Podžupanja mag. Renata Kosec ob svetovnem dnevu mladine: “Želimo si, da bi mladi izkoristili ponujene priložnosti”

V Občini Domžale so v času epidemije pri uresničevanju Strategije za mlade 2018-2023 posebej pozorni na vključevanje mladine v družbo, med in po končanem izobraževanju

Občina Domžale se zaveda pomena vključevanja mladih v družbo, ne samo v formalne in neformalne izobraževalne procese in procese odločanja, ampak tudi v delo, v pridobivanje formalnih delovnih izkušenj, kar pa se je v času epidemije pomembno spremenilo. Številna podjetja, tudi v občini Domžale, so zaradi nejasne prihodnosti omejila zaposlovanja. Na Občini Domžale zato poudarjajo, da je še bolj pomembno nadaljevati s sofinanciranjem programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih v lokalni skupnosti – s programom Javnega dela ter s Podjetniškim inkubatorjem Domžale in projektom Startup Domžale. Podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec je povedala: »V obdobju po zaključku formalnega izobraževanja mladi oblikujejo svoje cilje, razvijajo svojo osebnost in družbeno odgovornost. Prav zato je pomembno, da jim čim prej omogočimo uresničevanje njihovega delovnega potenciala, saj jih brezposelnost lahko vodi v revščino in socialno izključenost. Vsekakor ni v javnem interesu, da se izgubi izjemen potencial, ki ga kažejo mladi po delu ter nadaljnjem učenju, kreativnosti in inovativnosti.«

Občinski svet Občine Domžale je leta 2018 sprejel Strategijo za mlade 2018-2023 in istega leta je Občina Domžale prejela tudi certifikat Mladim prijazna občina. Mag. Renata Kosec je opozorila: »V strategijo smo vključili jasno zastavljene in predvsem merljive cilje, ki so jih mladi v občini Domžale opredelili kot pomembne, organiziranje in informiranje mladih, participacija mladih v procesih odločanja, formalno in neformalno izobraževanje mladih za lažji vstop na trg dela, zaposlovanje mladih in razvoj podjetništva, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport in zdravje mladih ter mobilnost mladih.«

Med pomembnejšimi aktivnostmi, ki so bile vzpostavljene za mlade je enotna informacijska točka, spletna stran »Domžale za mlade«, domžalski informator, kjer zbirajo informacije o vseh področjih, ki so jih mladi v strategiji opredeli kot pomembne, »mesečni napovednik«, ki prikazuje kaj se dogaja v občini Domžale; »mladinska sfera«, kjer so predstavljeni Center za mlade Domžale, Mladinski svet Domžale, Študentska organizacija Domžale in mladinska društva v občini ter posebej še Komisija za mladinska vprašanja, »mladinske organizacije«, »študentski boni in popusti za dijake in študente v občini Domžale«; »zaposlovanje mladih«, kjer so predstavljeni programi zaposlitvene mobilnosti, program Erasmus+, študentsko delo, delavnice za zaposlovanje ter rubrika mladi in podjetništvo; v »stanovanje – gremo mi po svoje« je objavljena rubrika najemniški SOS, stanovanjska svetovalnica Mladinskega sveta Slovenije in povezave do drugih razpisov z nasveti in možnostmi za pridobitev prvega stanovanja oziroma hiše; objavljene so »povezave do mednarodnih projektov«, ki omogočajo vključevanje mladih ter pridobivanje formalnih in neformalnih izkušenj oziroma možnosti študija v tujini; na področju izobraževanja so predstavljene »možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja ter odgovori na vprašanja v zvezi z odločitvami za poslovno pot«; ter »zdravje mladih«, kjer posebej opozarjajo na vsebine, ki jih mladim ponujajo v Zdravstvenem domu Domžale, npr. program ginekolog, ambulanta za duševno zdravje mladih, svetovalnica v Centru za mlade Domžale in drugo. Mag. Renata Kosec je povzela: »Mladi so zadovoljni, da lahko pomembne informacije, ki so jih prej iskali na različnih portalih, sedaj najdejo na eni spletni strani, na svojem telefonu, ki so v današnjih časih, v času omejitev družbenega življenja njihovo okno v svet.« Pojasnila je tudi: »Za oblikovanja vozlišča vseh informacij je zaslužen Center za mlade Domžale, ki se je kot primer dobre prakse predstavil na številnih srečanjih v Sloveniji in tujini. Ker želimo mladim ponuditi še več, smo si v mesecu oktobru s predstavniki centra ogledali primere organizacije mladinskih organizacij na Švedskem. Izredno dobra izkušnja, ki jo bomo, upam, prenesli tudi v občino Domžale.«

