V Turnšah s skupnimi močmi prišli do nove pridobitve – moderne in varne ceste

Lokalna cesta skozi naselje Turnše je v minulih mesecih doživela temeljito prenovo, saj so dvosmerno vozišče večinoma razširili na vozni pas, uredili hodnik za pešce in utrjeno bankino. V strnjenem naselju so nameščene hitrostne ovire za umirjanja prometa, cesta pa je opremljena z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteorne vode. Istočasno s prenovo ceste, se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda in električnega omrežja ter mostiček čez Hujski potok. S temeljito prenovo ceste, se je krajanom Turnš uresničila dolgoletna želja, da bi imeli v njihovem kraju novo moderno cesto, ki bi zagotovila varnejši promet skozi naselje.

Cesta skozi naselje Turnše, ki je bila asfaltirana pred dobrimi štirimi desetletji, je bila pred kratkim deležna temeljite prenove, s tem pa se je uresničila dolgoletna želja krajanov, da se to cesto uredi v smeri modernizacije in zagotavljanja večje varnosti cestnega prometa v kraju. Pol milijonski projekt ni bil enostaven, saj je cesta večinoma speljana skozi strnjeno naselje, rekonstrukcija pa je posegala tudi v privatna zemljišča. Uspešna realizacija je dokaz, da se s skupnimi močmi in sodelovanjem vseh vpletenih, tako investitorja, krajanov in izvajalca, da realizirati marsikaj, zato je bilo na koncu zadovoljstvo vseh strani toliko večje.

Ob zaključku projekta prenove lokalne ceste skozi naselje Turnše, je v sredo, 30. maja 2018, v organizaciji Občine Domžale, Krajevne skupnosti Dob in Turistično rekreativnega društva Turnše – Češenik potekalo slavnostno odprtje, na kateri so novo pridobitev predali svojemu namenu.

Cesta skozi naselje Turnše je bila pred kratkim deležna temeljite prenove.

Slavnostnega odprtja so se udeležili župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, Marija Ravnikar, predsednica KS Dob, Feliks Lampret, podpredsednik KS Dob in vodja gradbenega odbora za izgradnjo ceste, Janez Bizjak, vodja projekta iz Oddelka za investicije Občine Domžale, Roman Štrukelj, predstavnik izvajalca del podjetja Lavaco, Srečko Španič, delovodja ter številni krajani. V programu, ki ga je povezoval Maks Jeran, so sodelovali Mešani pevski zbor TD Turnše Češenik, pod vodstvom pevovodje Aleša Fariča, recitatorja Lara in Tim Kolenko in harmonikar Maks Jeran. S simboličnim prerezom traku so župan Toni Dragar, predsednica KS Dob Marija Ravnika in predsednik Turistično rekreativnega društva Turnše – Češenik Jani Jeraj, cesto predali svojemu namenu.

Prenovljeno cesto so s prerezom traku odprli župan Toni Dragar, predsednica KS Dob Marija Ravnikar in predsednik Turistično rekreativnega društva Turnše – Češenik Jani Jeraj.

Maks Jeran je v uvodu prireditve dejal, da je to njihov največji praznik po štiridesetih letih, odkar mineva, ko je ta cesta prvič dobila asfalt. Ker so se pojavljale težave s prometom, krpanjem ceste, je bila njihova največja želja, da bi nekoč prišli do nove moderne ceste, ki bi zagotovila varnejši promet skozi naselje. »Sprva je kazalo, da bo projekt težko uresničljiv, saj so bile zahteve projektantov nesorazmerne z razmerami na terenu, vendar smo s pomočjo Občine Domžale, Krajevne skupnosti Dob ter krajanov našli kompromise, da je cesta načrtovana in narejena v skladu z razmerami in zmožnostmi, ki jih ta naš prostor daje,« je poudaril Jeran. Pri rekonstrukciji ceste ni bilo pretiranega posega na privatna zemljišča, je pa po njegovih besedah velika pridobitev tudi ta, da so s prenovo dobili tudi nov vodovod z vodovodnimi hišnimi priključki ter novo elektrifikacijo. »Mislim, da si vsi, ki so sodelovali pri projektu zaslužijo eno iskreno priznanje pri iskanju skupnih rešitev, upoštevanju želja krajanov. Prenovljena cesta je rezultat dolgotrajnih, včasih tudi zahtevnih pogajanj, ampak na koncu imamo lep rezultat,« je še povedal Jeran, ki je vsem zaželel varno vožnjo po novi cesti.

