Odkar se biološke odpadke zbira v ločenih zabojnikih, pristane vse več hrane v kanalizaciji

Svetovni dan voda je letos namenjen opozarjanju na problematiko odpadne vode. Slovenska komunalna podjetja so ob tem po številnih slovenskih mestih in krajih opozorila na problematiko odlaganja hrane, bioloških in drugih odpadkov v kanalizacijske odtoke ter na številne negativne posledice, ki jih takšno vedenje prinaša za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje. Praktičen prikaz so danes dopoldan na domžalskem tržnem prostoru pripravili tudi v Javnem komunalnem podjetju Prodnik, s katerim so občane spodbujali, naj hrano in druge odpadke odlagajo v zato primerne zabojnike. Ob tem so še posebej opozorili na problematiko zlivanja olja, ki ostaja od cvrtja, v kanalizacijo ter tudi na druge problematične odpadke, ki povzročajo okvare na kanalizacijskem sistemu.

Svetovni dan voda je namenjen opozarjanju na pomen in vpliv vode na naša življenja ter izboljšanju našega odnosa do voda.

Ko govorimo o vodi, se tema največkrat vrti okrog pitne vode, odpadna voda pa je velikokrat prezrta tema. Vendar je tudi slednja dragocen in obnovljiv vir, ki ponuja številne možnosti za nadaljnjo uporabo. Te pa do danes ostajajo še precej neizkoriščene. Po podatkih organizacije World Water Day se tako več kot 80 % neočiščene odpadne vode vrne nazaj v naravo.

To kaže tudi na izjemno pomemben vpliv, ki ga ima odpadna voda na okolje. Slednja se namreč vrača nazaj v vodni krogotok, zato je odgovorno ravnanje z odpadno vodo ključnega pomena. Žal pa se količina onesnažene odpadne vode v zadnjih letih povečuje in k temu prispeva tudi to, kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami naših domov.

Slovenska komunalna podjetja so se tako odločila, da bodo prebivalce opozorile na to, kaj najpogosteje pristane v kanalizacijskih odtokih in tja sploh ne sodi – to so ostanki hrane, biološki in nekateri drugi odpadki (vlažilni robčki, vatke, nevarni odpadki) – ter jih spodbudila k odgovornejšemu vedenju.

Kot ugotavljajo nekatera komunalna podjetja, se je količina bioloških odpadkov v kanalizaciji še povečala, odkar se je te odpadke pričelo zbirati v ločenih zabojnikih. To velja še posebej v stanovanjskih blokih in v gospodinjstvih, ki že imajo urejeno lastno kompostiranje.

Prikaz je nastal na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je tudi pobudnica in koordinatorka pobude Skupaj za boljšo družbo.

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je ob tem dejal: »S prikazom želimo prebivalce opozoriti na problematiko, ki je širša kot se zdi na prvi pogled. Z odlaganjem hrane in bioloških odpadkov v stranišča ne otežujemo zgolj učinkovitega čiščenja odpadne vode, ampak onemogočamo tudi nadaljnjo obdelavo bioloških odpadkov. Trajnostni krog ravnanja z viri je tako porušen.«

Zaskrbljujoč podatek je tudi množenje podgan, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje. Po nekaterih ocenah naj bi v večjih mestih živeli približno dve podgani na enega prebivalca.

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik pa poudarjajo tudi problematiko zlivanja olja, ki ostane od cvtja, v kanalizacijo. Maščobe se namreč odlagajo na stene, nato pa se nanje vežejo druge nesnage in ožajo preseke cevi ter tako mašijo kanalizacijo. Poleg bioloških odpadkov pa so problematični tudi drugi odpadki, kot na primer vlažilni robčki, različne krpice, vatke in palčke za ušesa, ki jih ljudje velikokrat odvržejo v stranišče. Ti odpadki zamašijo črpalkein povzročajo okvare na kanalizacijkem sistemu.

Ob prikazu so komunalna podjetja občane spodbujala, naj hrano in druge odpadke odlagajo v za to primerne zabojnike in poskrbijo, da se bo po kanalizaciji pretakala samo odpadna voda, saj z zmanjševanjem števila onesnaževal v vodnem krogu pomagamo varovati naše okolje.

Prikaz je potekal v Mariboru, Novemu mestu, Celju, Velenju, Slovenskih Konjicah Domžalah, Tržiču, Kočevju, Brežicah in Igu.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi