Skupaj zmoremo več! – O možnostih financiranja in pridobitvi sredstev za podjetnike in okrogla miza

2. podjetniško srečanje lokalnih podjetnikov v občini Lukovica

V Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici je v četrtek, 30. septembra 2021, potekalo 2. podjetniško srečanje lokalnih podjetnikov. Dogodek, ki je potekal pod sloganom “Skupaj zmoremo več!”, je moderirala Alenka Lena Klopčič. V prvem delu srečanja je potekala predstavitev dobrih praks podjetnikov, o čemer smo na našem portalu že poročali, v tem prispevku pa vam predstavljamo drugi sklop srečanja, ki je bil namenjen predstavitvi možnosti financiranja in pridobitvi sredstev ter okroglo mizo z mreženjem, ki je potekala ob zaključku srečanja.

Aktualni in bodoči razpisi za pridobitev sredstev za mikro, mala in srednje velika podjetja ter okvirni terminski načrt

Nataša Florjančič iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je povedala, da so sredstva, ki jih financira Evropska unija, namenjena doseganju večje dodane vrednosti in konkurenčnosti, visokotehnološke opremljenosti, prestrukturiranje v bolj odporne sisteme, dvojnega, to je zelenega digitalnega prehoda. S sredstvi bodo poleg mikro, malih in srednje velikih podjetij podprli tudi velika podjetja. Sredstva se naj ne bi delila po posameznih kohezijskih regijah, vseeno pa s sredstvi želijo podpreti obsežnejše, velike investicije v podjetjih. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru NOO načrtuje 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih. Tako bo šel denar za digitalno transformacijo podjetij, za raziskave, razvoj in inovacije, dvig produktivnosti, er prijazno okolje za investitorje, za trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino. Zgradili bodo center znanja na področju krožnega gospodarstva, ponudili subvencije in vsebinsko podporo preko šestih različnih programih, spodbujali bodo nove širitve obstoječih kapacitet za domačo predelavo lesa …

Različne možnosti financiranja preko SID banke

Monika Mostar, pomočnica direktorja SID banke je zbranim povedala, da je poslanstvo SID banke posredovanje različnih virov razvojnih sredstev do končnih upravičencev, aktivno izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog ter finančnih storitev na področju, kjer nastajajo ugotovljene tržne vrzeli. Podpora podjetjem pri rasti, razvoju, odpiranju novih delovnih mest in s tem gospodarskemu razvoju Slovenije, posredno (preko finančnih posrednikov) 60%, neposredno (direktno) 40%. Razvijajo in izvajajo finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako spodbujajo konkurenčnost gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije.

Sofinanciranje in sindicirana posojila: identificiranje in pregled projektov, strukturiranje posojil (ročnost, višina, zavarovanje, idr.) v sodelovanju z bankami, dopolnjevanje kapacitet poslovnih bank, dodana vrednost vključitve SID banke (ročnost, cenovni pogoji …). Na voljo je 1,56 milijard evrov povratnih sredstev. S tem bi financirali neposredno financiranje s finančnim inženiringom, posredno financiranje preko poslovnih bank in skladov naj bi dobili 253 milijonov evrov. Zeleno financiranje naj bi zajemalo obnovljiva energija, energetska učinkovitost, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, okoljsko trajnostno upravljanje živih naravnih virov in rabe zemljišč, čisti transport, trajnostno upravljanje voda in odpadnih voda Izdelki, proizvodne tehnologije in postopki, ki ustrezajo ekološko učinkovitemu krožnemu gospodarstvu in zelene stavbe.

Celotno predstavitev o možnostih financiranja in pridobitvi sredstev si lahko ogledate v spodnjem videu.

Okrogla miza z mreženjem

Za zaključek 2. podjetniškega srečanja je bila na sporedu še okrogla miza z mreženjem, ki jo je vodila moderatorka Alenka Lena Klopčič. Okrogle mize so se udeležili Sandi Požar (Automeister Vadjunec), Dušan Lenček (Vulkanizerstvo Lenček), Stupica Primož (Mizarstvo Stupica), Matic Pošebal (Hutko d.o.o.) in mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica.

Vsak od gostov okrogle mize se je najprej predstavil s svojo dejavnostjo. Pestrost del, ki jih opravljajo obrtniki je zelo pestra, pesti pa jih pomanjkanje delovnega kadra. Skupno jim je bilo, da se delovnega kadra ne da dobiti, tisti, ki pa se javijo na razpis ter pridejo na razgovore, pa po nekaj dneh dela enostavno ni nazaj na delovno mesto. Kar nekaj kritik je padlo na šolsko izobraževanje in vajeniško dobo, ki je nekdaj lepo funkcionirala, do nedavnega pa je bilo veliko ukinjenih ali zdesetkanih razredov poklicnih šol, kar v praksi pomeni, da je zelo težko dobiti vajenca. Če pa ga že dobijo, po končani vajeniški dobi odide na lažje delovno mesto. Dandanes mladi niso več vajeni trdega dela, po drugi strani bi pa radi zaslužili veliko. V nadaljevanju so se dotaknili tudi večje promocije občine Lukovica, saj je potenciala ogromno.

Aktivno se je v pogovor vključila tudi županja mag. Olga Vrankar, podjetniki pa so dodali kar nekaj iztočnic, kako bi se lahko povečala dejavnost turizma v občini. Enotni so si bili, da bi vse še lepše funkcioniralo, če ne bi bilo toliko birokratskih ovir. Županja je dejala, da je sedaj lažje in hitrejše pridobivanje dokumentacije, vseeno pa je potrebno delati po zakonodaji, da ne bi bilo v prihodnosti kakšnih problemov. Pobud in želja je bilo veliko, sedaj se morajo vsi potruditi, se večkrat sestati s predlogi, da se lahko čez čas nadejajo rezultatov.

Celoten pogovor, ki je potekal na okrogli mizi, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi