Kozolec je lahko tudi priročna telovadnica v naravi. Lahko kaj takšnega pričakujemo tudi v Domžalah?

Razpoznavni slovenski kozolec toplar, ki ga uvrščamo med dragocene spomenike ljudskega stavbarstva, velja za slovensko posebnost in izraža tudi del slovenskega značaja. Služi pa tudi večnamenski uporabi; sušenju sena, shrambi orodja in skladiščenju kmetijskih pridelkov. Prav zaradi tega se je ta arhitektura uveljavila na večjem delu slovenskega ozemlja in to v več konstrukcijsko, likovno in funkcionalno različnih izvirnih oblikah. Pred kratkim je kozolec v okviru novega projekta »Kozolec kot telovadnica na prostem« dobil novo funkcijo.

Razpoznavni slovenski kozolci niso namenjeni le sušenju sena, saj so lahko tudi priročna telovadnica v naravi. Tako so menili v Elanovi družbi Inventa, kjer so pripravili projekt »Telovadni kozolec« in z njim prepričali kranjskogorskega župana, ki je našel primerno frekventno lokacijo in sicer ob lani odprti rekreacijski poti Pišnici proti jezeru Jasna, kjer so postavili urejen vadbeni park na prostem oziroma telovadnico pod kozolcem. S tem pa so še dodatno obogatili njihovo turistično ponudbo.

V Kranjski Gori z realizacijo projekta “Telovadni kozolec” prebili led

V urejenem vadbenem parku na prostem oziroma telovadnici pod kozolcem so postavili telovadne naprave za vse generacije, se pravi, da se na tistem mesu obenem lahko rekreirajo družine, vrhunski športniki ter vsi, ki jim je rekreacija vsakdanji način življenja. Edinstvena vadbena površina v občini Kranjska Gora je projekt Elanove družbe Inventa in je prvi takšen projekt pri nas. Kranjskogorsko telovadnico pod kozolcem so uredili v dobrem mesecu dni, stala pa je 60.000 evrov. Kot kaže bo takšen kozolec oziroma kar toplar kmalu stal tudi v radovljiškem športnem parku, saj tudi tam vidijo priložnost, da se v njihovo okolje umesti takšen vadbeni park na prostem.

Nad novo pridobitvijo navdušeni številni rekreativci, tudi iz Domžal

Odprtja kranjskogorskega vadbenega parka na prostem oziroma telovadnice pod kozolcem se je udeležilo tudi petintrideset članov Društva Šola zdravja iz Domžal, ki so si si z domačimi oranžnimi telovadci in še nekaterimi skupinami iz drugih predelov Slovenije ogledali to novo pridobitev. Seveda so tam izvedli tudi vsakodnevno jutranjo telovadbo 1.000 gibov. Nad novo pridobitvijo so oranžni telovadci izredno navdušeni. Kranjskogorska skupina sedaj lahko v primeru dežja telovadi pod kozolcem. Takšna pridobitev bi bila po pripovedovanju članov Društva Šola zdravja dolgoročno dobrodošla tudi v domžalski in okoliških občinah. Še več. Razpoznavni slovenski kozolec na ta način lahko tudi skozi šport ohranja slovensko posebnost, lahko zadovolji potrebe potencialne tržne niše, na privlačen način vzpodbuja ljudi k ohranjanju zdravja, popestri monotonost in enoličnost obstoječih objektov, kjer je največja koncentracija in fluktacija prebivalstva.

Zakaj kozolec?

Da se ga umesti v ustrezno frekventno lokacijo je takšen vadbeni park s svojimi telovadnimi orodji uporaben 24 ur na dan, 365 dni v leti. Poleg športne aktivnosti, ki jo nudi takšen vadbeni park, je pomemben element tudi svež zrak. Uporaba je za obiskovalce brezplačna, vzdrževanje zaradi nadstreška je cenejše, možnost športne aktivnosti pa v vseh vremenskih pogojih. Takšen vadben park je uporaben za otroke in odrasle, se pravi za vse generacije. Uporaben je tudi za vrhunske športnike, kot dopolnilna vadba ob procesu rednih treningov, kot ogrevalne površine pred različnimi tekmovanji … Umesti se jih lahko na različne lokacije, ki dopolnjujejo obstoječo ponudbo ali prinašajo nove možnosti. V projekt pa je možno pristopiti v okviru restavriranja obstoječih starih toplarjev ali pa kolektivna izgradnja novih.

Ideja o telovadnici pod kozolcem se sedaj ne zdi več nemogoča

Omenjena ideja oziroma projekt je bil s strani avtorjev slovenskega kozolca – model Elan pred dobrimi desetimi leti predstavljen večini takratnim slovenskim županom. Odziva takrat ni bilo. Z odprtjem kranjskogorskega in planiranjem radovljiškega telovadnega kozolca, se ideja sedaj ne zdi več nemogoča. V praksi se že vidijo rezultati, kot je funkcionalnost takšnega vadbenega parka in pa tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Lahko telovadnico pod kozolcem pričakujemo tudi v Domžalah?

V domžalski občini imamo na voljo številne rekreativne in športne površine, ki se jih vsakodnevno poslužujejo številni občani in tudi drugi obiskovalci. Bi bila pa zagotovo kakšna športno rekreativna površina primerna, da se vanjo vključi tudi takšno telovadnico pod kozolcem. Takšna pridobitev bi zagotovo razveselila številne občane, ki jim rekreacija ni tuja ter seveda jutranje telovadce Društva Šola zdravja, ki jih v občini Domžale in v okoliških občinah ni malo. Streha nad glavo v primeru dežja, bi bila v času telovadbe več kot dobrodošla.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv Elana in Društva Šole zdravja

Tagi