Maks Jeran.

Zadovoljstva ni skrivala tudi Marija Ravnikar, predsednica KS Dob, ki je povedala, da ji je v veliko veselje, da se proslavlja takšna velika investicija, ki je pomena za ta kraj: »Tako se je končno z razširitvijo ceste in ureditvijo pločnika skozi Turnše, rešil večletni problem. Na zborih krajanov smo prisluhnili potrebam in željam krajanov, ki so bila zelo različna.« Po njenih besedah je Svet KS Dob za komunikacijo med krajani in Občino Domžale pri rekonstrukcije ceste imenoval odbor, ki so ga sestavljali Feliks Lampret, Polona Gaberšek in Stane Renar. Ta je ves čas skrbel za reševanje problemov, ki so se pojavljali. »Dragi krajani Turnš in Češenika. Ob tej priliki gre priznanje in zahvala vsem vam, ki živite ob tej cesti, da ste pristali na pogoje in odstope zemljišč. Posebej bi se v imenu KS Dob zahvalila Feliksu Lampretu, ki je zavzeto sodeloval z Iztokom Obrezo in Janezom Bizjakom iz Oddelka za investicije Občine Domžale ter veliko časa in truda vlagal v realizacijo tega projekta. Naj bo današnja otvoritev zgled vsakemu posamezniku, da se tudi v današnjih časih z dobrimi medsebojnimi in razumnimi odnosi lahko veliko doseže. Vse čestitke vsem zaslužnim za otvoritev nove ceste skozi Turnše,« je še povedala Ravnikarjeva.

Predsednica KS Dob Marija Ravnikar.

»V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da sem danes tukaj z vami. Verjamem, da do tega kar imamo danes tukaj, ni bilo tako enostavno priti. Veliko smo se pogovarjali, predvsem pa smo vsi delali v smeri, da naredimo za ta kraj nekaj lepega in varnega,« je dejal župan, ki je tudi povedal, da ta investicija ni zadnja v tem kraju, saj se prihodnje leto nadaljuje II. faza projekta: »Obnova te ceste je začetek tistega, kar bomo še naredili v prihodnosti. Iskrene čestitke vsem sodelujočim na projektu, vam dragi krajani pa želim, da varno uporabljate cesto in uživate v novi pridobitvi.«

Župan Toni Dragar.

Lokalna cesta skozi naselje Turnše izvedena za dvosmerni promet, vozišče se je z obnovo večinoma razširilo na vozni pas širine 5,0 m, hodnik za pešce in utrjeno bankino. V strnjenem delu naselja so hitrost omejili na 40 km/h. Hodnik za pešce je narejen na celotni trasi rekonstruirane ceste, pač v zmožnostih kolikor so dovolili lastniki sosednjih zemljišč. Za umirjanje prometa so skozi naselje Turnše nameščene hitrostne ovire oziroma dvignjena križišča. Cesta je opremljena z javno razsvetljavo, odvodnjavanje ceste je izvedeno v meteorno kanalizacijo in ponikovalnice. V sklopu rekonstrukcije ceste se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda z okoli 50 hišnimi priključki. Prav tako se je izvedla prenova električnega omrežja in javne razsvetljave ter mostička čez Hujski potok. Dolžina trase odseka je okoli 870 m. Skupna vrednost investicije znaša okoli 500.000 €.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi