Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale – zaključen rok za oddajo prijav za subvencionirano obrestno mero

Občini Domžale podpira razvoj podjetništva v občini tudi s subvencioniranjem obrestne mere za posojila. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine, je predstavila vsebino razpisa: »Občina Domžale že vrsto let subvencionira obrestno mero za najem kredita za investicije na območju občine. S brezobrestnimi posojili in podjetniškimi programi želimo omogočiti razvoj mikro, malih in srednjih podjetij, ki so danes jedro podjetništva v občini.« Občina je za razvoj podjetništva podprla tudi več podjetniških programov. V letu 2021 je sodelovala z Zbornico osrednjeslovenske regije, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, z udeležbo na podjetniškem zajtrku občine Domžale, podjetniškem inkubatorju in zaključni akademiji v okviru projekta »Poslovno načrtovanje je ključ do najboljših rezultatov«. Nadaljuje pa tudi uspešno sodelovanje z Območno obrtno zbornico Domžale s projektom Štartaj Domžale, ki so ga v letu 2021 izvedli on-line in Generatorjem, prvim coworking prostorom v občini Domžale.

Občina Domžale je v okviru Javnega razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2021 razpisala vsoto posojil do 1,5 mio evrov, ki jih podjetja z območja občine lahko najamejo za naložbe v gospodarstvo na območju občine Domžale. Med upravičene stroške sodijo stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov; stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov; stroški nakupa novih strojev in opreme ter stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Višina posojila lahko predstavlja do 75 % predračunske vrednosti investicije. Posojila imajo odplačilno dobo do 8 let in letno obrestno mero šestmesečni EURIBOR + 0 %. Vlogo za subvencionirano obrestno mero v letu 2021 je oddalo 7 podjetij. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine, je povedala: »S spodbujanjem investicij na območju občine Domžale želimo ohraniti oziroma spodbuditi stopnjo podjetniške razvitosti v občini. Po 32 kazalnikih združenih v osem področij, kjer imata blaginja in stopnja gospodarskega razvoja posebno utež, ostaja občina Domžale v prvi polovici občin z visoko stopnjo razvitosti.« Podžupanja je opozorila, da sta poleg gospodarskega razvoja in blaginje pomembni področji tudi socialna kohezija in varovanje okolja.

V letu 2021 Občina Domžale nadaljuje z uspešnim sodelovanjem z Območno obrtno zbornico Domžale v okviru katere deluje Generator, prvi coworking prostor v občini Domžale, ki je zaživel v letu 2017. Prvi stanovalci so bili zmagovalci projekta Štartaj Domžale, ki je s serijo petih on line delavnic uspešno potekal tudi v letu 2021. Izbranih je bilo 6 idej, ki so na stopnji razvoja in jim bo mentorska pomoč v Generatorju omogočila nadaljnji razvoj. Območno obrtna zbornica Domžale izvaja tudi svetovanje in storitve v okviru SPOT oziroma VEM točke. Mag. Renata Kosec, podžupanja, je pojasnila: »SPOT točka na Območno obrtni zbornici Domžale ponuja podjetjem pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih v okviru portala SPOT. Za podjetnike je pomembno, da so storitve blizu ter da točka ponuja celovit sistem podpore, tudi svetovanja, izobraževanja in nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.«

Pomemben generator razvoja podjetništva v letu 2021 v občini Domžale je bil tudi sodelovanje z Zbornico osrednjeslovenske regije, ki je potekalo v okviru projekta »Poslovno načrtovanje je ključ do najboljših rezultatov«. Na on-line podjetniškem zajtrku občine Domžale z naslovom Poslovno načrtovanje za dosego učinka so poleg župana Tonija Dragarja sodelovali tudi uveljavljeni podjetniki z občine, Vinko Juhart, s podjetja JUVI, mag. Mojca Šimnic Šolinc, s podjetja Tosame in Vesna Goršek, z društva Verjamem vate. Podjetniškega inkubatorja, ki je sledil akademiji, so se udeležila tri podjetja iz občine Domžale in sicer Tuja d.o.o. z blagovno znamko AUTOMATA, KARDIA, Špela Kosmač s. p. in Ekogaia, Veronika Čop s. p. Zaključna akademija projekta je potekala v Kulturnem domu Franca Bernika, kjer je udeležence nagovorila mag. Renata Kosec: »V prvi vrsti je pri podjetništvu in tudi na sploh pomembna vztrajnost, inovativnost, povezovanje in iskanje rešitev. Vsak mora za tisto, kar počne imeti predvsem strast in dobro energijo, za uspešne podjetnike pa je pomemben tudi finančni vidik. Želim vam veliko uspeha in da boste v produktih in storitvah, ki jih ponujate, ohranili sebe.«.

Avtor: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi