Dolgotrajna oskrba: potrebe in izzivi v Domžalah

V Sloveniji so bile v zadnjih letih izvedene številne raziskave in projekti, ki opisujejo potrebe prebivalstva po dolgotrajni oskrbi na nacionalni in lokalni ravni. S temi analizami se ugotavljajo torej potrebe po dolgotrajni oskrbi na lokalni ravni. Tega projekta se je lotila tudi Občina Domžale, ki je v letu 2019 financirala projekt Analiza potreb starejših občanov. S posluhom za potrebe svojih občanov in prizadevanju po iskanju odgovorov je bil narejen prvi korak, naslednji pa z izdelavo analize.

Analiza, ki je pred vami je nadaljevanje oziroma nadgradnja, v njej pa se najdejo rezultati analize, sklepi in predlogi oziroma rešitve. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo ima za področje dolgotrajne oskrbe že na voljo podatke za večino slovenskih občin, ki so služili kot opora pri interpretaciji za območje Domžal. Poleg te analize so bili podatki obogateni tudi iz različnih drugih pomembnih virov – Statistični urad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ipd. Opravljeno je bilo veliko intervjujev s starejšimi občani in ključnimi akterji dolgotrajne oskrbe v Domžalah, izvedena je bila obširna anketa med gospodinjstvi. Le ta je bila seveda ključna pri pripravi podatkov. Analiza je torej izhodiščni korak pri pripravi nadaljnjega ukrepanja in tudi pomoč pri izdelavi dolgoročne vizije. Namenjena je tako posameznikom znotraj domžalske občine, kot tudi strokovnjakom iz različnih področij.

Verjamemo, da bo analiza pripomogla k izboljšanju razmer na področju dolgotrajne oskrbe ter izkazala našo skrb za starejše občane in občanke, hkrati pa postala tudi priložnost za okrepitev in sodelovanje vseh akterjev na tem področju. Analizo si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.

Občina Domžale; Foto: Alenka Pustotnik

 

Tagi