Območno združenje slovenskih častnikov Domžale uspešno realiziralo program dela za leto 2019

Območno združenje slovenskih častnikov Domžale, ki pokriva občine Domžale, Lukovica, Trzin, Mengeš in Moravče je imelo v petek, 6. marca 2020, Letni zbor članov, ki je potekal v gostilni Soklič v Zalogu pod Sveto Trojico. Zbora se je udeležilo enaintrideset članov, pet članic ter sedem gostov.

Povabilu na Letni zbor članov so se odzvali generalni sekretar Zveze slovenskih častnikov, brigadir Martin Jugovec, predsednik Ljubljanske regije in član predsedstva Zveze slovenskih častnikov, nadporočnik Miran Stopar ter prvi predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, podpolkovnik Dominik Grmek.

V uvodu Letnega zbora je častna straža s praporom Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale prišla v dvorano, novoustanovljeni mešani pevski zbor OZSČ Domžale pod vodstvom Milana Kokalja pa je zapel slovensko himno.

Po uvodni predstavitvi in izvolitvi delovnega predsedstva občnega zbora je predsednik IO OZSČ Domžale major Milan Narat poročal zboru o delu območnega združenja v letu 2019. Poudaril je, da je je združenje lani sprejelo zelo ambiciozen letni program dela, katerega prioritetni del so bili dogodki iz vojaško strokovne dejavnosti. Poleg skoraj popolne realizacije programa, je združenje izvedlo še nekaj pomembnih dodatnih aktivnosti. Tako so pripravili tudi potujočo razstavo o vojski v službi miru, ki so jo predstavljali po slovenskih šolah. Narat je pohvalil člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so sodelovali pri organizaciji dogodkov in delovnih akcij. Po njegovih besedah združenje dela zelo dobro. Za letošnje leto imajo v načrtu veliko samostojnih aktivnosti, ki se bodo v skozi leto izmenjevale z akcijami in slovesnostmi, ki jih organizirajo sorodne organizacije.

V nadaljevanju so sledila poročila funkcionarjev zveze za leto 2019. Za strelsko sekcijo je poročilo podal stotnik Milan Habjan, za športno sekcijo stotnik Janez Pogačar, finančno poročilo višji vodnik Branko Žebovec, o delu častne straže pa je poročilo podal koordinator častne straže enote OZSČ Domžale štabni vodnik Bojan Dorič.

Ob koncu Letnega zbora so najuspešnejšim posameznikom podelili še priznanja in medalje ZSČ in OZSČ Domžale najuspešnejšim posameznikom in hkrati povabili vse prisotne, da se v čim večjem številu udeležijo druženj in aktivnosti v prihodnje.

Strelska sekcija – pokali in medalje

 • Milan Habjan – prvo mesto v skupnem seštevku (osem zmag in pet drugih mest)
 • Bojan Dorič – drugo mesto v skupnem seštevku (štiri druga mesta, šest tretjih mest)
 • Toni Stopar – tretje mesto v skupnem seštevku (ena zmaga, pet drugih mest)

Kolesarjenje – medalje

 • Zlata medalja: Majda Narat, Nuša Pogačar, Marjan Breščak, Domine Grmek, Željko Lemut, Janez Pogačar.
 • Srebrna medalja: Milan Narat, Marjan Žagar
 • Bronasta medalja: Jože Brežnjak, Bojan Dorič, Drago Gazdek, Janez Gregorič in Janez Kušar.

Priznanja za različne aktivnosti v OZSČ Domžale

 • Zlata medalja: Bojan Dorič
  Srebrna medalja: Milan Narat, Marjan Žagar
 • Bronasta medalja: Uroš Kušar, Rihard Fekonja
 • Zahvala: Društvo tabornikov Mengeš, družina Habjan, Miran Colnar, Mihael Vajgel

Zaslužna priznanja Zveze slovenskih častnikov

 • Bronasta medalja: Bojan Dorič, Maksimiljan Karba
 • Pisno priznanje: Dušan Grošelj
 • Bronasti znak: Marko Trampuž
 • Častni znak: Toni Stopar
 • Častni znak za sodelovanje: MN Group d.o.o.

Na koncu je predsednik OZSČ Domžale, OO Mengeš, stotnik Marko Trampuž podelil listino – priznanje odličnosti nadporočniku Miranu Stoparju.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi