Podpora vasi, ki je več ni

Materinski krogi kot nadomestek podpore skupnosti, ki je v času, v katerem živimo, več ni.

Pravijo, da je včasih za mamico in dojenčka po porodu skrbela cela vas. V današnjem času, ko mama z otrokom ostane sama, pa je prepuščena sama sebi. Ni prenosa znanja glede nege in razvoja dojenčka, ni pomoči, ni časa za počitek. Mamice se zato velikokrat vključujejo v celostne podporne programe (www.mini-svet.si), kjer pridobijo znanje, podporo, prijateljstva. Vedno bolj pa so zanimivi tudi materinski krogi.

Kako zgledajo in potekajo, nam je zaupala Martina Velec, psihologinja in psihoterapevtka, vaditeljica ženskih krogov.

Obdobje materinstva ni rožnato. Kakšni so največji izzivi mamic?

Ženska ne postane mama kar čez noč, ampak gre za obdobje zelo intenzivnih sprememb. Spremembe se dogajajo na psihični, čustveni, fizični in hormonski ravni. Spremenijo se prioritete, odnosi, telo, možgani in tudi sama identiteta ženske. Gre za obdobje imenovano matrescenca (ang. matrescence), ki je po raziskavah enako intenzivna kot adolescenca.

Pri mamicah se zato lahko izzivi pojavljajo na različnih področjih. Pri nekaterih je to fizična izčrpanost, če otrok slabše spi in nima dovolj podpore. Lahko je nepredelana izkušnja travmatičnega poroda, intenzivnost čustev in spopadanje s tem, izgubljanje občutka sebe in svoje neodvisnosti.

Kaj pa je največji izziv, ki ga srečujete pri delu z mamicami?

Največji izziv, ki ga sama zaznavam pri mamicah na porodniški, je predvsem osamljenost. Mamica, ki je doma z otrokom, je namreč zelo redko sama, velikokrat pa osamljena. Zato se jih veliko udeležuje različnih srečanj z dojenčki. Na primer gibalne urice za dojenčke, joga za mamice z dojenčki, srečanja za mamice ipd. Tako dobijo vsaj nekaj stika z »zunanjim« svetom.

Zakaj ženski/materinski krogi? Ali so zgolj modna muha?

Mogoče je samo poimenovanje ženski krog nekoliko nenavadno v slovenskem prostoru, lahko bi na primer rekli druženje ali srečanje za mamice. Vendar pa že samo poimenovanje, da gre za krog, nekako nakazuje, da bodo vse prisotne imele možnost deliti kar želijo, brez prekinjanja, neželenih nasvetov in bodo enakopravne. Na teh materinskih/ženskih krogih imajo ženske/mame priložnost, da so o določeni temi slišane, podprte in razumljene. Teme, ki se obravnavajo, so za določeno skupino pomembne in se o njih z drugimi na podoben način pogosto ne morejo pogovarjati. Udeleženke se tako v varnem in zaupnem okolju razbremenijo, pridobijo kakšen uvid, delijo svoja razmišljanja, izkušnje in strahove.

Včasih je za mamo in otroka skrbela cela vas. Kdo pa danes?

Večino podpore mamicam nudijo njihovi partnerji. Seveda odvisno od vsakega posameznika in tudi od mamice, ali je pripravljena pomoč sprejeti. Še vedno je precej zakoreninjeno prepričanje, da dobra mama zmore vse sama in se razdaja. Medtem ko je (po številnih raziskavah) jasno, da mamice potrebujejo podporo in razbremenitev in jim to lahko omogoči, da v materinstvu uživajo in ne samo preživijo ter so posledično lažje takšne mame, kot si želijo biti.

Podporo lahko nudijo tudi stari starši. Je pa tukaj veliko dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in kvantiteto njihove podpore. Odnos, skladnost prepričanj o vzgoji, telesna sposobnost starih staršev, ali so še v službi, ipd.

Vso ostalo podporo pa si morajo (ob redkih izjemah) mamice oz. mlade družine plačati. Torej varuške, čiščenje, dostava hrane, ….

Tagi