Skrb za duševno zdravje zaposlenih je naložba, ki se obrestuje vsem. Posamezniku, delodajalcu in družbi

Duševne stiske so v naši družbi v porastu. Po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so duševne stiske v Sloveniji že dve leti zapored četrti najpogostejši razlog za bolniške odsotnosti z dela. V želji, da bi pobliže spoznali uspešne prakse pri soočanju z duševnimi stiskami, ki so vse pogostejši razlog za absentizem, smo se obrnili na Zavarovalnico Triglav, kjer so nam z veseljem prisluhnili in nam podali zanimive smernice. 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo v četrtek 18. maja 2023, med 10. in 19. uro potekal Festival duševnega zdravja, kjer se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice, svetovanja in predstavitve z namenom dviga ozaveščenosti o pomembnosti duševnega zdravja, ki je mnogo več kot zgolj odsotnost bolezni.

Podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu namreč razkrivajo, da lahko od 50 % do 60 % izgubljenih delovnih dni pripišemo stresu in posledicam neobvladanih psihosocialnih tveganj v povezavi z delom. Strokovnjaki Zavarovalnice Triglav so nam v kratkem pogovoru zaupali primere dobrih praks, ki so jim v pomoč pri soočanju z vse večjim družbenim izzivov, ki se kaže v porastu duševnih stisk in posledično absentizma.

Čeprav je stigma in pa občutek sramu, ki sta še nedolgo nazaj spremljala osebe v primežu duševnih stisk in so bili pogovori rezervirani za bližnje in prijatelje, je danes, zahvaljujoč številnim kampanjam in pa slavnim osebnostim, ki so spregovorile o svojih stiskah, marsikaj drugače. Ali se danes veliko lažje spregovori o osebnih stiskah tudi s sodelavci, ne le s prijatelji?

V zadnjih letih je opaziti spremembo na področju seznanjanja in ozaveščanja ljudi o duševnih stiskah in skrbi za duševno zdravje. Veliko je k temu pripomogla pandemija Covida-19. Spremembo je moč zaznati na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni – ljudje postajajo vedno bolj dovzetni in odprti za pogovor o duševnem zdravju. To lahko potrdimo tudi znotraj našega podjetja, saj število svetovalnih pogovorov z internima strokovnjakoma iz leta v leto narašča. Ni več nenavadno, če se zaposleni, ki doživlja duševno stisko, obrne na internega strokovnjaka, pri katerem je brez daljšega čakanja deležen psihosocialne podpore. Število sodelavcev, ki so se v stiski odločili za takšen pogovor, se je v našem podjetju v letu 2022 v primerjavi z letom 2020 kar podvojilo. V letu 2022 smo z zaposlenimi, ki so se znašli v stiski, opravili skoraj 100 svetovalnih pogovorov.

Ali zaposleni danes lažje zberejo pogum in vprašajo za dodatna izobraževanja ali celo v primeru hujših stisk, nadrejene iskreno prosijo za pomoč?

Da, to zaznavamo tudi v Triglavu. Naše sodelavce prek internih medijev, različnih dogodkov, izobraževanj ali delavnic spodbujamo k pravočasnemu ukrepanju, ko zaznajo duševno stisko pri sebi ali pri komu drugemu. Ena od nedavnih okroglih miz, ki je potekala v okviru Triglav.smo (program, namenjen zaposlenim), je nosila naslov Poiskati pomoč je pogumno. K pravočasnemu ukrepanju, ko zaznajo duševno stisko sodelavcev, spodbujamo tudi vodje. Da smo na pravi poti, potrjujejo pozitivni odzivi, interna statistika ter dobro ocenjeno zadovoljstvo zaposlenih s tovrstnimi ugodnostmi znotraj podjetja. Ne moremo pa mimo dejstva, da je v prvi vrsti pomembno delovati preventivno ter zaposlenim nuditi varno in zdravo delovno okolje, v katerem se vsakdo počuti sprejetega, cenjenega in varnega. Trajnost na področju ravnanja z zaposlenimi tako že živimo, saj nam je pomembna za ohranjanje dobrih delovnih pogojev.

Delo z ljudmi je izjemno zahtevno in stresno. Kako se skušate približati in nagovoriti zaposlene, v kolikor bi potrebovali pomoč, da ste jim v Zavarovalnici Triglav pripravljeni prisluhniti in jim pomagati?

Skrb za zdravje in varnost zaposlenih je visoko na lestvici prioritet Skupine Triglav, zato temu področju namenjamo veliko pozornost tako s preventivnimi ukrepi kot številnimi aktivnostmi. Velik poudarek dajemo promociji zdravja, osveščanju in izobraževanju zaposlenih. To že več kot 10 let udejanjamo s programom Triglav.smo.

