Občina Domžale pomaga domžalskim podjetnikom z brezobrestnimi posojili (6M EURIBOR + 0)

Občina Domžale v času po epidemiji Covid-19 v sodelovanju z Gorenjsko banko d.d. Kranj, razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež dejavnosti na območju občine Domžale.

Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

  • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroške nakupa novih strojev in opreme,
  • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«, dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100.

Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo

 

Tagi