Monika Pekošak, kandidatka stranke Gibanje Svoboda: “Prišel je čas za spremembo v miselnosti ljudi”

Kandidatka stranke GIBANJE SVOBODA, Domžale, VO 2

Na letošnjih državnozborskih volitvah se bo za poslanski mandat v volilnem okraju Domžale 2, ki vključuje del občine Domžale ter občini Trzin in Mengeš, potegovala kandidatka stranke Gibanje Svoboda Monika Pekošak, ki pravi, da ni dovolj, da je le nezadovoljna in neaktivna, ampak je potrebno sprejeti odgovornost in aktivno nekaj narediti za spremembo. Prav tako meni, da v politično delovanje sodi umirjenost, odločnost, vztrajnost, diplomacija, ne-nasilnost, spoštovanje in spoštljiv dialog, kljub različnim mnenjem. Le v luči sodelovanja bo možno sprejeti spremembe in jim slediti. Več o Moniki Pekošak si lahko preberete v intervjuju.

Monika ste dolgoletna finančna menedžerka. Zakaj ste se odločila za kandidaturo poslanke za v državni zbor in to v okviru gibanja Svoboda?

Za kandidaturo sem se odločila zato, ker sem sprejela odgovornost, da moram nekaj za spremembo narediti tudi sama. Dojela sem, da zame osebno ni dovolj, da sem le nezadovoljna in neaktivna. Čas je, da v politiko vstopimo novi obrazi, ki ne bomo prinašali s seboj sovražnosti do drugih, temveč voljo za delo in za spremembe. Nimamo več časa za nenehno ugotavljanje kdo je imel prav, temveč je sedaj čas za aktivno delovanje in da v politiki sodelujemo ljudje z znanjem, ki se ga bo uporabilo za spremembe.

Roberta Goloba sem začela spremljati ob njegovem vstopu na politični parket. Všeč so mi bile njegove jasne ideje in odločno izražanje lastnega mnenja. Imam veliko delovnih izkušenj z uspešnimi managerji in lastnost dobrega managerja je delavnost, kontinuiteta, povezovanje ljudi in s tem doseganje ciljev. Zato sem mnenja, da je Robert pravi vodja, se pravi nekdo, ki prvi stopi na pot, s tem motivira in s seboj povabi ljudi, ki so pripravljeni delati ter spreminjati trenutno situacijo.

Resno me skrbi zadolženost Slovenije, ki ni neka gospodarska oaza, kot se trenutno prikazuje. Prenehati se je potrebno obnašati kot da se nas državljanov zadolženost ne tiče in zato je potrebno nastopiti s pravim  »action«  planom, kako ustvariti dodano vrednost in ne le jemati dodatnih kreditov, pa čeprav po ugodni kreditni meri. Vsak kredit je potrebno odplačati in če ni dodane vrednosti, tudi denarja za odplačilo kredita ni.

Sama sem organizirana, dosledna in delovna, hkrati pa sem človek svobodnega duha. Svoboda je zame možnost, da se sama odločam in živim po svoji izbiri. To dopuščam sebi in ljudem okrog mene. Zame je pomemben spoštljiv dialog, okolje, kjer se ne izločuje žensk, starejših, mladih in na splošno drugače mislečih oseb. Svoboda je zame spoštovanje, dostojanstvo in mi daje možnost, da lahko izražam svoje mnenje in da sem tudi slišana.

Katere so vaše ključne točke vašega programa in kaj so vaše prednosti?

Program Gibanja Svobode je zelo kvaliteten. Iz samega gradiva se vidi, da je v sestavi programa sodelovalo več kot 130 strokovnjakov. Ker sem sama večino svojega aktivnega delovnega življenja finančnica, bi izpostavila le nekaj točk, kjer bi lahko izkoristila svoje znanje. Predlagan del programa je poenostavitev davčne zakonodaje in davčnih postopkov. Danes je davčna zakonodaja v Sloveniji tako zapletena in kontradiktorna, da bi praktično vsako podjetje potrebovalo davčnega svetovalca. Ki pa si ga seveda večina podjetij ne more privoščiti. V tujini imajo davčne službe tudi vlogo davčnega svetovanja, ne le kaznovanja. Danes si večina podjetij ne upa več samo nastopiti v primeru inšpekcijskih nadzorov in mora zato plačati davčne zastopnike, ki pa spet poudarjam, so zelo dragi in se jih težko dobi na hitro, ko do takih situacij pride.

Menim, da je prenova davčnih olajšav pri davku od dohodka pravnih oseb nujna. Davčna politika mora postati za podjetja stimulativna, spodbujati mora vlaganja v digitalni in zeleni prehod. S tem bodo podjetja modernejša in lažje bodo nastopala v konkurenčnem bazenu. Biti konkurenčen danes je nuja.

Pri svojem delu veliko sodelujem z različnimi uradi. Velikokrat se zgodi, da kot podjetnik ne moreš priti do informacij in do ustrezne rešitve postopkov. To vzame veliko časa in napora za podjetnike, kar menim, da ni potrebno, zato je nujna vzpostavitev kakovostnega javnega servisa in sankcioniranje uradniške ignorance. Podjetja in podjetnice/podjetniki so prevečkrat prepuščeni na milost in nemilost predolgih postopkov in preveč subjektivnemu mnenju uradnikov.

Zagovarjam tudi del programa, ki zagotavlja vzpostavitev bolj učinkovite uporabe EU sredstev, kot ključne razvojne podpore našim podjetjem. Vsi smo že slišali za subvencije s strani EU, vendar je ima zelo malo podjetij čas in znanje sodelovati v razpisih, da bi lahko črpali ta sredstva. Zato je potrebno vzpostaviti centralni sitem, ki bo podjetjem, lokalnim skupnostim in ostalim pomagal priti do informacij o sredstvih, jim pomagal pripraviti dokumentacijo na način, ki bo omogočal, da se potem dejansko pride do tega denarja.

Sem za ureditev področja boljšega sistema javnih naročil. Več let že spremljam problematiko na tem področju. Sem za uvedbo inšpekcijskih organov, ki bodo neodvisno izvajali nadzor javnega naročanja.

Sem zagovornica zdravja in zagovarjam čim več gibanja v naravi. Svojim otrokom smo dolžni zapustiti zdravo naravo, zato se mi zdi naslednja točka zelo pomembna, in sicer pripraviti Slovenijo na podnebne spremembe. Potrebno je začeti bolj spoštovani našo naravo, tega blagoslova naše čudovite države. Sprejeti je potrebno učinkovite in pravične ukrepe za prilagajanje vseh delov družbe na podnebne spremembe in za zeleni prehod.

Osebno menim, da politični vpliv ne spada v medije, zato zagovarjam del programa, ki govori o neodvisnosti medijev. Mediji morajo biti svobodni v svojem izražanju.

Zagovarjam pošteno delo in pošteno plačilo, ki človeku omogoča dostojno življenje. Sem proti pridobivanju premoženja na nezakonit način in zato sem za učinkovit zaseg premoženja nezakonitega izvora. Strinjam se s tem, da če neka oseba ne more pojasniti izvora svojega premoženja z zakonitimi prihodki, da se to razglasi za nezakonito.

Sem za temeljito prevetritev prekarnega dela. Menim, da ga je v podjetjih preveč. Ljudi so prisiljeni v odprtje s.p.-ja in potem nimajo osnovnih pravic, ker se vso breme prenese na njih same. Ne upajo/ne morejo niti zboleti, ker so v tem primeru prepuščeni sami sebi. Menim, da uspeh podjetja ni v zniževanju stroškov, temveč v dodani vrednosti, kar po domače pomeni, da je treba podjetjem omogočiti, da služijo več in jim tako omogočiti, da dostojno plačajo svoje zaposlene. Z dobrim plačilom zaposlenih dosegamo njihovo lojalnost, predanost in povečujemo zadovoljstvo pri delu, kar pripomore k še večji učinkovitosti. Menim, da če ima prekarnost lastnosti delovnega razmerja, bi se moralo osebo zaposliti.

Sem oseba, ki rad pomaga drugim. In to cenim tudi pri drugih ljudeh. Trenutno se premalo ceni gasilce, reševalce, vojake, prostovoljce. Večkrat smo bili priča kako nam te organizacije rešujejo življenja, premoženje itd., vendar so absolutno podcenjeni. Zato se bom zavzemala za bolje organizirano in financirano gasilstvo in civilno zaščito.

Od nekdaj sem delovna, delo mi daje priložnost za rast. V življenju dosegam rezultate s svojim delom in znanjem. Žal vse prevečkrat vidim kako ženske ne morejo priti do kvalitetnih delovnih mest, zato zagovarjam, da se tudi točko programa za več žensk na vodilnih položajih. Še vedno smo ženske manj plačane od moških in težje pridemo do položajev. V Sloveniji je res veliko visoko izobraženih, izjemno sposobnih in delovnih žensk, ki žal prevečkrat nimajo možnosti za vodilno delovno mesto, kaj šele za plačilo, kot ga dosega nasprotni spol.

Konkretni rezultati vašega dela do sedaj so?

Delo v financah mi je bilo namenjeno že od doma. Moj oče je bil podjetnik od leta 1978. To so bili časi, ki podjetništvu niso bili naklonjeni. Vso administracijo se je vodilo doma, zato sem mami z najosnovnejšimi deli pomagala pri urejanju poslovnih knjig že v četrtem razredu osnovne šole. Ker smo bili doma navajeni dela, sem se takoj po zaključku študija na ekonomski fakulteti zaposlila v računovodskem servisu. Svojo pot sem nato nadaljevala v revizijski družbi in nato v prvo veliko mednarodno podjetje, kjer sem se res veliko naučila, od finančnih znanj, tujih jezikov, hierarhije, do poslovnega delovanja v tovrstnih podjetjih.

Poslovna pot me je vodila naprej in v naslednji službi sem dobila priložnost kot vodja financ. Na to sem zelo ponosna, saj sem pri svojih 28-ih letih prevzela delo vodje financ in pri 29-ih pomagala pri vzpostavitvi finančnih funkcij v podjetjih, ki jih je matično podjetje odprlo po trgih bivše Jugoslavije, zdaj tako imenovane Balkan regije. Na vodilnih delovnih mestih, ki so povezana s prevzemanjem veliko odgovornosti, sem zaposlena 18 let.

Trenutno sem zaposlena kot finančna managerka v podjetju, ki se nahaja po velikosti med prvimi 100 podjetji na svetu. Mednarodno podjetje nastopa na največjih mednarodnih borzah na svetu. Zaradi tega je delo v podjetju zelo zahtevno, usklajeno z mednarodnimi standardni in zahteva hitro prilagajanje, hitre adaptacije poslovnih politik in ne pozna urnika. Ker se podjetje ukvarja s prodajo zelo kvalitetnih izdelkov in je glavno vodilo matičnega podjetja kvaliteta, je bilo potrebno standarde kvalitete delovanja prilagoditi skladno s tranzicijo na res visok nivo. Etika poslovanja v smislu zakonodaje in medsebojnih odnosov je na najvišjem možnem nivoju. Podjetje skrbi za izobraževanje zaposlenih na področju zakonodaje, na področju pravil podjetja in na medsebojnih odnosih zaposlenih z nenehnimi seminarji in usposabljanji. Moj zadnji večji in precej zahteven projekt, ki sem ga pred kratkim zaključila, je bil implementiranje novega ERP sistema SAP v podjetju, vsa koordinacija pri tem in zakonodajna podpora svetovalcem.

Kaj boste naredili več za mlade in za upokojence?

Mladi v naši državi trenutno živijo v nezavidljivi situaciji. Veliko je področij, ki jih bo potrebno urediti. Od preživnine, izboljšati področje štipendiranja, olajšati prehod mladih na trg dela.

Vsak otrok v Sloveniji mora imeti možnost izobraževanja in pogoje za dostojno življenje. Otroški dodatek mora postati univerzalna pravica vsakega otroka do zaključka srednješolskega izobraževanja. Ta dodatek bo izvzet iz sistema socialnih transferjev. Prav tako je potrebno urediti, da s tem dodatkom ne bo mogoče poplačevati morebitnih terjatev do staršev.

Veliko mladih v Sloveniji uspešno doštudira, se še nekako zaposli, vendar imajo težavo pri osamosvajanju, saj si ne morejo kupiti ali najeti stanovanja. Ta nezmožnost zapustiti domače gnezdo, mlade frustrira in jih dejansko ponižuje. Gibanje Svoboda v svojem programu opredeljuje konkretne rešitve na področju reševanja bivanjskega problema in sicer je potrebno uvesti bolj učinkovito zemljiško politiko, da bomo sploh imeli kje graditi. Namen je izdaja stanovanjskih obveznic za vir financiranja in zgraditi neprofitna stanovanja – po petih letih, lahko najemnik takšno stanovanje tudi odkupi. In najpomembnejše, da se  za prvih deset let zaposlitve za mlade uvede, da so davki in dohodnina = 0. To je naš načrt, ki se zgleduje po modelu skandinavskih držav.

Spremembe so potrebne tudi na področju preživnin. S to težavo se sooča veliko staršev samohranilk in samohranilcev. Sem za ureditev zakona na način, ki bo omogočal takojšnje izplačilo preživnin. V primeru neplačevanja preživnin, se bo mladim omogočilo nadomestilo iz preživninskega sklada takoj po vložitvi izvršbe preživnine.

V času corone so bili mladi prepuščeni sami sebi, zato je med njimi nastalo veliko duševnih stisk in priča smo tudi samomorom zelo mladih ljudi. Tovrstne novice me vedno izjemno razžalostijo in vedno sem se spraševala kje so ljudje, ki bi mladim pomagali, da le ti lahko zaupali svoje težave in jih tudi rešili. Usposabljanje zdravstvenega kadra, ki bo v podporo mladim bo ena izmed prednostnih nalog Gibanja Svobode. Z uvajanjem psihološkega svetovanja študentov, seveda pod budnim očesom mentorjev bi se pomoč razširila na veliko mladih.

Menim, da je potrebno pomagati mladih pri stanovanjskih težavah, zato bom sodelovala tudi pri spremembah glede regulacije kratkoročnih oddajanj stanovanj. Gre za nadzor in omejevanje Arbnb po vzoru Amsterdama, Pariza in Barcelone. Tam so že uvedli tovrstne regulative. Za reševanje pomanjkanja stanovanj so pariške mestne oblasti uvedle obvezno davčno registracijo za lastnike stanovanj in omejile tiste, ki oddajajo svoje primarno prebivališče na največ 120 dni na leto.

Imam starše, ki so k sreči zdravi in zelo agilni. Oče je bil celo življenje podjetnik in mama je bila uslužbenka v javni upravi. Ko sta se upokojila, kar sta si sicer zelo želela, vendar sta hkrati težko sprejela, da ne smeta več ničesar delati za zaslužek. Trenutni zakon o delu upokojencem dovoljuje le 60 ur dela na mesec in zelo omejen znesek zaslužka. S temi omejitvami, nizkimi pokojninami in seveda ob dejstvu, da če želi upokojenec delati več, se mora ponovno aktivirati v delovno razmerje, žal vse preveč upokojencev dela na črno. Sem za ponovno aktivacijo upokojencev. Sem mnenja, da je upokojenih veliko ljudi, ki imajo čas in znanje in bi to lahko prenesli na mlajše populacijo, skozi mentorstvo. Seveda pa jim moramo omogočiti možnost plačila.

Sama sem jogo poučevala v društvu upokojencev CAF v Ljubljani. Z vsem svojim srcem lahko rečem, da je bil to eden najlepših in najzabavnejših obdobij, ko sem učila. Vsak teden sem uživala v družbi zabavnih, inteligentnih ljudi, z željo po zdravju. Zato se bom tudi v svojem delovanju zavzemala za ta segment ljudi. Menim, da si kot družba zaslužimo več medgeneracijskega delovanja. S tem bomo omogočali starejšim, da se počutijo koristni, bolj zdravi in mladim, da bodo znali sprejeti pomoč. Sama živim z otrokom in imam velikokrat stisko s časom, zato bi z veseljem sprejela pomoč starejše osebe pri poučevanju in druženju.

Ker dobro poznam problematiko domov za upokojence, se bom zavzemala za izgradnjo domov za ostarele in za dostojno starost. Zdi se mi nesprejemljivo, da se s starejšimi dela neprimerno in se jih prevečkrat obravnava kot da niso več del skupnosti, zato se tudi starejši večkrat počutijo kot nek neuporaben del družbe. Zavedam se, da čas mineva in da bomo vsi mi enkrat stari in bomo gledali na svet skozi drugo prizmo na življenje in takrat bo prepozno za ugotavljanje česa nismo storili.

Na vaši poti ste spoznala tudi modrosti joge, meditacije in bioterapije.

Jogo prakticiram mnogo let, kar nekaj let pa sem jo tudi z veseljem poučevala. S pomočjo znanj joge sem se na moji življenjski poti naučila strpnosti in pridobila širši pogled na življenje. Naučila sem si vzeti čas zase in se umiriti. Premisliti in nato delovati. Je moje orodje, ki me vedno vodi k sebi, k dobrim idejam in tudi dobrim ljudem. Redna praksa mi pomaga, da ostajam pri svojem delu mirna in zbrana. Šolanje na področju bioterapije pa je spremenilo moj pogled na zdravje, začela sem se zavedati dragocenosti zdravja in ga z veseljem, odgovornostjo in hvaležnostjo vzdržujem. Verjamem, da to, kar počnem drugim, počnem sebi. In če deluješ dobro, se ti vrne dobro.

Kako boste to znanje prenesli v politično delovanje?

Temelji joge so mirnost, doslednost, nenasilnost, vztrajnost itd. Menim, da v politično delovanje sodi umirjenost, odločnost, vztrajnost, diplomacija, ne-nasilnost, spoštovanje in spoštljiv dialog, kljub različnim mnenjem. Le v luči sodelovanja bo možno sprejeti spremembe in jim slediti.

Kaj bo vaša prva poteza če boste izvoljena za poslanko?

Delovala bom na način kot delujem sedaj. Najprej bom zadeve preučila, naredila sistem izločanja in nato aktivno delovala pri uvajanju sprememb, ki si jih bomo zastavili. Veselim se teh izzivov. Prišel je čas za spremembo v miselnosti ljudi. Ključ je v aktivaciji. Ne smemo več čakati in ni več časa za prelaganje odgovornosti na naslednje generacije.

Želim si, da bi se teh volitev udeležilo čim večje število ljudi in da bi bili izbrani ljudje, ki bodo delovali v okviru predpisov in ustave.

Naročnik oglasa: Gibanje Svoboda

 

Tagi