V Domžalah več hitrih testov, pozitivnih manj

V zadnjem obdobju je s strani občanov Domžal in okoliških občin izredno povečano zanimanje za množično presejalno testiranje na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi, ki se vsak delovni dan med 8.30 in 14. uro izvaja pri drsališču v Športnem parku Domžale.

Da bo hitro testiranje lahko potekalo hitreje, bodo na odvzemnem mestu uvedli posebno mobilno aplikacijo, občinski štab Civilne zaščite Občine Domžale pa je dodatno opremil lokacijo za odvzem brisov. Prav tako so te dni s cepljenjem proti covidu-19 začeli za paciente, mlajše od 80 let, kronične bolnike in nepokretne osebe na domu.

Letos v Domžalah izvedli že skoraj 15.000 hitrih testiranj

V Domžalah množično presejalno testiranje na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi izvajajo od začetka letošnjega januarja, številke testiranih pa govorijo o tem, da gre za eno večjih množičnih točk za hitri odvzem brisov v Sloveniji. O tem govori tudi sama statistika, ki mi jo je predstavila direktorica Zdravstvenega doma Domžale mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec. V januarju so opravili 6012 hitrih testov, od tega je bilo 335 pozitivnih (5,6 %), na glavni covid točki ‘drive in’ pri zdravstvenem domu pa so v tem obdobju opravili 3132 PCR testov, od katerih je bilo 1128 pozitivnih (36 %). V februarju je bila številka hitrih testiranj veliko višja, PCR testiranj na glavni covid točki pa manjša. Je pa na obeh točkah padel delež pozitivnih brisov. Do 17. februarja 2021 je bilo opravljenih 8855 hitrih testov, od tega je bilo 121 pozitivnih (1,4 %), ter 1956 PCR testov, od katerih je bilo 452 pozitivnih (5,6 %). Mag. Renata Rajapakse je ob tem dodala, da vse paciente, ki so bili pozitivni na množičnih hitrih testiranjih, napotijo še na PCR teste na glavno covid točko. »Največji naval na hitro testiranje je ob ponedeljkih in torkih, ko se večina testira za službe, ter ob četrtkih in petkih, ko se občani testirajo za bolj prostočasne aktivnosti (smučanje, odhodi v tujino …),« o trendu hitrih testiranj pove mag. Rajapakse. Prav tako mobilne enote Zdravstvenega doma Domžale ob ponedeljkih opravljajo hitre teste za učitelje in vzgojitelje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Uporaba mobilne aplikacije pri testiranjih bo pohitrila postopek

Mag. Rajapakse je povedala, da so pred dnevi testirali uporabo mobilne aplikacije, ki jo bodo uporabljali na odvzemnem mestu množičnega hitrega testiranja. Mobilna aplikacija jim bo omogočila, da bo postopek administracije potekal veliko hitreje, saj bo prečitala zdravstveno kartico pacienta ter njegove podatke avtomatsko vnesla v računalnik, zdravstveno osebje pa bo po testiranju v računalnik vneslo samo izvid. Pred uporabo te aplikacije so morali podatke vnašati ročno, kar je vzelo nekaj časa in tudi zdravstvenega kadra, ki ga bodo zdaj prerazporedili na dve novi mesti za odvzem brisov. Prav zaradi tega je pred dnevi občinski štab Civilne zaščite Občine Domžale dodatno opremil lokacijo za odvzem brisov.

Množično testiranje s hitrimi testi poteka vsak delovni dan

Množično presejalno testiranje na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi poteka v Športnem parku pri drsališču v Domžalah vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14. uro. Na testiranje se ni treba posebej naročiti. S seboj imejte osebno izkaznico in kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker je interes za testiranje izredno velik, na lokacijo ne hodite zadnje minute pred zaprtjem obratovanja, temveč pridite vsaj 15 minut do 14. ure. V nasprotnem primeru se zaradi prevelikega števila čakajočih lahko zgodi, da testiranja tisti dan ne boste mogli opraviti.

Cepljenje oseb, mlajših od 80 let, kroničnih bolnikov in nepokretnih osebe na domu

V Zdravstvenem domu Domžale od konca lanskega leta izvajajo tudi cepljenje proti covidu-19. V prvi fazi so cepivo, in sicer po dva odmerka prejeli stanovalci domov za starostnike in starejši od 80 let, ki so bili na seznamu prijavljeni za cepljenje. Pred dnevi pa so začeli s cepljenjem oseb, mlajših od 80 in osebe s kroničnimi obolenji. Je pa število cepljenj, ki jih opravijo v posameznem tednu, po besedah mag. Rajapakse odvisno od števila doz cepiva, ki ga prejmejo od države. »Prejšnji teden smo prejeli 1100 odmerkov cepiva, zaradi česar smo lahko cepili vse osebe nad 80 let, ki smo jih imeli na seznamu. Ta teden je število odmerkov cepiva, ki smo ga prejeli, veliko manjše, vendar smo že lahko začeli cepiti osebe, mlajše od 80 let in kronične bolnike. Ti bodo ta teden prejeli prvo dozo cepiva, prihodnji teden pa drugo. Prav tako smo začeli s cepljenjem nepokretnih oseb na domu,« o aktivnostih cepljenja pove mag. Rajapakse.

Večjih težav pri cepljenih proti covidu-19 niso zaznali

Zanimalo me je tudi, če so v domžalski zdravstveni ustanovi zaznali morebitne težave, ki so se pojavili pri cepljenih pacientih. Mag. Rajapakse pravi, da večjih težav niso zaznali: »Po prvem odmerku cepiva ni bilo posebnih težav pri pacientih, kakšnega pacienta je malce bolela roka. Po drugem odmerku cepiva pa se je pojavilo malo več težav. Paciente je bolj pogosto bolela roka, kakšen pa je dobil tudi vročino, zaradi česar je moral dan ali dva preležati. Ni pa bilo hujših dolgoročnih učinkov. Predvsem je šlo bolj za prehodno obdobje in je verjetno povezano z odzivom telesa. Pri nekaterih pacientih je bilo ustvarjenih več protiteles, zaradi česar je bila tudi reakcija malo hujša. So pa pri vseh te težave v kratkem roku izzvenele.«

Začeli bodo s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu

V Zdravstvenem domu Domžale bodo v ponedeljek, 1. marca 2021, začeli tudi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, za kar bodo organizirali posebno cepilno ambulanto. Mag. Rajapaske pravi, da bo naročanje za cepljenje proti klopnemu meningitisu organizirano posebej, cepljenje pa bo potekalo trikrat na teden.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu bo potekalo v mesecu marcu, in sicer za samoplačnike (plačnik je lahko tudi ena od občin ustanoviteljic za svoje občane), kot tudi za tiste za katere je cepljenje krito s strani ZZZS.

Občine ustanoviteljice svojim občanom delno sofinancirajo cepivo, in sicer:

 • Občina Domžale – ena doza cepiva na leto (približno 320 doz za odrasle in približno 390 doz za otroke).
 • Občina Mengeš – katerakoli doza cepiva (skupno približno 85 doz za odrasle in otroke).
 • Občina Lukovica – ena doza cepiva na leto (skupno približno 92 doz za odrasle in otroke).
 • Občina Trzin – 50% prve doze in 50% prve revakcinacije (četrta doza cepiva) za odrasle ter 100% katerekoli doze cepiva za otroke in 100% katerekoli doze za prejemnike občinske socialne pomoči (potrebno potrdilo s strani občine) (skupno približno 80 doz cepiva).
 • Občina Moravče – tretja doza cepiva za odrasle in otroke (skupno približno 53 doz cepiva).

ZZZS financira cepljenje po naslednjem načinu:

 • odraslim osebam, ki so letnik rojstva 1970, 1971 in 1972, in sicer katerekoli tri doze cepiva v življenju (lahko se naročijo na cepljenje v cepilno ambulanto ali pa se cepijo pri svojem osebnem zdravniku),
 • otrokom, ki so letnik rojstva 2016, 2017 in 2018, in sicer katerekoli tri doze cepiva v življenju. Ti letniki otrok se morajo obvezno naročiti in cepiti pri svojem izbranem pediatru

Za cepljenje se je potrebno naročiti na telefonsko številko 01 / 72 45 276 (naročijo se lahko vsi, ki so starejši od 6. let, od letnika 2015 naprej), in sicer:

 • ponedeljek 8.00 do 13.00
 • sreda 14.00 do 19.00
 • petek 8.00 do 13.00

Naročite se lahko tudi pri svojem osebnem zdravniku ali po elektronski pošti na naslov cepljenje.kme@zd-domzale.si (aktiven bo od 01.03.2021 naprej)

Cepljenje bo potekalo vsak torek med 7.00 in 20.00 uro.

