaščita Občine Domžale svoje aktivnosti usmerja v zagotavljanje zadostne zaščitne opreme za nemoteno delovanje izpostavljenih služb in ekip, ki pomagajo ogroženim občanom in občankam.

Štab civilne zaščite Občine Domžale je poslal poziv vsem upravnikom v večstanovanjskih objektih, da v objektih, kjer so pooblaščenci v imenu etažnih lastnikov, izvedejo nujno razkuževanje objektov vsaj dvakrat na dan. Pri tem se morajo tudi ustrezno zaščititi.

Štab CZ Občine Domžale ponovno poziva vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo vsa navodila, saj so bili ukrepi sprejeti za zaščito in preprečevanja širjenja virusa COVID-19 in ohranjanja našega zdravja.

V kolikor zaznate kršitve navodil in odredb pristojnih ministrstev vas naprošajo, da le-te nemudoma prijavite na pristojni Zdravstveni inšpektorat RS.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo s strani Štaba CZ Občine Domžale podani predvidoma vsak dan.

Občane in občanke v Štabu CZ Občine Domžale še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči.

Miha Ulčar; Foto: splet

 

Tagi