Pomembna skupina bolezni, ki jih zaznavamo, so duševne in vedenjske motnje, ki so povezane z visokimi obremenitvami pri delu in hitrim življenjskim (tempom) slogom. Tako zaposlenim s širokim naborom aktivnosti in v sodelovanju s številnimi strokovnjaki (spletna predavanja, dogodki v živo, coachingi, …) prenašamo sporočilo, kako pomembna sta preventiva in zavedanje, da moramo negovati svoje telesno in duševno zdravje.

V redni ponudbi Triglav.smo imamo spletne vodene aktivne odmore med delom. Z namenom aktivne sprostitve telesa in duha lahko zaposleni enkrat mesečno obiščejo masažo hrbta na najbližji lokaciji, kjer delajo, vsako leto pa se okoli 200 zaposlenih udeleži štiridnevnega programa »Dnevi zdravja« v enem od slovenskih zdravilišč. V okviru športnega in planinskega društva so zaposlenim na voljo številne aktivnosti, s katerimi tudi v prostem času lahko skrbijo za svoje psihofizično zdravje.

O tem, da smo z aktivnostmi skrbi za zdravje zaposlenih ubrali pravo pot, kaže tudi lansko državno in evropsko priznanje za dobro prakso v kampanji za zdrava delovna mesta – obvladovanje mišično-kostnih bolezni. Z razvojem aktivnosti v programu Triglav.smo bomo nadaljevali in jih plemenitili tudi z različnimi družabnimi aktivnostmi. Te so nadvse pomembne in prispevajo k boljšemu počutju vseh pripadnikov družbe, v kateri živimo.

Ste morebiti opazili kakšno razliko glede na starosti in pa spola, ko je govora o duševnih stiskah in iskanju pomoči? Povedano drugače, se o duševnih stiskah lažje pogovarjajo mlajši in pa morebiti ženske, medtem, ko so moški in starejši pri pogovoru še precej bolj zadržani?

Raziskave kažejo, da se moški redkeje odločajo za psihološko obliko pomoči in strokovna literatura opisuje številne ovire, s katerimi se soočajo moški, ki doživljajo duševne stiske. Obstajajo številni dokazi, da moški niso pripravljeni poiskati strokovne pomoči ob doživljanju duševne stiske. Imajo namreč ponotranjeno moško prepričanje, ki pravi, da bi moški morali biti močni, »žilavi«, neodvisni, kar je vsekakor v nasprotju z iskanjem priložnosti za razbremenilni ali svetovalni pogovor s strokovnjakom. V našem podjetju se za psihosocialno podporo pretežno odločajo ženske; trenutno razmerje v tem letu je 60/40 v prid ženskam, a tudi v tem segmentu je iz leta v leto zaznati spremembo, saj se odstotek moških iz leta v leto očitno viša. Pomoč pogosteje poiščejo zaposleni, starejši od 40 let, a tu je vredno omeniti dejstvo, da je v naši organizaciji povprečna starost zaposlenih nekaj več kot 46 let.

Kaj bi želeli sporočiti delodajalcem, ki se soočajo z vse pogostejšo in dolgotrajnejšo odsotnostjo z dela zaradi duševnih stisk zaposlenih?

Duševne stiske so v naši širši družbi v porastu – po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so že dve leti zapored četrti najpogostejši razlog za bolniške odsotnosti z dela. Letni stroški z delom povezanega stresa in težav v duševnem zdravju v EU že presegajo štiri odstotke BDP. O tem smo spregovorili tudi na nedavnem posvetu v digitalnem centru Triglav Lab, ki je v organizaciji Skupine Triglav potekal pod naslovom Skrb za duševno zdravje zaposlenih: vaša dobra naložba.

Z dogodkom smo želeli odpreti to pomembno in vse bolj perečo tematiko ter sporočiti delodajalcem, da je skrb za telesno in duševno zdravje zaposlenih naložba, ki se obrestuje vsem: posamezniku, delodajalcu in družbi. Na to kaže tudi podatek Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, da se vsak vloženi evro v promocijo duševnega zdravja pri delu povrne v višini od 2,5 do 4,7 evra, po nekaterih raziskavah celo do 13,6 evra. Vse to zahvaljujoč zmanjšanju stroškov, ki nastajajo zaradi absentizma in fluktuacije, ter po drugi strani povečanju produktivnosti in drugih pozitivnih učinkov, ki jih prinaša duševnemu zdravju naklonjeno delovno okolje.

Kaj bi svetovali posameznikom, ki so se znašli v primežu številnih stisk, tudi duševnih?

Posameznikom, ki se znajdejo v primežu duševne stiske, svetujemo, da čim prej poiščejo strokovno pomoč. Ne le takrat, ko v naši duševnosti že gori »rdeča luč«, ampak tudi takrat, ko želimo negovati svoje zdravje, zoreti ter izboljšati kakovost svojih odnosov in življenja. Ko želimo spoznati samega sebe. Včasih potrebujemo le podporo in nekoga, ki nam prisluhne.

Avtor: Petra Petravič; Foto: canva.com

 

Tagi