V primeru velikega zanimanja, bodo razpisani dodatni termini, o čemer boste pravočasno obveščeni.

RAZMIK MED CEPLJENJI

OSNOVNO CEPLJENJE:
1. doza: – kadarkoli v letu
2. doza: 1 – 3 mesece po prvi dozi cepiva
3. doza: 5- 12 mesecev po 2. dozi cepiva FSME, 9 – 12 mesecev po 2. dozi cepiva Encepur

REVAKCINACIJE:
4. doza: 3 leta po 3. dozi
5. doza in naprej: na 5 let, po 60 letu naprej na 3 leta

CEPIVA, KI SO NA VOLJO

 • FSME za odrasle (nad 16 let) – cena 28 EUR
 • FSME za otroke (1- 15 let) – cena 25 EUR
 • Encepur za otroke (1 – 11 let) – cena 25 EUR

Portal zVem – vse storitve eZdravja na enem mestu

V okviru nacionalne rešitve za uporabo zdravstvenih storitev eZdravje je vzpostavljen tudi spletni portal zVem (Zdravje – Vse na Enem Mestu), ki združuje številne napredne tehnološke rešitve, s katerimi se zdravstvena obravnava bolje prilagaja pacientom, zmanjšujejo se administrativni stroški ter izboljšujeta komunikacija in izmenjava podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Portal omogoča pacientom dostop do elektronskih receptov, seznama izdanih zdravil, elektronskih napotnic in naročil ter drugih zdravstvenih podatkov, kot so mikrobiološki izvidi (covid-19) in podatki o cepljenju.

Zaradi prevelikih administrativnih obremenitev ambulant mag. Rajapaske paciente naproša, da si izvide testiranj pridobijo sami prek spletnega portala zVem. Za uporabo storitev prek portala zVem je treba pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo. Na naslovu https://si-trust.gov.si lahko pridobite več informacij in naročite brezplačno digitalno potrdilo. Če digitalno potrdilo že imate, lahko z njim že dostopate do storitev portala zVem. »Na tem portalu je zbrano vse, kar je v povezavi s posameznikovo zdravstveno obravnavo, pacienti pa lahko vidijo vse. Lahko spremljajo svoje zdravljenje, vse svoje dokumente, izvide, napotnice, recepte, zdravstvene podatke, podatke o cepljenju … Tam lahko dobijo tudi izvid testiranja za covid-19, kar je izredno koristno.« obrazloži mag. Rajapakse in doda: »Po drugi strani pa bo zdravstveno osebje manj obremenjeno z administracijo.«

Pred cepilno ambulanto postavili vrstomat

So si pa pred kratkim v zdravstvenem domu malo olajšali administrativni del, saj so v predprostoru cepilne ambulante postavili vrstomat, ki je namenjen za vpis pacienta. Le-ta ob prihodu v predprostor cepilne ambulante v vrstomat vstavi zdravstveno kartico, ki jo ta prečita ter zazna, da je pacient že vpisan v čakalni seznam, nato pa se poveže z računalnikom.

Čeprav delež pozitivnih pada, je še vedno treba upoštevati ukrepe in navodila

Krivulja okužb je v zadnjih dnevih začela padati, vendar to še ni razlog, da ni več treba upoštevati ukrepov. Mag. Rajapakse pravi, da je še vedno treba upoštevati vsa navodila in ukrepe v zvezi s preprečevanjem širjenja covida-19. Se pravi, da nosimo maske, pogosto zračimo prostore in poskrbimo za ustrezno razdaljo. Sploh v zaprtih in tesnih prostorih (delovni prostori), kjer je več ljudi, je treba pogosto zračiti prostore ter vmes tudi zamenjati masko.

Pomembno in nujno je, da se maske uporabljajo tudi v skupnih prostorih večstanovanjskih zgradb, kot so stopnišča, hodniki in dvigala. Po besedah mag. Rajapakse ni res. Hodniki in stopnišča so že v osnovi takšni, da se jih ne more dobro zračiti, kot se lahko zrači stanovanja. Virus pa v zraku lahko preživi več ur. Zato je priporočljivo, da masko snamete šele, ko pridete v svoje stanovanje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič Zupančič, Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi