Z zaupanjem nad podzavarovanost

Nedolgo tega je po medmrežju zaokrožil govor, ki je med uporabniki spleta požel veliko navdušenje. V spominu mi je ostalo sporočilo, kako neizprosni, nemarni in nespoštljivi smo do nas samih, predvsem pa do našega lastnega zdravja in kako zelo skrbni smo za materialne stvari. Kljub temu, da nam ravno zdravje omogoča pridobivanje sredstev za nakup materialnih stvari.

Marsičesa ne moremo spremeniti. Tudi časa ni mogoče zavrteti nazaj. Lahko pa naredimo marsikaj drugega. In pomembno je samo to, da se odločimo in naredimo to, kar lahko. In da to storimo pravočasno. O možnostih in priložnostih, ki jih imamo, smo se pogovarjali z Barbaro Cimerman, strokovno vodjo v Službi za usposabljanje prodaje v Zavarovalnici Triglav, ki nam je približala dogajanje v zavarovalništvu. Predvsem pa nam je pomagala razumeti, kaj je tisto, kar vendarle lahko naredimo, da si v času negotovosti povrnemo občutek moči in ob tem poskrbimo zase in tudi za naše najbližje.

Zdravje in življenje sta neprecenljivi

Vsaka vsebina, ki jo sporočajo organizacije, zavarovalnice in zdravstvene ustanove, pripomore k temu, da začnejo ljudje razmišljati o pomenu lastnega zdravja in vrednosti življenjskih zavarovanj. Razmišljati o tem, kako sta zdravje in življenje neprecenljivi. In na osnovi tovrstnega zavedanja skušajo tovrstne vsebine v ljudeh vzbuditi potrebo po razmišljanju o varnosti nasploh.

Ljudje o življenjskem zavarovanju nekako ne razmišljamo

Ljudje pravzaprav nekako ne razmišljamo, da življenjsko zavarovanje sploh potrebujemo. Ko se pogovarjamo o zavarovanju hiše, avtomobila, takrat nam ni problem nemudoma plačati določeno vsoto denarja in ob tem ne razmišljamo, kakšna je naša dejanska finančna struktura. Nismo pozorni na višino izdatka, ki ga namenimo za tovrstno zavarovanje. V trenutku, ko pa se začnemo pogovarjati o neprecenljivosti našega življenja in kako pomembna so kritja, s katerimi lahko poskrbimo za socialno varnost naših najbližjih, finančno stabilnost in osebno varnost, če bi prišlo do kakršnekoli poškodbe, bolezni, smrti ali kaj podobnega, pa se nam stvari zataknejo. Namreč, ko sklepamo življenjska zavarovanja, vedno izhajamo iz mesečne premije, ki jo finančno lahko plačujemo in zaradi tovrstnih okoliščin nekako ne razmišljamo, da to sploh potrebujemo. V tem se motimo in je eden od razlogov, zakaj smo Slovenci podzavarovani.

Slovenci podzavarovani v primerjavi z drugimi razvitimi EU državami

Če usmerimo fokus in izhajamo izključno iz mesečne premije, so višine zavarovalnih vsot neprimerne glede na posameznikove potrebe, življenjski slog in delovno aktivnost. Le-to privede do prenizkih zavarovalnih vsot za določena kritja, vezana na posameznika, zaradi česar so ljudje podzavarovani. Statistika pravi, da smo ravno zaradi tovrstnega razmišljanja Slovenci podzavarovani v primerjavi z drugimi razvitimi državami v EU. Drugi razlog je nepoznavanje zavarovanj, kar je zaznati predvsem pri mlajših generacijah. Tu mislimo predvsem na študente in dijake, kateri zaradi nepoznavanja produktov in pomena varnosti o kakršnihkoli zavarovanjih sploh ne razmišljajo.

Vsekakor bi bilo zanimivo poznati asociacije, ki jih ljudje imajo, ko slišijo ali preberejo besedo zavarovanje? Varčevanje. Osebno besedo doživljam kot nekakšno daljno projekcijo v prihodnost, ki je kot takšna nepoznana in povsem nedorečena. Vem pa, da danes od tega (še) nimam neke koristi. Povedano drugače, če danes kupim telefon na obroke in zanj namenim določeno vsoto denarja, kupljeni telefon danes že tudi uporabljam. Pri zavarovanjih pa bom danes plačala nekaj, kar bom koristila, od česar bom torej imela nekakšno korist (šele) nekoč. Sliši se precej neoprijemljivo in projicirano v čas, ki si ga težko predstavljam, zamišljam ali celo konkretiziram.

Absolutno. Če si ljudje nečesa ne morejo predstavljati, se nečesa dotakniti ali prijeti v roke, takrat nastane kar precejšnja težava. Pri zavarovanjih govorimo o zavarovalnih dobah, ki gredo od 10 pa vse tja do 40 let, in predvsem mladi ne razmišljajo o dolgoročnih varčevalnih ciljih.

Za nazaj se zavarovati ne da

Če govorimo o Življenjskem zavarovanju za primer smrti, kjer ni varčevalne komponente, se lahko oseba zavaruje za dobo do 40 let. V tem primeru posameznik ne vidi konca in tega, kaj bo od tovrstnega zavarovanja dejansko imel. Perspektiva pa se kaj hitro spremeni, ko se znajde v situaciji, ko se mu ali njegovim bližnjim nekaj pripeti, ko svojec zboli ali celo umre. Na tej točki, v tovrstnih situacijah, pa pričnejo ljudje razmišljati o zavarovanjih in pojavi se želja, da bi se, če bi se lahko, zavarovali za nazaj. V trenutkih, ko postanejo situacije resnično življenjske, ko se predstava konkretizira in se pojavi potreba po dodatnih finančnih sredstvih, za npr. lažjo prilagoditev bivalnih prostorov v primeru invalidnosti, bolezni ipd., začnejo ljudje resnično premišljevati, kakšno vrednost in pomen imajo življenjska zavarovanja. Za nazaj pa se zavarovati ne da.

Za zavarovanje si je potrebno vzeti čas

Verjamem, da ko se ljudje znajdejo v tovrstni situaciji, so povsem zmedeni in v izjemni stiski, saj skušajo v množici najrazličnejših informacij najti tiste prave in verodostojne, za kar se da optimalno rešitev nastalih razmer. Pretreseni in pod izjemnim pritiskom, ki se še dodatno potencira, če se s tem predhodno še nikoli niso srečali, skušajo najti ugodne rešitve. Kar je povsem človeško.

Vsak, ki sklepa kakršnokoli življenjsko zavarovanje, se mora zavedati, da si je za tovrstno odločitev potrebno vzeti čas. Čas je v tem primeru najpomembnejši vidik.

Življenjsko zavarovanje se ne sklepa zato, ker ima takšno zavarovanje sklenjeno naš sosed. Ne sklene se ga zato, ker nam je svetovalec všeč ali ker ima nekdo od bližnjih ali celo družinskih članov že sklenjeno določeno polico in si jo zaradi tega želimo imeti tudi sami. Nikoli se ne smemo odločati na podlagi tega kar imajo drugi.
Potreben je celovit pregled življenjske situacije posameznika, kakšen je njegov življenjski slog, s kakšnimi hobiji se ukvarja, kakšno je delo, ki ga opravlja in kakšna so njegova pričakovanja v časovnem horizontu, npr. tja do upokojitve. Pregledati je potrebno vse vidike, potrebe in želje posameznika ter na tej osnovi pripraviti individualno ponudbo. Če je na polici poudarek na varčevalni komponenti, gre za dobo sklenitve za 10 let ali več. Marsikdo poseže tudi po zavarovanju, ki traja do njegove upokojitve.

Pri zavarovanjih si je resnično potrebno vzeti čas, saj gre za sklenitve, ki so časovno dolgoročne. Izbrano zavarovanje lahko imamo sklenjeno naslednjih 10, 20, 30 ali celo 40 let, zato je čas, ki si ga vzamemo za ta namen resnično izjemno pomemben.

Finančno prijazni produkti, ki so dosegljivi vsakomur

Morebiti je športnikom zaradi njihovega specifičnega življenjskega stila mnogo bližja predstava o sklenitvi zavarovanj vezanih na zdravje kot pa ostalim. Zlasti tistim, ki niso tako zelo športno aktivni. Kajti, zaradi manjše športne angažiranosti nekako ne pričakujejo ali si težje predstavljajo kakšne resnejše poškodbe, zdravstvene zaplete ali nezgode. Morebiti imajo do zavarovanja drugačen odnos tudi starši, ki premišljujejo o preskrbljenosti otrok v primeru, da bi se jim karkoli pripetilo, kot pa ga imajo osebe, ki otrok nimajo?

Zavarovanje je primerno za vsakogar. Zavarovalnica Triglav ponuja široko paleto najrazličnejših zavarovanj, ki so odgovor na potrebe in trende sodobnega časa, ki jih vseskozi spremljamo. V ta namen svoje produkte dopolnjujemo, prilagajamo, posodabljamo in razvijamo, saj želimo zadovoljiti potrebe še tako zahtevnih strank.
Želimo si, da bi lahko vsakemu posamezniku ne glede na njegove želje in finančne zmožnosti, omogočili na kožo pisan produkt. Zato smo razvili nove in prilagodili obstoječe produkte, ki so za vsakogar in za vsak žep.

Spoznanje, da je zdravje neprecenljivo, se je že pojavilo

Še nedolgo tega je v naša življenja vstopila korona, ki je dodobra prevetrila marsikatere navade, sočasno pa omogočila vpogled in ponudila priložnost za nova spoznanja. Morebiti celo prevrednotila naše vrednote in v ospredje postavila zavedanje o človeški minljivosti in pomenu zdravja. Čeprav ni dolgo tega, pa vendarle. Imate občutek ali kakšne povratne informacije, da so se morebiti pri strankah že pojavila vprašanja, ki jih pred korona virusom ni bilo? Da se je vendarle pričel spreminjati naš odnos do zdravja?

Stranke danes zagotovo dajo več poudarka zdravju in zanje vsekakor postaja vse bolj pomembno. Vsebina pogovora s stranko je tako danes vezana na dogajanje in na virus, ki je ohromel cel svet ter omogočil spoznanje, kako neprecenljivo je zdravje. Korona virus je ljudem omogočil zavedanje o vrednosti in pomenu, ki ga zdravje ima in občutek imam, da so ljudje začeli dosti bolj skrbeti zase in za to, da ostanejo zdravi. Super je, če smo zdravi. Ste se kdaj vprašali, kaj vse lahko počnemo takrat, ko smo zdravi? Kaj pa takrat, ko smo bolni? Kaj vse potegne za seboj bolezen ali nezgoda?

V trenutku nesreče ima ohranitev zdravja največjo vrednost

Zanimivo, kako se nenadoma spremeni perspektiva, ko pride do spoznanja in zavedanja, kaj je tisto, kar nam dejansko omogoča početi stvari, ki jih počnemo in imeti stvari, ki jih imamo. In nenazadnje, kakšen je naš odnos do tega. Pogosto pravijo, da se vrednosti nečesa zavemo šele tedaj, ko to izgubimo. Časa ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa naredimo marsikaj, kar je v naši moči in to takrat, ko je še čas za to.

Če zbolimo in potrebujemo posebno nego, nam tedaj vse materialne stvari, ki jih imamo, nenadoma nič več ne pomenijo. Materialne stvari v takšnih trenutkih izgubijo vrednost. Lep in drag avto, ki ga imamo parkiranega na dvorišču, lahko v trenutku nesreče, ko je na tehtnici naše zdravje, na obzorju pa bolezen ali zapleti, povsem izgubi vrednost.

