Zapora na lokalni cesti Gorjuša – Žeje in Tabor

Na lokalni cesti Gorjuša – Brezovica bo od 8. junija 2023, do 31. avgusta 2023, potekala načrtovana rekonstrukcija ceste. Dela bodo vključevala ureditev ceste in obnovo komunalnih vodov – vodovod, na omenjeni cesti v dolžini približno 800 metrov, od mostička čez potok Račo pod naseljem Gorjuša do odcepa pri javni poti proti naselju Laze. Izvajalec gradnje je podjetje ELICOM d.o.o. V času izvedbe rekonstrukcije bo promet na omenjeni cesti urejen z delnimi in popolnimi zaporami prometa. Za obvoz bo poskrbljeno preko sosednjih lokalnih cest. Predvideni rok za izvedbo rekonstrukcije ceste je 75 dni.

V ponedeljek, 12. junija 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu po delu ulice Tabor v Domžalah. V okviru del bo obnovljenih 72 metrov vodovoda in vodovodni hišni priključki. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena zapora ceste, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena 25. 8. 2023.

Prosimo za razumevanje v času izvedbe del in upoštevanje spremenjenega prometnega režima.

Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi