Učenci Podružnične osnovne šole Krtina so glasovali na otroški seji občinskega sveta

Učenci Podružnične osnovne šole Krtina so v sredo, 8. novembra 2023, ob 14. uri obiskali županjo v njenem Uradu. Ogledali so si županjino pisarno in si v sejni sobi z veseljem ogledali turistično-predstavitveni film Občine Domžale. Županji so namenili marsikatero vprašanje in na enkrat se je utrnila pobuda s strani učencev, da bi tudi sami radi glasovali, kot to počnejo svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Domžale.

Tako smo v nadaljevanju vzpostavili glasovalne naprave in seja otroškega sveta Občine Domžale se je lahko začela. Učenci, od prvega do petega razreda, so glasovali o treh predlogih dnevnega reda. Najprej so preverili navzočnost, potem pa glasovali o vsakem predlogu posebej, med drugim o namišljenem predlogu, gradnji olimpijskega pokritega bazena ob Podružnični osnovni šoli Krtina. Z veliko večino je bil sklep sprejet. Nekaj učencev je še obrazložilo svoj glas. Pogovor je tekel tudi o spoštljivi komunikaciji, ki bi morala biti vodilo pri vsakem delu, strpnosti in sodelovanju.

»Tokrat ste učenci glasovali za zabavo, morda pa nekoč v prihodnosti prav nekdo izmed vas ponovno sede na stol občinske svetnice ali svetnika in zares odloča o prihodnosti naše občine«, je dodala županja mag. Renata Kosec.

Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

Tagi