Urša, vse najboljše za tvojih 20 let!

Vrtec Urša, katerega zaposleni se trudijo s strokovnim pristopom biti dobra podpora staršem pri vzgoji njihovih otrok, z bogatim programom in zanimivimi dejavnostmi, metodami ter oblikami dela pripravljajo in učijo otroke za življenje. Uspešno sodelujejo z lokalno skupnostjo, posamezniki, so odprti in svoje izkušnje radi delijo tudi s širšo javnostjo. In to že celih dvajset let. Obletnico so v Vrtcu Urša obeležili s slovesno prireditvijo, ki je potekala v sredo, 20. marca 2019, v Kulturnem domu Franca Bernika, na prireditvi so s posameznimi točkami nastopili otroci, vzgojiteljice ter še nekateri nekdanji varovanci tega vrtca.

Med pomembne naloge Občine Domžale sodi zagotavljanje kakovostnega in cenovno ugodnega predšolskega varstva, ki je prilagojen ritmu sodobnih staršev in njihovih otrok. V Domžalah predšolsko vzgojo izvajata dva javna zavoda in še dva zasebna vrtca s koncesijo. Med javni vrtec spada Vrtec Urša, ki ga je Občina Domžale ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Urša, ki ga je na svojo 31. seji dne 17. 9. 1997 sprejel Občinski svet Občine Domžale. Danes vrtec deluje na šestih lokacijah in ima 40,5 oddelkov, obiskujejo ga 703-je otroci, za njih pa skrbi 145 vzgojiteljic in drugih zaposlenih.

Občina Domžale v okviru možnosti skuša pomagati pri zagotavljanju kar najboljših pogojev za njihovo delo ter uresničevanje poslanstva, ki je temelj vzgoje in izobraževanja tudi v naši občini: omogočiti vsakemu otroku najboljše možno izhodišče za vzgojo, prvo učenje in zgodnjo socializacijo glede na njegove sposobnosti, vloženo delo in osebno zrelost.

Vrtec Uršo deluje na šestih lokacijah in v 40,5 oddelkih, obiskuje jo preko 700 otrok, za njih pa skrbi 145 zaposlenih.

20 let kvalitetnega in predanega dela Vrtca Urša so seveda tudi obeležili s slavnostno prireditvijo, na kateri so se sprehodili skozi dvajset let dolgo pot, prireditev pa so popestrili s kulturnim programom. Prireditve, ki sta jo vodili Sanja Božjak in Petra Mlakar, so se poleg zaposlenih, otrok in njihovih staršev udeležili tudi župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, ravnateljica Vrtca Urša Martina Pančur, bivša ravnateljica Darka Bitenc, predstavniki sveta zavoda, sklada vrtca Urša ter zunanji sodelavci.

Kulturni program so z različnimi pevskimi, plesnimi in glasbenimi točkami popestrili otroci in zaposleni vrtca, s svojimi nastopi pa so obletnico vrtca počastili tudi nekdanji varovanci vrtca. Na odru sta se predstavila glasbenika Polona Mežnar in Lan Timotej Turek, plesalka Lana Smolnikar, ki se lahko pohvali z več naslovi svetovne prvakinje v različnih kategorijah, kitarist Gal Arbi in flavtistka Zarja Utenkar. Za konce prireditve pa so nastopile tudi bivše pevke Vrtca Urša, začetnice pevskega zbora strokovnih delavcev, ki so v prazničnih decembrskih dneh stopile pred zavedave otroške oči in prepeval pesmi o zimi, o dedku Mrazu, vedno pa so znale pobožati dušo tudi vsem zaposlenim.

Kulturni program so z različnimi točkami popestrili otroci in zaposleni vrtca ter tudi nekateri nekdanji varovanci.

»Ta okrogla obletnica me kot ravnateljico navdaja s ponosom in spoštovanjem. Takrat sem bila del kolektiva, ki je bil pripravljen trdo delati, sodelovati in z navdušenjem vnašati novosti in to ne samo v vzgojne dejavnosti temveč tudi v različne oblike sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo. S spoštovanjem se spominjam tudi vseh bivših sodelavce, ki so kot začetniki imeli pogum in delovni zanos, da so vzpostavili in naredili dobre temelje za delovanje zavoda. Predvsem pa so vzpostavili delovno okolje, ki je bil odprt za vse predloge in novosti,« je v svojem govoru, v katerem je predstavila začetke delovanja Vrtca Urša, povedala ravnateljica Martina Pančur.

