Pričetek rekonstrukcije Bukovčeve ceste na Viru – 3. etapa

Iz Občine Domžale seznanjajo občanke in občane s popolno zaporo in polovično zaporo ceste za izmenično enosmeren promet (kadar se dela lahko izvajajo pod polovično zaporo) občinske javne ceste LZ 071331 Bukovčeva cesta – 3. etapa.

Zapora bo vzpostavljena od 18. aprila do 17. julija 2018 od 7. do 17. ure. V času izvajanja del bo omogočen dostop stanovalcem do njihovih domov in omogočen dostop v primeru intervencije.

Na Občini Domžale pravijo, da je bila rekonstrukcija Bukovčeve ulice razdeljena na tri etape: “V letu 2018 pričenjamo z rekonstrukcijo 3. etape v dolžini približno 520 m, od križišča s Parmovo ulico do križišča s papirnico Količevo. Glavni namen rekonstrukcije je umiritev prometa in ureditev varnejših površin za pešce ob cesti, zagotoviti spoštovanje omejitve hitrosti ter preureditev komunalnih vodov. Uredili bomo asfaltno vozišče in pločnik ter kolesarsko stezo na obeh straneh ceste. Prav tako bodo urejena tudi križišča z drugimi ulicami. Meteorna voda se bo z vozišča odvajala v novo meteorno kanalizacijo. V sklopu prenove bodo urejena tudi avtobusna postajališča. Vzdolž 3. etape Bukovčeve ulice poteka obstoječi vodovod, ki se bo obnovil v celotni dolžini posega. V kolikor bo potrebno bomo prenovili tudi pripadajoče komunalne vode (kanalizacijo, elektrovod, telekomunikacije, kabelsko komunikacijski vod in plinovod). Prilagodila se bo prometna oprema in signalizacija.” 

Na Občini Domžale prosijo za strpnost in se zahvaljujejo za razumevanje.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi