Na seznanitvi z vojaškimi dolžnostmi tudi mladi iz občine Lukovica

Uprava za obrambo Ljubljana je v petek, 14. aprila 2023, v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale izvedla seznanitev vojaških obveznikov letnika 2005 iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Predstavitve vojaških dolžnosti se je udeležila tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar.

Mladi so bili na predstavitvi seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih prinaša vpis v vojaško evidenco in možnostmi opravljanja vojaške službe preko: poklicnega opravljanja vojaške službe, pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi SV, prostovoljnega služenja vojaškega roka in možnosti različnega štipendiranja za delo v Slovenski vojski.

Na dogodku so sodelovali tudi člani Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, ki so s predstavitvenimi panoji predstavili njihovo organizacijo in delo. Na prireditvi je sodelovala tudi Slovenska vojska s pripadnikom iz 10. PEHP (1. BR), ki je v okviru dogodka predstavil vojaški del.

Na predstavitvi mladih z vojaškimi dolžnostmi je mlade pozdravila in nagovorila tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je povedala, da zbrani, ki so dopolnili 18 let in postali polnoletni državljani, na pragu odraslosti prevzemajo odgovornost za svoja dejanja in odgovornost do svoje domovine in države: ” Vaša vloga v družbi postaja vse večja – nekateri boste tudi na področju varnosti opravljali pomembne naloge. Čeprav v Sloveniji nimamo več obveznega služenja vojaškega roka, se mladi pogosto odločajo za služenje domovini v različnih oblikah – ena teh je vključitev v Slovensko vojsko.”

V nadaljevanju je povedala, da je kot državljanka in kot županja Občine Lukovica ponosna na vse naše vojake: tiste, ki delujejo na vojaških misijah v tujini in na tiste, ki ljudem pomagajo ob vseh naravnih nesrečah in ob človeških stiskah. Po njenih besedah biti vojak Slovenske vojske pomeni služiti ljudem in naši domovini: “To je častno delo. Imamo mlado državo in naloga vseh nas je, da jo varujemo in zanj se moramo vsak dan truditi vsi. Slovenija, tako kot vsaka država, potrebuje dobro opremljeno vojsko in zavedne vojake, ki svojo domovino nosijo v srcu. Zato pogumno!”

Miha Ulčar; Foto: OZSČ Domžale

Tagi