Z zasaditvijo dreves uradno odprli kolesarsko povezavo Kamnik-Godič

Občina Kamnik je v lanskem letu začela in letos zaključila gradnjo kolesarske povezave Kamnik–Godič. Uredili so 3,2 kilometra dolgo kolesarsko povezavo, ki poteka ob vodotoku Kamniške Bistrice. Pretežni del kolesarske povezave je izveden kot novogradnja v širini treh metrov, okoli 750 metrov poti pa je speljane po obstoječih prometnih površinah. Na trasi so uredili še 12 počivališč, ki so opremljena s klopmi in z lesenimi igrali, ponekod so postavljena tudi stojala za kolesa. Urejena je Kolesarčkova učna pot, ki vse obiskovalce seznanja z vsebinami o naravni, kulturni in drugi dediščini s tega območja. Kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta, h kateremu so občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopile že leta 1999. Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Domžal (z izjemo nekaj manjkajočih odsekov). Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je danes uradno predal v uporabo kolesarsko in peš povezavo med Kamnikom in Godičem. Za kulturnim program so poskrbeli učenci Podružnične Osnovne šole Mekinje in Osnovne šole Frana Albrehta, ki so pod budnim očesom gozdarjev Zavoda RS za gozdove tudi posadili nekaj dreves.  Zbranim so se pridružili častni občan Anton Tone Smolnikar, občinski svetniki, predstavniki občinske uprave Občine Kamnik, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo ter izvajalci del.

Začetki projekta Kolesarska povezava Kamnik–Godič segajo v leto 2018, ko je Občina Kamnik začela pripravljati projektno dokumentacijo. Projekt je bil uvrščen na seznam najpomembnejših regijskih projektov v Ljubljanski urbani regiji, z njim je občina Kamnik uspešno kandidirala za sredstva v sklopu programa Dogovor za razvoj regij.  Po uspešnem kandidiranju na razpisu v sklopu omenjenega programa, leta 2021, je Občina Kamnik februarja 2022 začela z gradnjo kolesarske povezave Kamnik–Godič. V letu 2023 so z gradnjo zaključili in uredili 3,2 kilometra dolgo kolesarsko povezavo, ki poteka ob vodotoku Kamniška Bistrica. Kolesarska pot se začne v Mekinjah, pri mostu čez Kamniško Bistrico, kjer so uredili varen prehod za pešce in kolesarje in jo navezali na Keršmančev park. Po prečkanju regionalne ceste je kolesarska povezava urejena za  nekdanjim objektom Zarja, v nadaljevanju pa se naveže na lokalno cesto do podjetja Helios. Pot se nadaljuje proti severu, ob ograji objekta Helios, kjer je zaradi prečkanja z mlinščico, zgrajen prvi od petih mostičkov. Kolesarska povezava vseskozi poteka ob brežini Kamniške Bistrice, na odseku do Velikega jeza pa so zgrajeni še štirje mostički. Do gramoznice v Godiču se pot oddalji od reke in se dvigne na višjo rečno teraso, na križišču z lokalno cesto Mekinje–Godič nad Eco Resortom pa se zaključi. Pretežni del kolesarske povezave je izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa je speljane po obstoječih prometnih površinah.

Za varnost kolesarjev in pešcev so izvedli tudi rekonstrukcijo prehoda za pešce in kolesarje čez regionalno cesto med Keršmančevim parkom in Molkovo potjo. Veliko posameznikov je prostovoljno sodelovalo pri pripravi vsebin za učno pot Kolesarčkova pot in delilo svoje znanje, fotografsko in ostalo gradivo ter namenilo svoj prosti čas, da so skupaj ustvarili izobraževalne vsebine o naravni, kulturni in drugi dediščini s tega območja. Občina Kamnik pa izreka največjo zahvalo vsem lastnikom zemljišč v Mekinjah in Godiču, po katerih poteka kolesarska povezava Kamnik–Godič. Le zaradi vašega sodelovanja je Občina Kamnik lahko izvedla uspešen projekt.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodja projekta višja svetovalka za razvoj in investicije ter projektno delo, Alenka Babnik, je na odprtju na kratko orisala potek projekta in dodala, da je v sklopu projekta Občina Kamnik uredila tudi učno pot, imenovano Kolesarčkova pot: »Ta Vključuje 12 urejenih točk, od tega 10 počivališč, ki so opremljena s klopmi in lesenimi igrali, ponekod so postavljena tudi stojala za kolesa. Dve točki pa sta opremljeni z drugimi atraktivnimi elementi. Namen učne poti je, da se obiskovalci seznanijo z  zanimivimi vsebinami o naravni, kulturni in drugi dediščini tega območja. To omogočajo panoji ob kolesarski poti, na katerih so natisnjeni metulji, ptice pevke razne znamenitosti ob poti, na panojih je lepo v sliki in besedi odtis lepot ob Kamniški Bistrici. Kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta, h kateremu so Občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopile že leta 1999. Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Domžal (z izjemo nekaj manjkajočih odsekov). Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti in zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev. Z uporabo kolesa namesto avtomobila pa tudi zmanjšujemo negativne vplive motornega prometa na okolje (emisije, hrup in prometne zastoje) ter izboljšujemo kakovost življenjskega prostora. Veseli me, da je med nami toliko otrok, ki boste s svojo prisotnostjo in sodelovanjem poživili današnjo prireditev. Verjetno številni med vami tudi že kolesarite in prav zaradi tega je tako pomembno, da gradimo kolesarske poti, kolesarske povezave in ob cestah tudi kolesarske steze. Kajti le z gradnjo kolesarske infrastrukture bomo kolesarjem zagotovili prometno varnost in vzpodbudili ljudi, da spremenijo svoje potovalne navade, avto čim večkrat pustijo doma ter se do Kamnika in bližnjih ciljev odpeljejo s kolesom. Sprememba potovalnih navad v bolj zelene, torej kolesarjenje, hoja in uporaba javnega potniškega prevoza je eden glavnih ciljev trajnostne mobilnosti. S tem prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, večji kakovosti bivanja in skrbimo za svoje zdravje. Želim vam, da se čim večkrat popeljete po tej lepi kolesarski poti in skupaj z nami skrbite za naravo, ki to pot obdaja. Srečno in varno kolesarjenje vam želim.«

Projektno dokumentacijo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., krajinska arhitektka Marta Vahtar iz Inštituta za celostni razvoj in okolje (ICRO) pa je izdelala načrt krajinske arhitekture in zasnovo učne poti z izobraževalnimi vsebinami ter unikatnimi lesenimi igrali. Izdelovalec investicijske dokumentacije je bil SL Consult d.o.o.. Izvajalci del Gorenjska gradbena družba d.d. s pogodbenim partnerjem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., so bili glavni izvajalci gradbenih delih kolesarske povezave, počivališč in prehoda za pešce in kolesarje. Izvajalec strokovnega nadzora je bil Iztok Žvegla iz podjetja MILT ter Gregor Bajželj iz podjetja Axis, d. o. o., izvajalec varnosti in koordinacije na gradbišču pa Drago Butina.

Izvajalec opreme počivališč in učne poti je bilo podjetje Atriva, d. o. o. iz Radelj ob Dravi, izdelovalec unikatnih lesenih igral pa Gregor Pustovrh iz podjetja Svet igral d. o. o.. Za grafično podobo in tisk učnih tabel je poskrbel Foto lito Dolenc, Arboretum Volčji Potok  pa je izvedel zasaditve dreves in grmovnic. Celotna vrednost projekta znaša 950.000 evrov, od tega je gradnja stala 650.000 evrov, preostala sredstva pa so bila porabljena za pripravo strokovnih študij, projektne in investicijske dokumentacije, strokovnega nadzora, geodetskih storitev in odkupa zemljišč, ki še potekajo.

V nadaljevanju je nekaj besed spregovoril župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je ob tej priložnosti povedal, da bo nova pot nudila kakovost bivanja občankam in občanom vseh generacij:  »Verjamem, da bo pot služila tudi turističnim namenom, saj je pot tudi bogata s poučnimi vsebinami. Reka je tista, ki nas povezuje. Reka je tista, ki daje prostor kvalitetnega preživljanja prostega časa. Z umestitvijo učne poti smo naredili ta prostor kvaliteten za preživljanje prostega časa in tudi za turiste, ki vse pogosteje prihajajo k nam. Hvaležen sem, da smo dobili kar nekaj sredstev povrnjenih s strani Evropske unije in na podlagi Dogovora za razvoj regij. Veseli me, da smo se v zadnjem letu na pot umestili Kolesarčkovo pot, ki prikazuje atribute življenja tega okolja, od naravnih do kulturnih danosti. Gre za inovativen pristop in verjamem, da se bomo o tem še kaj novega naučili. Kar nekaj časa je trajalo, da se je projekt realiziral. Ko sem bil predsednik krajevne skupnosti, v mandatu 2010 – 2014 smo si to pot zamislili in trajalo je kar nekaj let, da smo jo realizirala. Hvala vsem vpletenim, da smo prišli do cilja in ja pot služi svojemu namenu.«

Za poučen in zabaven kulturni program ter pesem, ki so jo otroci napisali prav za to priložnost, so poskrbeli učenci Podružnične šole Mekinje in Osnovne šole Frana Albrehta, za preplet misli in besed pa je poskrbela z veznim besedilom Barbara Božič.

Že pred odprtjem smo zasadili 32 dreves, in sicer lipovce (10 dreves), javorje (drevored severno od Heliosa – 14 dreves),  medvedove hrušice (8 dreves) ter 92 grmovnic (rožmarinolistna vrba, sibirski dren, rumeni dren, čremsa in glog). Počistili in obrezali smo obrežno vegetacijo severno od Heliosa pa do spomenika in s tem poskrbeli za pomladitev obstoječe grmovne vegetacije. Otroci pa so danes ob odprtju zasadili 30 dreves, in sicer 15 divjih češenj in 15 belih gabrov.

Avtor: Miro Pivar; Foto: Miro Pivar, Občina Kamnik; Video: Miro Pivar

Tagi