Katerim nevarnostim je izpostavljen vaš dom?

V digitalni poslovalnici i.triglav je po novem mogoče preveriti tveganja za nepremičnino

Ob poplavah in neurjih v Sloveniji poleti 2023, ki so povzročili zgodovinsko visoke škode, sta se še posebej izkazala smisel in pomembnost ustreznih zavarovanj pred naravnimi nesrečami. Toda kako prepoznati nevarnost in katera zavarovanja izbrati, da bodo v največji možni meri zagotavljala finančno varnost v primeru škode? Vodilna slovenska zavarovalnica je v ta namen razvila novo funkcionalnost v okviru digitalne poslovalnice i.triglav. Z njo lahko zavarovanci preverijo stopnjo izpostavljenosti svoje nepremičnine poplavi, toči, udaru strele in potresu.

Spomin na neurja in poplave, ki so lani hudo prizadeli Slovenijo, še ni zbledel, ob opozorilih pristojnih služb pred neurji in točo pa tudi v zadnjem obdobju marsikdo zaskrbljeno zre v nebo. (Ekstremni) vremenski pojavi in z njimi povezani masovni škodni dogodki se pojavljajo vse pogosteje, v vse bolj skrajnih oblikah in nas presenetijo tudi v neobičajnih letnih obdobjih. Tega ni mogoče preprečiti, lahko pa se v največji možni meri pripravite na (ne)predvidljivo.

Ne da bi slutili, da bodo Slovenijo poleti prizadeli huda neurja in poplave, so strokovnjaki maja 2023 na dogodku v Triglav Lab-u opozorili, da bodo vremenski ekstremi vse pogostejši in vse bolj intenzivni. Posnetek si lahko ogledate na tej povezavi.

Preverite oceno tveganja svoje nepremičnine

Zavarovalnica Triglav je za vse naslove nepremičnin, vnesene v digitalno poslovalnico i.triglav, dodala oceno tveganja za naravne nesreče. Preveriti je mogoče stopnjo tveganja za naravne pojave, kot so poplava, toča, udar strele in potres. V primeru ocene, da obstaja za določeno nepremičnino visoka stopnja tveganja za posamezno nevarnost, je priporočljivo, da zavarovanci preverijo kritja in zavarovalne vsote ter se ustrezno zavarujejo. Če zavarovanja še nimajo, ga lahko sklenejo neposredno v i.triglavu ali pri svojem zavarovalnem zastopniku. Če imajo dom že zavarovan, a nimajo ustreznega dodatnega kritja (npr. za poplavo ali potres), pa se morajo obrniti na svojega zastopnika.

Kaj pomeni prikazana barvna lestvica?

Stopnja tveganja je prikazana s tremi barvami: rumeno, rdečo in oranžno. Rumena je oznaka za minimalno tveganje, rdeča pomeni največje možno tveganje. Za ogled ocene tveganja mora imeti posameznik sklenjeno vsaj eno zavarovanje, ki ni nujno zavarovanje nepremičnine.

Visoka ogroženost: Na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja visoka verjetnost pojava naravne nesreče.

Srednja ogroženost: Na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja srednja verjetnost pojava naravne nesreče.

Nizka ogroženost: Na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja majhna verjetnost pojava naravne nesreče, kar pa ne pomeni, da do le-te ne bo prišlo. V zavarovalnici zato uporabniku svetujejo, da vseeno poskrbi za zavarovanje svoje nepremičnine.

 

Kdo zagotavlja podatke?

Zavarovalnica Triglav podatke o tveganju za določene nevarnosti nepremičnine črpa iz različnih virov, kot so poplavne karte Agencije RS za okolje, Statističnega urada RS in Geološkega zavoda Slovenije. Poleg tega so za oceno tveganj pomembni dejavniki tudi škodna pogostost in škodni dogodki, ki jih zavarovalnica že več let celovito spremlja in analizira. »Po lanskoletnih ujmah in poplavah smo se odločili, da oceno, ki jo imamo izračunano za vse nepremičnine v Sloveniji, damo na voljo tudi strankam, da se lahko bolj zavedajo tveganj za svoj dom in ustrezno prilagodijo zavarovanja,« pojasnjuje Matej Ferlan, izvršni direktor premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav. Pri tem je pomembno poudariti, da ocena ne predstavlja popolne zanesljivosti tveganja, ampak informativni prikaz, ki je  stranki v pomoč pri sklepanju ustreznega zavarovanja.

Zavarovanje sklepajte premišljeno

V naravnih in drugih nesrečah lahko ostanemo tudi brez doma, zato v zavarovalnici poudarjajo pomen ustreznega zavarovanja nepremičnin. Zavedanje o tem je še vedno prenizko, kar kaže podatek, da tretjina nepremičnin v lasti fizičnih oseb ni zavarovanih za nobeno nevarnost.

Ena od podcenjenih nevarnosti, ki Slovenijo močno ogrožajo, je potres. O tem, kakšne posledice lahko povzroči in kako lahko krepimo potresno odpornost, so strokovnjaki spregovorili v video podkastu, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.

»Dom je neprecenljiv, zato ga velja (za)varovati. Ključno je, da si ob sklepanju zavarovanja vzamete čas in premislite o tem, katerim nevarnostim je vaš dom najbolj izpostavljen in v kolikšni meri. Na podlagi tega izberite primerno zavarovanje. Pozorni bodite na to, ali so zavarovalna kritja za nevarnosti vključena in v kakšnem znesku so krita. Preverite, ali lahko zavarovalne vsote za posamezne nevarnosti povišate, če ocenjujete, da je to potrebno. Z zavarovalnim zastopnikom lahko razjasnite morebitne dileme in pridobite celovito informacijo o izboru zavarovanja. Če poznate tveganja, ste v prednosti, saj ste lahko bolje pripravljeni tudi na tisto, česar ne morete preprečiti,« meni Ferlan.

Več informacij, kako lahko stranke dostopajo do ocene tveganja, je na voljo na tej povezavi. Še več koristnih vsebin o tem, kako se v čim večji možni meri zavarovati pred škodo, ki jo lahko povzročijo vremenski oz. naravni pojavi, lahko uporabniki najdejo na portalu Vse bo v redu. V Zavarovalnici Triglav ob tem svetujejo, naj prebivalci spremljajo vremensko napoved in opozorila pristojnih služb. Pri tem jim je lahko v pomoč tudi aplikacija Triglav vreme.

 

Tagi