Potegnili so jih za nos, saj je bila samo predstava za javnost!

V začetku avgusta smo na našem portalu objavili novico, da je podjetje Publikus d.o.o. pričelo z odvozom in odstranitvijo skladiščenih baliranih odpadkov iz Štude. S tem pa naj bi se počasi zaključila trimesečna agonija, ki je na noge spravila krajane. Odreditev odvoza baliranih odpadkov je z odločbo naložila Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP, podjetje Publikus pa je z odvozov, ki je bila bolj kot ne predstava za javnost, pričelo, 9. avgusta 2018. Takrat je bilo odpeljanih samo nekaj bal, to je bilo pa tudi vse. V naslednjih dneh po naših informacijah ni bilo nobenega odvoza več, kup baliranih odpadkov pa se še vedno nahaja v Študi.

Ko smo si 9. avgusta 2018, v Študi ogledovali nalaganje skladiščenih bal na kamion, s katerim so jih nato odpeljali, je bilo v zraku čutiti optimizem, da se je vendarle premaknilo in da bo v štirinajstih dnevih, kot naj bi trajal odvoz, kup baliranih odpadkov izginil. Že takrat je bil z besedami zelo previden Borut Ernestl, ki nam je dejal, da bodo maksimalno zadovoljni šele takrat, ko bo odlagališče izpraznjeno.

Predstava za javnost

No, tega zadovoljstva krajani Štude in okolice po preteku tistih štirinajst dni nimajo, saj je odlagališče baliranih odpadkov še vedno tam. Ob tem so krajani dobili še informacije, da naj bi podjetje Publikus odstopilo od odvoza baliranih odpadkov in odvoz preložilo na inšpektorat. Zaradi tega je v civilni iniciativi, Krajevni skupnosti Simona Jenka in v celotnem kraju čutiti izredno nervozo ter slabo voljo, kar sta nam potrdila tako vodja civilne iniciative Borut Ernestl, kot predsednica KS Simona Jenka Vera Banko.

9. avgusta 2018 je bila v Študi krajša predstava za javnost.

Pred dnevi, ko smo v našem uredništvu izvedeli, da podjetje Publikus iz Štude še odpeljalo baliranih odpadkov, smo se z vprašanji o razlogih, ki so pripeljali do tega, da niso izvedli odstranitev baliranih odpadkov in kdaj jih nameravajo odstraniti, obrnili na omenjeno podjetje. Do danes odgovorov še nismo prejeli. Nam je pa vodja civilne iniciative Borut Ernestl povedal, da so se v civilni iniciativi obrnili na Inšpekcijo za okolje in naravo IRSOP in sicer so jih povprašali, če bo omenjena inšpekcija dejansko poskrbela za odvoz baliranih odpadkov,  kdaj bodo pričeli z odvozom, kakšen je predviden rok odvoza ter kakšno kazen bo inšpektorat izrekel podjetju, zaradi nespoštovanja odločb.

Na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe, bo na stroške Publikusa odvoz baliranih odpadkov izvedel drug izvajalec

Na Inšpekciji za okolje in naravo IRSOP so civilni iniciativi odgovorili, da je inšpekcija po preteku roka za odstranitev baliranih odpadkov (31.7.2018), ki je bil določen v izdani odločbi podjetju Publikus, s katero jim je bila odrejena odstranitev baliranih odpadkov iz lokacije v Študi, opravila kontrolni pregled. Ker odločba ni bila izvršena, je inšpektorica začela z izvršilnim postopkom. S sklepom o dovolitvi izvršbe je bil določen nov rok za odstranitev bal, ki je potekel 25. 8. 2018, istočasno je bil določen kot način izvršbe, izvršba po drugi osebi, kar pomeni, da bo na stroške Publikusa na ustrezen način prevzel balirane odpadke s strani IRSOP izbran izvajalec. Inšpekcija je uvedla prekrškovni postopek. Globa za kršitev 17. člena Uredbe o odpadkih znaša od 10.000 do 40.000 evrov za pravno osebo in 1.200 do 4.100 evrov za odgovorno osebo.

Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP je civilni iniciativi še sporočila, da začetek odvoza lahko pričakujejo v drugi polovici naslednjega meseca.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Tagi