100 let plemenitega poslanstva PGD Pšata – Dragomelj

Pred 100 leti (10. junija 1923), je bilo v gostilni pri Petrač na Pšati ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Pšata. 100 let je minilo, ko so pšaški možje sprejeli odločitev, da ustanovijo gasilsko društvo. Kajti vsaka nesreča v obliki požara ali druga elementarna nezgoda je v tistem času pomenila za gospodarja in kraj veliko in neprecenljivo škodo. Častitljiv jubilej društva je vsekakor priložnost, da se ob praznovanju obletnice gasilstva spomnimo na vse krajane, ki so stopili v gasilsko organizacijo z namenom pomoči in s tem morda nehote soustvarjali dediščino temeljev in stebrov organizacije – Prostovoljnega gasilskega društva Pšata – Dragomelj. Gasilsko društvo je bilo vsa leta vodilo javnega življenja njihovega kraja. Poleg poslanstva gasilstva je društvo pustilo neizbrisen pečat na področju kulturnega udejstvovanja, združevanja in interesnega povezovanja krajanov.

Gasilci PGD Pšata Dragomelj bodo jubilej obeležili z več prireditvami. V sredo, 14. junija 2023, je v Dragomlju potekal medsektorska gasilsko-reševalna vaja, v četrtek, 15. junija 2023, so na piknik prostoru v Dragomlju s slavnostno sejo obeležili 100 letnico. Osrednja prireditev s slavnostno povorko, proslavo in gasilsko veselico s tradicijo pa bo potekala v soboto, 15. julija 2023. Ob jubileju so izdali tudi knjigo »100 let plemenitega poslanstva PGD Pšata – Dragomelj«.

V četrtek, 15. junija 2023, so na piknik prostoru v Dragomlju gasilci PGD Pšata – Dragomelj obeležili 100 letnico s slavnostno akademijo, katere so se poleg domačih gasilcev udeležili gasilci iz društev Gasilske zveze Domžale, pobratena gasilska društva, predsednik Sveta regije Ljubljana III Slavko Jalovec, predsednik Gasilske zveze Domžale Matjaž Korošec, poveljnik Gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič, županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, podžupan Občine Domžale Borut Ernestl, direktor CZR Domžale Andrej Jarc, častni poveljnik Gasilske zveze Domžale Janez Breceljnik, župnik Župnije Šentjakob Marko Jeromel, predstavniki Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata in Osnovne šole Dragomelj. Za kulturni program sta poskrbela Luiza Banjac Babnik in Rožle Habjan Kac, slavnostno akademijo pa je vodila Katja Nemec.

Vse zbrane je v slavnostnem nagovoru nagovoril Miha Rožman, predsednik PGD Pšata – Dragomelj, ki je povedal, da je skromne začetke pred 100 leti, ko je bilo ustanovljeno njihovo društvo, oplemenitilo oplemenitilo trdo, nesebično in požrtvovalno delo: “Tako današnja generacija v duhu časa nadaljuje in nadgrajuje sadove bogate zgodovine našega društva. Burni tok v času pred in med vojno ter po njej, ni ohromil delovanja društva. Pšata je bila nekoč majhna vas, saj je štela le 40 hiš. Zato je vsaka pridobitev skromnim razmeram tistega časa za gasilce našega društva velik uspeh. Številna udejstvovanja, predvsem uprizoritev številnih kulturnih prireditev, so zagotavljala dragocena sredstva za razvoj in delo društva. V stoletju je delo društva zaznamovalo več generacij, ki so novim rodovom v obliki pridobitev zapustile dragocen pečar svojega poslanstva. S samostojnostjo naše Slovenije se je spremenila tudi struktura krovne gasilske organizacije. Tako smo v okviru Občinske gasilske zveze Domžale marsikaj pridobili. Poleg opreme so zelo pomembna stalna izobraževanja in pridobitev številnih strokovnih znanj, ki jih zahteva morebitna intervencija v sodobnem času. Vsekakor pa največji deleže sredstev za naše delo zagotavljajo krajani, katerim smo gasilci še posebej hvaležni. Ob tem ne gre spregledati naše Krajevne skupnosti, ki je bila gasilstvu v našem kraju vedno močno v oporo. Vsakoletna prireditev tradicionalna pšaška veselica, pa aktivnosti v dogodkih, ki se odvijajo v naši okolici, so postale pojem trdnosti, predvsem pa oblike druženja, ki zagotavlja uspešno nadaljnje delo našega društva. Ob častitljivem jubileju se zahvaljujem sodelavcem gasilcem, vam spoštovani gosti in vsem krajanom za pomoč pri aktivnostih našega jubileja. Želim vam, da z vstopom v novo stoletje delovanja društva, sledimo našim prednikom, ki so nam vzor in s tem ohranjamo tradicijo prostovoljnega dela v plemenitem poslanstvu gasilstva. Na pomoč!”.

V nadaljevanju so jubilantom z nagovori čestitali predsednik Sveta regije Ljubljana III Slavko Jalovec, predsednik Gasilske zveze Domžale Matjaž Korošec, županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, predstavnik Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, ki so podali nekaj podatkov o gasilstvu ter zaželeli jubilantom vse najboljše v novem stoletju.

Ob jubileju je izšla knjiga, ki ima 254 strani, vsebuje pa bogato fotografsko kroniko. Avtor knjige »100 let plemenitega poslanstva PGD Pšata – Dragomelj« Roman Lazar, je v njej predstavil delo in raziskave o stoletnici gasilstva na Pšati. V knjigi so v uvodu spremno besedo napisali vidni člani gasilstva in družbenega življenja v kraju in občini Domžale. V nadaljevanju je opisana Pšata od nekoč do danes, opisani so vidni člani, ki so zaznamovali zgodovino društva, prireditve, ki so jih prirejali, gasilstvo v samostojni Sloveniji, opisane so intervencije nekoč in danes, gasilstvo danes in povezava z njihovim krajem ter vstop v novo stoletje. Bogata in zanimiva knjiga, ki bo, kot je dejal avtor, bogata dediščina za naše potomce.

Na slavnostni akademiji so podelili tudi priznanja Gasilske zveze Slovenije 1. stopnje, ki so jih prejeli gasilci PGD Pšata – Dragomelj, Luka Mivšek, Boštjan Gubina, Boštjan Muha, Miha Rožman ter priznanja Gasilske zveze Slovenije III. stopnje, ki sta ju prejela Marko Kralj in Andrej Homar. Priznanje in zahvalo pa so prejeli gasilski veterani Anton Podobnik, Anton Pirnat, Dragomir Hafner, Vinko Setnikar in Marko Cerar. Zahvalo za pomoč pri razvoju društva so prejeli Gregor Babič, Andrej Jug, Valerija Hafner in Marjan Muha.

Čestitke jubilantom tudi z naše strani. Na pomoč!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

 

 

Tagi