V luksuzu in stilu življenja, kakršnega ljudje živijo, premalo pozornosti, poudarka in pomena namenijo vprašanju, »Kako bodo te iste dobrine koristili, jih uporabljali, če jih bo zdravje zapustilo«? Ljudje resnično premalo in poredko razmišljajo o pravih vrednostih.

Pogovarjajte se z osebo, ki ji zaupate

Čas je resnično izjemno pomemben in včasih ga preprosto podcenjujemo, misleč, da ga imamo še na pretek, sočasno pa morebitna vprašanja prestavljamo v nedorečeno prihodnost, upajoč, da se jim bomo celo izognili. Pomembne stvari zahtevajo čas in vredno si ga je vzeti za tisto, kar nam nudi in omogoča vse ostalo. Na kaj pa naj bodo ljudje pozorni pri sklepanju zavarovanj, kajti pogovarjamo in sklenemo ga danes, udejanji pa se nekje v prihodnosti? Na marsikaj v tistem trenutku dejansko ne pomislimo, lahko celo pozabimo ali pa preprosto ne vemo, da je pomembno.

Pogovarjajte se z osebo, ki ji lahko zaupate. Zdravnikove nasvete in priporočila boste upoštevali in jih udejanjili, saj mu zaupate in verjamete, da vam je svetoval tisto, kar je za vas najboljše. Ravno tako je tudi pri zavarovanjih. Če imate osebnega zdravnika za zavarovanje, boste lahko z njim pregledali vse podrobnosti, ki vas zanimajo, dobili boste odgovore na vsa vprašanja, preden se boste odločili za sklenitev zavarovanja. Pripravil vam bo informativni izračun, kaj varčevanje v pričakovanem časovnem horizontu za vas pomeni v številkah, saj na njihovi osnovi lahko dejansko vidite, kaj lahko pričakujete. Da se ne obljublja ali pričakuje nekaj, česar oseba ne more prejeti. Prav tako je pomembno, da vas spremlja skozi celoten proces in vam je z odgovori in morebitnimi dodatnimi pojasnili, informacijami, ipd. vedno na voljo. Tudi, ko gre za škodni dogodek. Skratka, oseba, ki je v tem primeru vaš zavarovalni zdravnik, mora ostati z vami in ob vas ter vam pomagati skozi vaše celotno obdobje zavarovanja. To je zame najbolj pomembno.

Pomembno je, da zaupamo v naložbo, ki smo jo izbrali in da se ob vlaganju počutimo dobro in samozavestno

Ko se odločimo za varčevanje, mora biti naš časovni horizont vsaj 10 let. Zakaj? Ker garantiranih fiksnih donosov ne moremo več pričakovati. Tudi na bankah ni več atraktivnih obrestnih mer. Res pa je, da ko vstopamo v naložbeno shemo varčevanja, se moramo zavedati, da s tovrstnim vstopom prevzemamo naložbeno tveganje. Kakšno naložbeno tveganje smo pripravljeni prevzeti, pa je odvisno od tega, kakšen tip varčevalca smo. Če smo konservativen tip varčevalca, se odločimo za obveznice ali denarne sklade, kjer gre za nizko naložbeno tveganje. Če pa smo drzni tip varčevalca, bomo izbrali delniške sklade z visokim naložbenim tveganjem.

Naložbeno tveganje si lahko zmanjšamo z dolgoročnostjo varčevanja in razpršenostjo v naložbenih košaricah, ki jih ponujajo Triglav Skladi. Varčevanje na Naložbenem življenjskem varčevanju Fleks nam omogoča, da z majhnimi mesečnimi vplačili skozi začrtan časovni horizont dosežemo željeno smiselno plemenitenje naših sredstev.

Pomembno je, da zaupamo v naložbo, ki smo jo izbrali in da se ob vlaganju počutimo dobro in samozavestno.

