RADOSTI IN STISKE ODRAŠČANJA

V četrtek, 4. oktobra 2012, sta Toni Dragar, župan Občine Domžale in Andreja Pogačnik Jarc, podžupanja Občine Domžale, sprejela predstavnike šol. Sprejema se je udeležilo nekaj učencev iz vsake od šol z mentorji. Pogovor je tekel o temi otrokom prijazno mesto. V ta projekt Unicefa je Občina Domžale vstopila pred štirimi leti. Rdeča nit pogovorov v okviru Tedna otroka so letos Radosti in stiske odraščanja. Aktivnosti, kot so Varne točke, Povej in druge, tečejo v okviru Centra za mlade in posameznih šol in pomagajo blažiti nekatere stiske.

Vir: Občina Domžale (www.domzale.si)

Drugačne aktivnosti, ki jih Občina prav tako podpira in ki prinašajo radosti, pa se uresničujejo v številnih prostočasnih aktivnostih v šolah, društvih in športnih ter kulturnih organizacijah. Pogovor z mladimi je potrdil, da so Domžale otrokom prijazno mesto. Otroci so povedali kaj mladi pričakujejo in si želijo, da bi bilo stisk čim manj, radosti pa čim več. Mladi so se z županom in podžupanjo sproščeno pogovarjali o medsebojnih pričakovanjih v otrokom prijaznem UNICEF-ovem mestu.

Župan je na začetku navzoče lepo pozdravil in učencem čestital ob tednu otroka. Pogovarjali so se kaj jih razveseljuje in radosti in kakšne stiske doživljajo otroci. Podžupanja je v primeru stisk opozorila tudi na možnost pogovorov s svetovalnimi delavci in psihologi, ki skrbijo za to, da so otrokove stiske manjše. Večina Domžalskih šol je vključena v razne programe oziroma projekte, kjer se borimo proti nasilju. Učenci so povedali, da so se o radostih in stiskah odraščanja pogovarjali že v šolah. Na OŠ Venclja Perka so izvedli anketo preko katere so učence spraševali kaj predstavljajo njihove radosti in tegobe v odraščanju. Učence najbolj radosti druženje s prijatelji in plesi, teži pa jih puberteta.

Pri pogovorih je sodelovala tudi ga. Ema Škrjanc Ogorevc, predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale, ki je opozorila na vse večji razkorak med družinami. »Prav je, da smo s to problematiko seznanjeni in da se vsak po svoje trudimo, da bi premagovali te velike razlike, ki so v naši Občini že kar zaznavne. Krasno bi bilo, da bi vse generacije držale skupaj« je še dodala
 

Tagi