Društvo upokojencev Domžale: Novo vodstvo in nova demenci prijazna točka

Ker je pandemija preprečila, da bi Društvo upokojencev Domžale spomladi izpeljalo svoji skupščino, so to opravili v začetku julija, ko so pregledali svoje delo v letu 2019, sprejeli vse potrebne finančne dokumente, sprejeli program dela za obdobje 2020 – 2024 ter izvolili novo vodstvo Društva upokojencev Domžale. Že 2. julija 2020, pa so na kratki slovesnosti v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Slovenija – Slovenskim druženjem za pomoč pri demenci, odprli DEMENCI PRIJAZNO TOČKO, ki je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci …) kot tudi vsem drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da vsi prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo.

Člani Društva upokojencev Domžale so se na skupščini zbrali 1. julija 2020 in po minuti molka, ki so jo namenili umrlim, med njimi so posebej omenili sodelavko Jožico Polanc, pozdravu predsednika DU Domžale Ferdinanda Starina, izvolili delovno predsedstvo skupščine, ki jo je vodil Bojan Arh. Prisluhnili smo poročilu predsednika, ki je predstavil delo v letu 2019 in posebej izpostavil aktivnosti, s katerimi so skušali popestriti jesen življenja svojih članov, ki so se radi udeleževali različnih aktivnosti, pa naj je šlo za številne ekskurzije po domovini in tujini, različna srečanja, izobraževanja, kot je bilo podrobnejše spoznavanje prometne varnosti, uspešno delo šahovske sekcije, sprotno delo komisije za stanovanjsko problematiko ter drugih komisij, obiskovanje članov in članic, ki praznujejo visoke življenjske jubileje, pomoč članom in članic – tudi v primeru zadnjega slovesa, ko so svoje člane in članice pospremili s praporom. Uspešno so sodelovali tudi s sosednjimi društvi, omenil pa je tudi uspešno izvajanje kulturnega poslanstva obeh pevskih zborov, skrb za zdravje in pomoč pri reševanju problemov posameznih članov in članic.

Največ novosti pa je bilo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in v tem okviru izvajanje projekta Starejši za starejše, ki ga je predstavila voditeljica Marija Radkovič. Spregovorila je o sodelovanju z organizacijami in društvi na področju skrbi za starejše, organiziranje strokovnega izobraževanja prostovoljcev, katerim se je zahvalila za sodelovanje v projektu, kjer je bilo v letu 2019 opravljenih blizu 2000 prostovoljnih ur, predstavila pa je tudi projekt Starejši za starejše v letu 2020 ter povabila k sodelovanju tako starejše, potrebne pomoči kot prostovoljce. Predsednik Ferdinand Starin se je na kratko sprehodil skozi vse obdobje svojega predsednikovanja ter se zahvalil za pomoč svoji 30-članski ekipi, Jože Skok pa je na kratko predstavil odlično delo šahovske sekcije.

Sledila je razrešitev dosedanjega vodstva, med njimi je požrtvovalno več kot 25 letno uspešno opravljanje funkcije podpredsednika in predsednika Društva upokojencev Domžale, Ferdinand Starin, ki mu je društvo za dolgoletno požrtvovalno delo v društvu podelilo zlato priznanje, o njegovem uspešnem delu pa je spregovoril tudi gost Matjaž Brojan. Novo vodstvo je bilo soglasno izvoljeno, in sicer: Toni Prus, predsednik, Bojan Arh in Marija Radkovič, podpredsednika, delo tajnice bo opravljala Jožica Hribar, računovodska opravila pa Majda Erman. Ob vseh naštetih bodo člani Upravnega odbora DU Domžale še: Zofija Brojan, Andrej Ulčar, Marika Haler, Boris Čampa, Dušan Mijatov in Ferdinand Starin.

Po izvolitvi novega vodstva in čestitkah novemu predsedniku Toniju Prusu, je ta predstavil delo v letošnjem letu in mandatnem obdobju, za katerega je bil izvoljen. V široki paleti aktivnosti, ki jih je predstavil, izpostavljam najpomembnejše: prizadevanja za pridobitev novih članov in članic, ureditev poslovnih prostorov in organizaciji uradnih ur, ureditev internetne strani, uvajanje sodobnega računalniškega poslovanja, organizacijo strokovnih ekskurzij, povečanje skrbi za vsakega posameznika, obiskovanje jubilantov, urejanje stanovanjske problematike, ohranjanje kulturne dediščine, ustanovitev, poleg šahovske, drugih športno-rekreativnih sekcij – glede na interes, izdaja publikacije o delu društva, sodelovanje s sosednjimi društvi upokojencev in regijsko zvezo, izrazil pa je tudi pričakovanje po čim prejšnji celostni ureditvi centra za starejše v Domžalah.

Pred koncem skupščine smo prisluhnili predsednikom društev upokojencev Naš dom Dob, Vir in Radomlje, podeljen pa so bila tudi priznanja za prispevke k uspešnemu dosedanjemu delu Društva upokojencev Domžale, ki so jih prejeli: zlato priznanje Ferdinand Starin in Šahovska sekcija DU Domžale, srebrno Stanka Hiršman in Duška Lalič, bronasto Marika Haler, posebna priznanja Dušan Mijatov, Sabina Čad in Marija Rupret, zahvale pa Zlata Novak, Marija Mukavec Herman Seručnik, Alojz Lenček, Slavko Hren in Vera Vojska.  Posebno priznanje za sodelovanje z društvom je prejela tudi Občina Domžale.

Odprtje demenci prijazne točke

Da s sprejetim programom mislijo resno, so člani Društva upokojencev Domžale dokazali že naslednji dan, saj so 2. julija pripravili kratko slovesnost ob odprtju demenci prijazne točke. Zbranim, med njimi je bila večina prostovoljk, je najprej spregovoril predsednik Toni Prus, poudaril pomen sodelovanja društva na tem področju ter se društvu Spominčica zahvalil za zaupanje. Demenci prijazno točko je predstavil David Krivec, generalni sekretar Spominčice, ki je zbrane spomnil na dosedanja prizadevanja v lokalni skupnosti, posebej na Alzheimer caffe, ki ga vodi Cveta Zalokar in dosedanje, že opravljene aktivnosti v okviru DU Domžale.

O pomenu tovrstne točke, ki je že 212. v Sloveniji in ena redkih v okviru društev upokojencev, je govorila Maša Bastarda, strokovna sodelavka Spominčice. O pripravah DU na odprtje točke, že organizirano usposabljanje prostovoljcev in prihodnjih načrtih, je govorila Marija Radkovič, podpredsednica DU Domžale, medtem ko je prostovoljka Marika Haler predstavila projekt S pesmijo do boljšega spomina, s katerim razveseljuje starejše enkrat tedensko v MGC Bistrica – tudi v okviru projekta Starejši za starejše. Predstavila je zloženko z ljudskimi pesmimi, ki je osnova za prijetno druženje. Marsikomu od sodelujočih starejših so namreč besedila ljudskih pesmi ostala v spominu in jim je skupno petje v posebno veselje, zato bi ga rada razširila tudi na druge domove. Pri pripravi ploščka ji je pomagal Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar, Domžale.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da prostovoljci že imajo potrebno znanje in informacije o demenci. Vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko se izgubijo, in ne vedo, kje so, kdo so in kako najti pot domov. Vsi, ki želijo, na točki dobijo informacije glede uporabe različnih storitev v lokalni skupnosti, svojci dobijo informacije o tem, kako preživeti dan z bolnikom in kaj vse lahko osebe z demenco še počnejo. Prav tako jim lahko posredujejo informacije, kam po pomoč in podporo. Vsi udeleženci so izrazili prepričanje, da bo demenci prijazna točka prispevala k oblikovanju demenci prijaznega okolja, v ustanovah v lokalnem okolju prispevala k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost, zagotovila večjo varnost, mobilnost in dostopnost do storitev, ki jih osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko uporabljajo same ter tudi tako ohranile svojo samostojnost in čim dlje ostale doma.

Več o odprtju demenci prijazne točke si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku, vsem pa ena od misli, ki sem jo našla v publikacijah Spominčice: “POMEMBNO JE, DA SO LJUDJE OKOLI TEBE PRIJAZNI. POTEM JE VSE MOGOČE.”

Avtorica: Vera Vojska; Foto: Vera Vojska, Miro Pivar; Video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi