Investicijsko vzdrževalna dela na Erjavčevi ulici v Dobu

Z Občine Domžale sporočajo, da bodo v torek, 23. februarja 2021, pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji na Erjavčevi ulici v Dobu.

Obnovili bodo 214 m glavnega voda in 17 vodovodnih hišnih priključkov. Sočasno se bo izvedla točkovna sanacija kanalizacije. Izvajalec del je Lavaco d.o.o..

Zapora ceste bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do 23. aprila 2021.

Karin Božič Zupančič; Foto: splet, Občina Domžale

Tagi