Učenci OŠ Roje na 14. regijskih igrah MATP gorenjske regije

Letos so se naši učenci iz posebnega programa udeležili regijskih iger MATP gorenjske regije. Tekmovanje je organizirala OŠ Helene Puhar Kranj. V kratkem kulturnem programu so se nam najprej predstavili učenci OŠ Helene Puhar Kranj s petjem pesmi, igranjem na piščali in plesom. Nato se je začelo …

Učenci so tekmovali na 6 tekmovalnih postajah: hoja/vožnja z vozički čez oviro in skozi tunel s trakovi ali plazenje/lazenje skozi tunel in hoja čez ovire; vlečenje in kotaljenje gume; kotaljenje žoge po klopi in met na koš; udarjanje balonov; brcanje žoge na gol; slalom z vozičkom / vožnja s plazilnim vozičkom med količki z upoštevanjem prometnih znakov. Glede na njihove sposobnosti so izvajali naloge na 3 nivojih. 1 učenka je naloge opravljala na 1. nivoju (s fizično pomočjo), 2 učenca sta izvajala naloge na 2. nivoju (z verbalno pomočjo) in 5 učencev na 3. nivoju (samostojno, brez pomoči).

Namen tekmovanja je bil dosežen, saj so bili tekmovalci dobre volje, se pri izvajanju gibalnih nalog zabavali in se radi družili. Uspešno in pogumno so pokazali, kaj zmorejo. Zato so bili na koncu prav vsi zmagovalci! Medalje in priznanje jim je podelil ravnatelj OŠ Helene Puhar Kranj, g. Janez Cuderman.

Ob koncu druženja, po podelitvi medalj in priznanj, so tekmovalci skupaj s spremljevalci navdušeno peli pesmi ter zaplesali drug z drugim ob predvajanju znanih slovenskih pesmi. Bili so veseli, ker so imeli možnost sebi in drugim pokazati svoje sposobnosti. Naše misli pa so nam že »uhajale« v Radovljico, kjer se bomo lahko družili in pokazali svoje sposobnosti naslednje leto.

Avtor: Urška Nosan, OŠ Roje
Tagi