Obnova vodovoda in kanalizacije se nadaljuje tudi v letu 2018. V Češeniku že pričeli z deli!

Z lepim vremenom se pričenja sezona gradbenih del. Občina Domžale tudi v letošnjem letu nadaljuje z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema, prva dela so se že pričela v naselju Češenik. V okviru del, ki bodo predvidoma zaključena do 28. maja, bo obnovljenih 320 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste.

Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje odpadne vode bistvenega pomena. O delovanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema ne razmišljamo, dokler je njuno delovanje nemoteno. Vendar pa je za nemoteno delovanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov.

V letu 2018 bo obnovljenih približno 5.000 m vodovodnega omrežja in 750 m kanalizacijskega omrežja

Obnova vodovodnega omrežja se bo izvajala sočasno z izgradnjo kanalizacije, investicije v tem primeru vodi Občina Domžale, ali v sklopu sistematične celovite obnove vodovodnega omrežja, pri čemer investicije po pooblastilu občine vodi Javno komunalno podjetje Prodnik. V letu 2018 je tako predvidena obnova okoli 5.000 m vodovodnega omrežja in več kot 750 m kanalizacijskega omrežja.

Obnova vodovoda v naselju Češenik.

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da bo obnova vodovoda in hišnih priključkov potekala na naslednjih območjih: na Vaški poti v Radomljah, Ob Mlinščici na Količevem, na Poti za Bistrico (in Ihanski cesti), Gregorčičevi ulici v Domžalah, Ulici Mirana Jarca v Dobu, Pod Hribom v Radomljah in na Prežihovi ulici v Jaršah. Na teh območjih se bo sočasno po potrebi obnovilo tudi kanalizacijsko omrežje.

Obnova vodovodnega omrežja in hišnih priključkov bo izvedena tudi na območju Sela pri Ihanu in Brezja pri Dobu, in sicer v sklopu del ob izgradnji kanalizacije. Obnovljen bo tudi vodovod med vodohranom Krtina in odsekom za avtocesto in med vodohranom Šumberk in Podrečjem. Poleg navedenih obnov obeh omrežij bo v letošnjem letu izvedena tudi obnova vodohrana Ihan, na kanalizacijskem omrežju pa bosta vzpostavljena dva nova razbremenilna objekta, in sicer v Študi in Zadrževalnik Bertoncelj pri Ten Ten Domžale.

Za zanesljivo oskrbo s pitno vodo in urejeno okolje so obnove vodovoda in kanalizacije nujno potrebne

Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, ki so nujne zaradi dotrajanosti cevovodov, se financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode so namreč obnovitvena dela nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe še naprej nekaj samoumevnega.

Za motenje v času gradbenih del se v Javnem komunalnem podjetju Prodnik vsem okoliškim prebivalcem opravičujejo in se jim zahvaljujejo za razumevanje.

Avtor: Miha Ulčar

Tagi