Občinska pomoč ob rojstvu otroka

Dragi bodoči starši, ste vedeli, da vam ob rojstvu otroka pripada pomoč s strani države in tudi pomoč oziroma nagrada s strani vaše občine?

Poleg državne pomoči, ki jo pridobite z izpolnjeno Vlogo za uveljavitev pomoči ob rojstvu otroka, ki jo najdete tukaj, tudi večina občin v Sloveniji nudi pomoč ob rojstvu otroka.

Državna pomoč za otroke v letu 2020 znaša 286,72 EUR, za otroke rojene po 1.1.2021 pa 350 EUR. Poleg tega protikoronski paket ukrepov pomoči nudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojence, ki ga bodo do konca marca prejeli vsi otroci rojeni v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije in znaša 500 EUR.

Občinska pomoč pa medtem ni enotna in se med občinami razlikuje. Preverite, kakšno pomoč nudijo Občina Domžale in okoliške občine.

OBČINA DOMŽALE

Občina Domžale nudi denarni prispevek za novorojence enemu od staršev otroka, ki ima skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče v občini Domžale najmanj eno leto pred rojstvom otroka. Vlogo za prispevek je potrebno oddati v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Višina denarnega prispevka je 390 EUR za prvega otroka in se poviša za 50 EUR za vsakega naslednjega otroka. Vlogo lahko najdete tukaj.

OBČINA TRZIN

Občina Trzin nudi denarno socialno pomoč ob rojstvu novorojenčka in sicer družinam, katerih bruto dohodki, ki so osnova za odmero dohodnine, ne presegajo 1.669.17 EUR na družinskega člana. Pomoč znaša 230 EUR na otroka, otrok in vsaj eden od staršev pa morata imeti stalno prebivališče v občini Trzin. Rok za oddajo je 3 mesece od rojstva otroka. Vlogo najdete tukaj.

OBČINA MENGEŠ

Občina Mengeš nudi svojim občanom ob rojstvu otroka pomoč v višini 160 EUR in sicer mora otrok in eden od staršev v območju občine imeti prijavljeno stalno prebivališče. Vlogo najdete tukaj.

OBČINA MORAVČE

Občina Moravče dodeli enkratno denarno pomoč vsem občanom ne glede na njihov dohodek. Upravičenec je eden od staršev, ki ima z otrokom stalno prebivališče na območju občine Moravče. Višina denarne pomoči znaša 250 EUR za prvega otroka in se poveča za dodatnih 50 EUR ob rojstvu naslednjega otroka. Vlogo je potrebno vložiti pri Občinski upravi Občine Moravče najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Vlogo najdete tukaj.

OBČINA LUKOVICA

Občina Lukovica dodeli enkratno denarno pomoč vsem občanom ne glede na njihov dohodek, pri čemer mora biti eden od staršev in otrok stalno prijavljen na območju občine. Višina pomoči znaša 280 EUR. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v šestih mesecih po rojstvu otroka, najdete pa jo tukaj.

Avtorica: Ana Lap

Tagi