Pri naložbeni strukturi varčevanja je potrebno razmišljati drugače

Tovrsten pristop, način razmišljanja in ravnanja, je bil verjetno prisoten vse tja do pojava korona virusa, ko so se stvari nenadoma spremenile. V naša življenja je vstopila negotovost in če morebiti malo karikiram ter parafraziram, celo strah pred jutrišnjim dnem. Večja previdnost najverjetneje je in tudi še bo, povsem normalen človeški odziv na trenutne razmere?

Zagotovo. Res pa je, da če govoriva o naložbenem varčevanju, kjer plemenitimo sredstva v vzajemnih skladih, je treba razmišljati drugače. Zelo pomembno je, da razumemo, kako se vzajemni skladi odzivajo na padec finančnih trgov in kaj pomeni dinamika njihovega gibanja. Ko pride do padca finančnih trgov, je čas ugoden za nakup in ne za prodajo delnic. Cikličnost vzajemnih skladov se po zgodovini odraža vsaki dve leti. Razumeti moramo, da ima vsak padec vzajemnih skladov tudi odboj navzgor. Nismo torej deležni vseskozi samo padcev, ampak tudi rasti. V času padca je vrednost enote premoženja (VEP) sklada poceni in takrat kupimo več enot sklada. Ko pride do rasti, bo VEP sklada, če smo pravi čas kupovali, več vredna. Na tovrsten način bomo lahko zaslužili. Pomembno je razumeti tovrstna gibanja in spremembe.

Finance so delikatna zadeva, saj v ljudeh sprožajo močna čustva

Zanimivo, kako so se ravno s prihodom korona virusa, naša prepričanja nekako zamajala. Kot bi določene zakonitosti in povsem logična pričakovanja nekako izzvenela in pustila mesto dvomu in skepsi.

Finance so vedno element, ki v ljudeh sprožijo močna čustva in odzive. Izjemno občutljiva zadeva. Ko ljudje zaznajo ali vidijo, da izgubljajo svoj denar in to kjerkoli so ga vložili, v njih sproži strah in negotovost in se vedejo po načelu črednega nagona. V praksi to pomeni, da takrat želijo vse nemudoma prodati. Naenkrat želijo dvigniti ves denar iz bank, odkupiti življenjske police in prodati zlato. Ves denar želijo imeti pri sebi, v roki ali doma v sefu, da ga lahko vidijo. Takšno vedenje je največja napaka, tako v razmišljanju kakor tudi v odzivu na tovrstno situacijo. Panika v ljudeh proizvede negativna čustva in strah, posledica katerih je nerazumno ravnanje. Takrat ljudje sprejemajo odločitve in počnejo stvari, ki jih v drugačnih razmerah ne bi naredili.

Za vsakim padcem bo znova prišla rast

V času korone so naši finančni strokovnjaki Triglav skladov skrbeli za dobro informiranost naših vlagateljev, pripravljali finančna priporočila in naložbene komentarje. Na terenu smo se veliko pogovarjali z našimi strankami in se ustrezno odzvali v teh zahtevnih okoliščinah. Stranke smo uspeli pomiriti, jim približati zgodovino donosnosti skladov in njihovo dinamiko nihanj ter jim razložiti nastalo situacijo.

Epidemija je resnično povzročila strmoglavljenje finančnih trgov, vendar je pomembno, da ljudje razumejo, kaj se dogaja v primeru kriz ter različnih stisk in da je pomembno, da obdržijo sredstva tam, kjer jih imajo, kajti za vsakim dežjem posije tudi sonce.

Stranke vabimo, da nas obiščejo na Predstavništvu v Kamniku na naslovu Maistrova ulica 18 v Kamniku, tel. št. 01 831 70 56, in na Predstavništvu v Domžalah na naslovu Ljubljanska cesta 86 v Domžalah, tel. št. 01 721 48 45. Poslovalni čas za stranke je v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 12.30 do 16.00 ure, v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 12.30 do 17.00 ure ter v petek od 8.00 do 13.30 ure. Sobota in nedelja zaprto. Poslovni mesti imata prilagojen dostop za gibalno ovirane in slabovidne.

Več informacij www. triglav.si in triglav.eu

 

Komentarji uporabnikov
Tagi