3. skupščina Združenja slovenskih poklicnih gasilcev

Letno gledališče Studenec je včeraj gostilo tretjo skupščino Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in navzoče je pozdravila in nagovorila tudi podžupanja mag. Renata Kosec.

Izpostavila je, da je poklicno gasilstvo v naši občini in tudi širše zelo cenjeno in poudarila, da je pomembno, da se jim nudi dovolj podpore in posluha za nadaljnji razvoj tega področja. Prav tako je pomembno ohranjati tudi dobro sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci. Izkazalo se je, da gasilke in gasilci med ljudmi uživajo visoko stopnjo zaupanja in prav je, da se njihov trud primerno nagradi. Ob zaključku govora se je zahvalila vsem, ki s svojim nesebičnim delom pomagajo tistim, ki so v danih trenutkih le te najbolj potrebni.

Uradnemu delu, kjer so bila podana poročila, podeljene nagrade in priznanja je sledil tudi nagovor ministra za obrambo, mag. Mateja Tonina ter kratka pogostitev.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Alenka Klinar

Komentarji uporabnikov
Tagi