Odprtje Alzheimer Cafe-ja v MGC Bistrica

Demenca je bolezen možganov, ki je dandanes vse pogostejša. Zaradi hitro rastočega trenda demografskih sprememb in vedno večjega deleža starejše populacije jo prepogosto zmotno opredeljujemo in povezujemo s staranjem, kljub temu da se vse pogosteje pojavlja tudi pri mlajših odraslih.  Gre za skupek simptomov oziroma stanje kjer je izrazit upad kognitivnih funkcij posameznika, kot so mišljenje, načrtovanje, orientacija, učenje in drugih. Zaradi zmanjšanih možganskih funkcij se pojavijo tudi spremembe pri čustvovanju, predvsem pri obvladovanju čustev, motivaciji in družbenem vedenju, ki ga družba smatra kot primernega.

Demenca torej ni del staranja hkrati pa tudi ni vsak posameznik, ki z leti postaja pozabljiv tudi človek z demenco. Dokler ni izrazito opaznih in ponavljajočih se motenj v vsakodnevnem delovanju človeka, ne moremo trditi, da govorimo o demenci. Natančno diagnozo pa lahko postavi le zdravnik.

Ker je demenca kljub trudu med družbenimi akterji še vedno tema, ki je prežeta s strahom, nemočjo in negativnimi občutki, smo v MGC Bistrica stopili na pot ozaveščanja in preprečevanja stigme, saj se zavedamo, da se lahko skupaj učinkovito borimo proti demenci in pešanju možganov. Z ustreznim ozaveščanjem na javni ravni in primernimi ukrepi v zasebnem življenju lahko preprečimo ali vsaj upočasnimo pešanje kognitivnih sposobnosti v zrelih letih. Že na videz preproste igre in vaje lahko naredijo pomembno razliko.

V MGC Bistrica se s stanovalci poslužujemo predvsem miselnih vaj in zakaj ravno te? Možgane je potrebno trenirati, da ohranijo svojo moč in prožnost, če možganov ne urimo, bodo nazadovale tudi naše sposobnosti pomnjenja in reševanja problemov.

Miselne vaje so ključnega pomena za utrjevanje spomina in zbranosti, saj zahtevajo aktivno uporabo različnih kognitivnih sposobnosti, tako krepijo logično razmišljanje, besedne spretnosti, zmožnost priklica informacij, osredotočenost in druge  zmogljivosti, ki omogočajo normalno delovanje v moderni družbi.

V Sloveniji kljub vse pogostejšemu odkrivanju demence, niso znane točne evidence in statistični podatki, vendar naj bi bilo od vseh bolnikov z demenco diagnosticiranih le 50 odstotkov. Starost ljudi z demenco se giblje vse od 30 do 95 let, med obolelimi pa je več žensk kot moških. Vzporedno raste tudi ozaveščenost o sami bolezni, k čemur je pripomoglo tudi društvo Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki je leta 2017 začelo odpirati tako imenovane Demenci prijazne točke, katere član je tudi Medgeneracijski center Bistrica Domžale. Vsi zaposleni  smo usposobljeni za nudenje najrazličnejših informacij o bolezni s katerimi lahko pomagamo ljudem z demenco in njihovim svojcem.

Z namenom zagotavljanja še večje pomoči in podpore na tem področju, smo tako uspešno pričeli s projektom Alzheimer Cafe. Gre za obliko druženja, ki je namenjeno predvsem svojcem ljudi z demenco, ljudem z demenco in vsem ostalim, ki si želijo pridobiti informacije o bolezni. Sodelujoči v sproščenem vzdušju pridobivajo informacije o poteku bolezni ter o predvidenih in nepredvidenih težavah, s katerimi se lahko srečajo tekom poteka bolezni.

Na Alzheimer Cafe-jih so prisotni strokovnjaki za demenco predstavniki Spominčice, prostovoljci, svojci, društva in stanovalci oziroma ljudje z demenco. Potek srečanja je razgiban in vsakič drugačen, najpogosteje so za udeležence pripravljena strokovna predavanja o demenci, sledijo pogovori o življenjskih zgodbah, težavah, sprejemanju posameznika ali družine, lahko pa je razprava vezana na ogledan film … Cilj srečanj je v pridobivanju odgovorov s strani strokovnjakov, svojcev, podelitev izkušenj in svetovanje o demenci.

Na otvoritvenem dogodku se nam je kot posebna gostja pridružila specialistka gerontologije in diplomirana socialna delavka, ki iz lastnih izkušenj ve, kako težko je živeti z demenco, saj je ta degenerativna bolezen doletela njeno mamo. Gospa Cajnko je odlična poznavalka problematike s področja demence in je svoje 20-letno delo strnila v knjigi Demenca, moja učiteljica.  Na Alzheimer Cafe-ju v MGC Bistrica pa je svoje izkušnje podelila neposredno z vsemi štiridesetimi  prisotnimi.

Spregovorili smo o znakih demence in o zgodnjem opažanju le teh, o življenju s človekom z demenco in o težavah s katerimi se poleg samega bolnika z demenco soočajo tudi svojci in okolica. Pogovor se je razvnel tako, da je bilo druženje do pozne večerne ure kljub vsemu prekratko, hkrati pa nam le to daje povod za organizacijo 2. Alzheimer Cafe-ja, ki bo v mesecu novembru in na katerega vljudno vabimo vse, ki Vas zanima oziroma potrebujete informacije na področju komunikacije s človekom z demenco.

Avtor: Maja Drolc in Irena Štrus, MGC Bistrica; Foto: MGC Bistrica

Tagi