Akcije Društva Šole zdravja Domžale

Šola zdravja Domžale je pred leti z entuzijazmom začela s redno jutranjo telovadbo v Parku 88 lip ob Kamniški Bistrici in predstavlja še dan danes največjo skupino v Domžalah. Iz te skupine je do danes zraslo kar 8 skupin, ki telovadijo na različnih mestih v domžalski občini.

Poleg jutranje telovadbe in druženja pa se skoraj vse skupine redno udeležujejo obiska številnih strokovnih predavanj, ki jih imajo dr. Grišin in drugi strokovnjaki ali kulturniki v Domžalah.

Udeleženi pa smo tudi na vseh izletih in srečanjih, ki jih organizira Društvo šola zdravja po Sloveniji Z vključitvijo večine članic v akcije in srečanja, ki jih organizira Občina Domžale, Krajevne skupnosti, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, osnovne šole in razna športna društva, pa smo postali stalni in sestavni del aktivnosti kraja. Tako že vrsto let sodelujemo v redni letni pomladanski čistilni akciji Domžal. Pri številnih prireditvah Zavoda za šport pomagamo pri organizaciji Teka prijateljstva, Maratonu, atletskih in drugih športnih prireditvah. Sodelujemo pri Medgeneracijskem srečanju, Ekološkem dnevu, pa tudi vseh akcijah za lepo in urejeno Kamniško Bistrico, kjer smo prav letos odprli lepo novo sprehajalno pot pod Šumberkom.

Da nas ob vsem spremljata dobra volja, pesem in harmonika je že postalo samo po sebi umevno. To je botrovalo tudi dejstvu, da imamo enkrat mesečno tudi pevske vaje skupaj z Ženskim pevskim zborom Stane Habe, pod vodstvom naše prizadevne članice zborovodkinje Marike Haler. Tako nam gre pesem pa tudi delo in telovadba ter druženje lažje od rok. Občasno pa na povabilo našo telovadbo predstavimo tudi mladim na šoli ali njihovih akcijah in športnih srečanjih. Očitno je prav to upokojencem v Domžalah manjkalo, da nas vsak dan nekdo zbere, nas razgiblje in nam z rednim druženjem razvedri in polepša zrela leta in olajša zdravstvene težave ter prežene občutek osamljenosti.

Avtor: dr. Feri Habe; Foto: dr. Feri Habe, Vido Repanšek
Tagi