MGC Bistrica bo postala Demenci prijazna točka

Demenca je izraz, ob katerem lahko marsikdo začuti nelagodje, saj gre za gosta, ki ga nismo povabili. Za gosta, ki je kljub temu vstopil. Vstopil v naše življenje in to v trenutku, ko ga morebiti niti nismo pričakovali. Bili nanj kakorkoli pripravljeni. Še najmanj pa smo si ga želeli. Vendar je prišel. Prišel je z namenom, da bo ostal. Da bo dodobra spremenil življenje oseb, ki jih je izbral. In tudi njihovih bližnjih. Življenje z njegovim vstopom ne bo več takšno, kakršnega smo poznali. Bo vsekakor drugačno. Obarvano z novimi odtenki, izkušnjami in spoznanji.

V MGC Bistrica se ravno zaradi narave dela, dnevno srečujejo z demenco in njenimi tisočerimi obrazi. Vsekakor imajo precej globlji, kakor tudi širši vpogled v demenco in njene specifike, predvsem pa v način, kako se vsakodnevno življenje, ravno zaradi pojava demence, nenadoma spremeni. Spremeni se za osebo, ki nadaljuje življenje z novim sopotnikom, kakor tudi za svojce, bližnje in prijatelje.

V prihajajočih dneh bo tudi MGC Bistrica vpisan v mrežo Demenci prijazne točke in s tem na spletni zemljevid DPT, kjer lahko vsak, ki želi dodatne informacije o demenci, preveri, kam se lahko v izbranem kraju obrne po nasvet ali usmeritev.

Gospa Irena Štrus, strokovni vodja MGC Bistrica, nam je pred novim izzivom zaupala nekaj misli in želja:

Vsekakor je vaše vsakodnevno in večplastno rokovanje z življenjem v družbi demence precej drugačno, od tistega, ki ga imajo osebe, ki se z demenco srečujejo občasno. Kar je povsem razumljivo, saj so vaši stanovalci že v jeseni življenja, ko postane demenca že njihova kar precej pričakovana vsakodnevna spremljevalka.

V Medgeneracijskem centru Bistrica je znanje o demenci izredno pomembno, saj se večplastno soočamo tako s stiskami stanovalcev, kakor tudi s stiskami svojcev in osebami, ki še iščejo rešitve in se na nas obračajo z željo po dodatnih informacijah. Stroka ima bogatejši vpogled v demenco, kot ga lahko imajo ljudje, ki se s tem soočajo občasno in pa ljudje, ki tovrstnih izkušenj nimajo.

Demenca se razvija počasi in prav tako počasi prehaja na vsa področja življenja in zareže v številne pore, nekoč urejenih in tudi lepih družinskih odnosov. Zato je toliko bolj pomembno razumevanje te bolezni in soočanja z njo. Da ne bi prihajalo do morebitne stigme, nasilja in nerazumevanja.

V MGC Bistrica sem že leto in pol. Veliko mi pomeni strokovno znanje in poznavanje, reševanje ter usmerjanje ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo s to težko boleznijo. Marsikdo je v tem času že posedel v moji pisarni ali me poklical po telefonu, in z menoj delili spomine na življenje nekoč, ter s solzami v očeh skušal poiskati odgovore na vprašanja, kako naprej.

V tem času sem se kot strokovni vodja udeležila različnih seminarjev na temo demence. Tudi sama sem zaključila enoletni program usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovoljcev ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ, ki ga je izvajala Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije. Dve naši gospodinji pa sta uspešo zaključili dokvalifikacijo za delovni inštruktorici.

Na terasi MGC Bistrica Domžale je potekalo zaključno srečanje programa Usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč iz 6 lokalnih mrež: MD Tromostovje, MD Jesenski cvet, MD Z roko v roki, MD Zimzelen, RKS OZ Škofja Loka in MDS Logaške lipe. Vir: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije.

V Sloveniji je že mnogo demenci prijaznih točk. Zakaj ste si prizadevali, da se tudi vi uvrstite na ta seznam? Kaj je že drugače in kaj si še želite, da bi bilo drugače sedaj, ko boste prišli na ta seznam?

Prepoznavanje prvih znakov demence je izjemno pomembno, kajti s tem lahko olajšamo veliko stisk in težav tako stanovalcu, kakor tudi svojcem ali prijateljem. Marsikateri konflikt se lahko prepreči, v kolikor je sogovornik vešč sporazumevanja z osebo z demenco. V kolikor se oseba redno izobražuje in pridobiva ustrezna znanja iz omenjenega področja. V kolikor zna ravnati v odnosih, kjer so prisotne osebe z demenco.

Področje demence v Sloveniji ureja Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 (strategija je bila sprejeta maja 2016). Glavni cilji so: pravočasna diagnoza bolezni, dostopnost obravnave in zdravljenja, ter vzpostavitev podpore osebam z demenco, njihovim družinam in oskrbovancem. Želeli smo vstopiti v mrežo DPT, saj želimo izboljšati kakovost življenja oseb z demenco in njihovih družin.

V torek, 23. junija 2020, smo se v Narodni galeriji v Ljubljani, udeležili tudi usposabljanja za vzpostavitev DPT. Seveda pa je potrebno strmeti tudi v prihodnost in se še naprej vedno znova izobraževat.

In tudi tokrat bo torek, 14. julija 2020, ko bo MGC Bistrica vpisan v mrežo DPT. Sedaj bodo lahko tudi pri nas, kot nova točka na zemljevidu DPT, svojci, zunanji obiskovalci in tudi naši stanovalci, katerim smo seveda že sedaj nudili podporo, prejemali še dodatne najrazličnejše informacije. Od tega, kaj je demenca in kakšni so njeni prvi znaki. Kako jih prepoznati in kam po diagnozo, ter kakšno je sporazumevanje z osebo z demenco. Ter nenazadnje informacije vezane na kakovostno vsakodnevno življenje z demenco. Kdor bo želel, bo tako prejel pomoč in podporo, usmeritve ter informativno gradivo.

Demenci prijazne točke med seboj sodelujejo in se povezujejo. S tem se širi mreža pomoči in ozaveščanja. Zavedamo se, da število bolnikov narašča in posledično se vse več svojcev sooča z velikimi stiskami in iskanjem rešitev. Zato DPT v lokalnem okolju pripomorejo k reševanju tovrstnih težav in skupaj utiramo pot k prepoznavanju, da bi osebe z demenco čim dlje ostale vključene v skupnost, dejavne in da bi se širilo zavedanje, kako pomemben in spoštovan del družbe so. Sočasno pa se je potrebno zavedat in aktivno delat na osveščanju, kako pomembna je preventiva in znanje o zmanjšanju tveganja za demenco.

V Domu se redno, na tedenski ravni pogovarjamo o načinih, kako zmanjšati tveganje za nastanek demence. Veseli me, da že vsi poznajo kar nekaj korakov. Starostnikom se trudimo pomagat, da ostanejo kar se da umsko in telesno aktivni. Pomagamo jim, da se družijo, ostanejo družabni, ter da se zdravo prehranjujejo.

Zaključila bi z željo, da bi se čim več ljudi zavedalo, da besede delujejo zdravilno in tudi, žal, uničujoče oz. pogubno. Bodimo vešči lepih besed in uporabljajmo jezik, ki opogumlja.

Avtorica: Petra Petravič; Foto: MGC Bistrica

 

Komentarji uporabnikov
Tagi