Skupščina gasilske zveze Domžale – “V pripravljenosti dan in noč”

Delegati prostovoljnih, industrijskih gasilskih društev in poklicne gasilske enote CZR Domžale, so se v petek, 1. aprila 2022, zbrali na 67. Skupščini Gasilske zveze Domžale, ki je potekala v dvorani Kulturnega doma Groblje. Na skupščini so delegati in gostje prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze za leto 2021 in načrtovanim planom dela za leto 2022. Podelili pa so tudi priznanja III. stopnje Regija Ljubljana III.

Skupščine GZ Domžale sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru domžalske gasilske zveze iz občin Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili Toni Dragar, župan Občine Domžale, Rado Gladek, podžupan Občine Trzin, Slavko Jalovec, predsednik Regije Ljubljana III., delegacija Vatrogasne zajednice grada Koprivnice pod vodstvom Ivana Golubića, Andrej Jarc, direktor CZR Domžale, Ivan Lebar, predsednik Gasilske zveze Moravče, Robert Ručigaj predsednik PGD Loka pri Mengšu, Peter Gubanc namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Domžale, Srečko Prendl, predsednik Gasilske zveze Lendava, Janez Breceljnik, častni poveljnik Gasilske zveze Domžale ter člani Upravnega, Nadzornega odbora in komisij GZ Domžale.

V uvodu je po slovenski himni prisotne delegate in goste pozdravil Matjaž Korošec, predsednik GZ Domžale, ki je vsem zbranim zaželel, da bi se dobro počutili in konstruktivno sodelovali na skupščini. V nadaljevanju je na glasovanje podal predlog delovnega predsedstva v sestavi: Franc Pirnat (predsednik), Anton Pavlič in Ani Grčar (člana), Stanko Grčar (zapisnikar), Anton Bergant (predsednik Verifikacijske komisije), Andrej Pavlič in Boštjan Narobe (člana Verifikacijske komisije) ter Alenka Paternoster Pirc in Janez Breceljnik (overovatelja zapisnika).

Po opravljenih formalnostih so sledila poročila funkcionarjev GZ Domžale za leto 2021. Svoja poročila so predstavili Matjaž Korošec (predsednik GZ Domžale), Matjaž Merkužič (poveljnik GZ Domžale), Boštjan Narobe (predsednik Komisije za mladino) in Marko Bergant (predsednik Nadzornega odbora GZ Domžale).

Iz poročil je bilo razvidno, da so bile v letu 2021 aktivnosti zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa precej obsežne, izvesti pa niso mogli večino tradicionalnih aktivnosti in dogodkov. Kljub temu se je širše vodstvo GZ Domžale trudilo in poskušalo realizirati vsaj tiste aktivnosti, ki jih je bilo v danih razmerah možno realizirati. Opremljanje gasilskih društev je potekalo po sprejetem programu nabave vozil in opreme GZ Domžale za leto 2021 in 2022 iz sredstev občinskega proračuna in iz naslova požarnih premij. S pomočjo Občine Domžale so v lanskem letu realizirati nakup dveh gasilskih vozil, ki sta ju dobili PGD Domžale – mesto in PGD Žeje-Sveta Trojica.

Gasilci so na področju intervencij v lanskem letu posredovali na 473 intervencijah. Od tega je bilo 27 požarov v objektih, 12 požarov na prometnih sredstvih ter 27 požarov v naravi oz. na prostem. Posredovali so na 122 prometnih nesrečah v cestnem prometu in 1 nesreči v železniškem prometu. 138 intervencij je bilo tehnične in druge narave (odpiranje vrat, prenos obolelih/reanimacija in drugo), 19 je bilo nesreč z nevarnimi snovmi in posredovanj zaradi onesnaževanja (sproščanje nevarnih plinov, onesnaženje vode, razlitja/razsutja nevarnih tekočin), 8 naravnih nesreč (4 poplave, meteorne vode, 3 močan veter, vetrolom, 1 udar strele), 8 delovnih nesreč, iskanje ene pogrešane osebe (otroka), 108 dekontaminacij vozil in opreme NMP, prevoz pitne vode Brdo pri Ihanu. Lani se je 24 kandidatov izobraževalo za tečaj pripravnika, 33 kandidatov za tečaj strojnika in 28 kandidatov za varno delo na strehi. 87 operativnih gasilcev se je usposabljalo za pridobitev specialnosti na ICZR Ig. Uspešno so izvedli tudi nekaj sektorskih vaj in gasilskih tekmovanj.

Po glasovanju in sprejetju poročil so pozdrave Gasilski zvezi Domžale prenesli gostje. Sledila je še podelitev priznanj Regije Ljubljana III., ki sta jih podelila Slavko Jalovec, predsednik Regije Ljubljana III. in Matjaž Korošec, predsednik GZ Domžale. Priznanja III. stopnje so prejeli Matjaž Korošec iz PGD Domžale – mesto, Boštjan Merela iz PGD Vir ter Igor Šarc iz PGD Homec. Vsem prejemnikom čestitke.

Na pomoč, v službi ljudstva dan in noč!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi