OŠ Roje v sodelovanju z Biotehniško fakulteto

V novembru smo dejavnosti na OŠ Roje popestrili s sodelovanjem z Biotehniško fakulteto. Ga. Petra Rant in g. Dušan Birtič sta za naše učence pripravila dve zanimivi dejavnosti.

Prva se je odvijala na Biotehniški fakulteti v Grobljah, kjer smo lahko v živo spoznali nekatere domače živali. Petra in Dušan sta učencem na njim primeren in zanimiv način predstavila rejo domačih živali, skrb zanje in koristi, ki nam jih nudijo. Otroci so lahko pobožali 2 dni stare piščančke, ugotavljali so razlike med kokošjo in petelinom ter »preizkušali« svojo moč, ko so vodili ovčko na povodcu. Izvedeli so zakaj kokoši nesejo različne barve jajc, da so kokoši k nam prišle iz Indije, da se ovce striže 2-krat na leto itd… Videli so tudi prepelico, ki je ne vidiš vsak dan. izvedeli so tudi, da je ovčka nastopala v videospotu, ki so si ga seveda ogledali takoj po prihodu v šolo. Za vse je bil to zelo zanimiv dogodek, saj je popolnoma drugače, če živali lahko v živo opazujejo, jih občutijo in slišijo njihovo oglašanje.

Druga dejavnost je potekala na Biotehniški fakulteti v Logatcu, na oddelku za živinorejo, kjer je učence višjih razredov lepo sprejel g. Dušan Birtič. Najprej jih je pospremil v hlev, kjer so si ogledali slovensko avtohtono pasmo ovnov. Pokazal jim je obrezovanje parkljev in predstavil striženje ovna. Nato so si ogledali hlev s slovenskimi avtohtonimi kozami. Koze so učenci lahko tudi božali, hranili in jih tudi pomolzli. Najprej so jih molzli ročno in nato še strojno. Ogledali so si tudi dva slovenska avtohtona prašiča in večje število slovenskih avtohtonih bikov. Ob koncu so se zbrali v sejni sobi, kjer so lahko mleko, katerega so prej pomolzli, tudi poizkusili.

Oba dneva sta bila za vse nas velika popestritev in sta na zanimiv in poučen način obogatila znanje naših učencev. Gospe Petri Rant in gospodu Dušanu Bitriču se iskreno zahvaljujemo za izvedeni delavnici, zahvala pa gre tudi Biotehniški fakulteti, ki nam je omogočila ogled.

Avtor: Marta Krt
Tagi