Poleg enotne informacijske točke in delovanja Centra za mlade Domžale so na občini Domžale ob svetovnem dnevu mladine izpostavili tudi druga področja, ki so jih uresničili v strategiji, zagotovili prostor »Plac za mlade«, v proračunu zagotovili sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju dela z mladimi ter sofinancirali delovanja Mladinskega sveta Domžale. Za dijake in študente iz socialno šibkih družin so zagotovili štipendije, ki se podeljujejo vsako študijsko leto na podlagi javnega razpisa. Za večjo dostopnost mladih do stanovanj so v razpisu za dodelitev neprofitnih najemniških stanovanj uvrstili mlade v prednostno kategorijo prosilcev. Zagotovili so tudi sredstva za športne površine in športne dejavnosti, ki so zanimive za mlade ter zagotovili dodatna sredstva za povečanje  prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti za mlade v občini. V preteklih letih, pred epidemijo, so izvedli tudi prireditev »Dan za mlade« in zagotovili prostor za grafite. Na področju mobilnosti mladih je bil največji napredek narejen na mednarodni mobilnosti mladih, ki poteka tudi v okviru Centra za mlade Domžale.

Mag. Renata Kosec pa je posebej opozorila na vključevanje mladih v družbo po končanem formalnem izobraževanju, predvsem na možnost zaposlitve ali uresničitve podjetniške ideje: »Kljub epidemiji si prizadevamo, da bi mlade čim prej vključili v procese dela, saj z zapostavljanjem mladih kot delovne sile njihov delovni potencial v družbo prinaša nove razvojne razsežnosti in prispeva h krepitvi splošne družbene blaginje. Za uspešen razvoj družbe je zaposlovanje mladih in ustvarjanje pogojev za uresničevanje poslovnih idej ključnega pomena.« Občina Domžale že nekaj let sodeluje z Območno obrtno podjetniško zbornico Domžale, ki izvaja projekt Startup Domžale in zagotavlja prostore in mentorje za Podjetniški inkubator Domžale.

V letu 2021 je bil projekt Startup Domžale izveden že tretjič, tokrat on-line. Prinesel je številne brezplačne podjetniške delavnice in delo s priznanimi mentorji. Vse podjetniške ideje, ki so bile nagrajene, pa so bile tik pred vstopom na trg oziroma so predstavljale velik potencial za uspeh na trgu.

Podjetniški inkubator Domžale je prostor, kjer mladi s pomočjo mentorjev in različnih izobraževanj razvijajo svoje podjetniške ideje in inovacije. Znotraj podjetniškega inkubatorja se zagotavlja tudi kadrovska podpora mladim pri zagonu podjetja, zagotovljeni pa so tudi poslovni prostori (co-working prostor) in ostale osnovne infrastrukture za potrebe ustanavljanja ter delovanja novih podjetij v lokalni skupnosti. Občina pri tem zagotavlja sredstva, da je ustrezen del infrastrukture finančno dostopen mladim podjetnikom iz lokalne skupnosti, ki se prvič soočijo z dejavnostjo podjetništva.

Mag. Renata Kosec: »Na Občini Domžale si želimo, da bi mladi izkoristili ponujene priložnosti in kljub epidemiji uspešno zaključili tako formalno kot bili deležni neformalnih izobraževanj in izkušenj ter čim prej vključili oziroma uresničili svoj delovni potencial. Ekonomska neodvisnost je prav gotovo osnova za izgradnjo osebnosti in oblikovanju lastnih ciljev za svojo prihodnost, tudi za stanovanjsko osamosvojitev.«

Občina Domžale

 

Tagi