Od ustanovitve dalje se je zavod ves čas širil; od začetnih 22 oddelkov in 70. zaposlenimi so se razširili na trenutno 40,5 oddelkov s 145 zaposlenimi, delujejo pa na šestih lokacijah. Pomembno vlogo pri dobrem delovanju vrtca pa po besedah Pančurjeve ne predstavljajo samo zaposleni ampak tudi starši: »Veseli nas, da s pozitivnim odnosom zaupajo v naš program, naše delo in kot pravi naša vizija, skupaj resnično tvorimo mavrico strokovnosti, spoštovanja in zaupanja. Zavedamo se, da je za dobro delovanje vrtca pomembna tudi zgledna podpora ustanoviteljice Občine Domžale. Naši skupni cilji so bili vseskozi usmerjeni zagotovitvi prostih kapacitet za vse predšolske otroke naše občine, saj se prostor zadovoljnih ljudi začne ravno s kvalitetno in zanesljivo predšolsko vzgojo. Seveda se tudi mi pridružujemo sloganu, da je kakovost bivanja na prvem mestu. Zato se še posebej veselimo prenove naše najstarejše enote Urša, po katerem je naš vrtec dobil ime. S tem, ko družba vlaga v predšolsko vzgojo, vlaga v svojo prihodnost. V vseh teh letih smo skupaj naredili naš ugled. Postali smo poznani v ožjem in tudi širšem okolju.»

Ravnateljica Martina Pančur je dejala, da jo obletnica navdaja s ponosom in spoštovanjem.

Zbrane je nagovoril tudi župan Toni Dragar, ki je zaposlenim, otrokom in staršem čestital za 20-letnico delovanja Vrtca Urša. V svojem govoru je poudaril pomen predšolskega varstva ter tudi posluh Občine Domžale za reševanje prostorske stiske, saj je Občina pred leti zaradi pomanjkanja prostora, pristopila k gradnji novih vrtcev in širitev oddelkov, s tem pa je zagotovila, da je v občini Domžale danes zagotovljeno predšolsko varstvo vsem otrokom. Občina Domžale po besedah župana vsako leto nameni okrog 6 milijonov evrov za sofinanciranje programov, poleg tega skrbi tudi za vzdrževanje in nove investicije.

»Prepričan sem, da se otroci v vrtcu počutijo varno in domače, saj so z njimi prijazne vzgojiteljice, ki s svojim znanjem in neizmerno predanostjo otrokom pomagajo pri razvijanju njihovega neodvisnega mišljenja, domišljije in raziskovalnega duha. Tako dobrega počutja naših otrok pa ne bi bilo brez odličnega vodstva vrtca, kot tudi ne brez strokovnih vzgojiteljic in njenih pomočnic. Vsi skupaj s svojo pozitivno energijo ustvarjate prijetne vrtčevske dni naših malih upov,« je povedal župan.

Župan Toni Dragar je ravnateljici Martini Pančur izročil spominsko darilo – sliko.

Ravnateljici je župan izročil darilo – sliko, ki prikazuje izjemno prijateljstvo Občine Domžale in Vrtca Urša: »Vsakič znova ste dokazali, kako se sodeluje na skupnih projektih in nam znali priskočiti na pomoč, če smo vas potrebovali. Za vse naše uspešne skupne projekte in vaš doprinos sem vam neizmerno hvaležen. Verjamem, da se bomo tudi v prihodnje bodrili in se trudili za skupno dobro naših najmlajših občanov.«

Ob jubileju je zbranim v imenu Občine Domžale iskreno čestital ter dejal, da je prepričan, da bodo svoje delo odlično opravljali tudi v prihodnje. Čestitke in zahvalo pa je namenil tudi staršem, ki vrtcu in vzgojiteljicam zaupajo svoje otroke.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič; Video: Simona Pivar

Tagi