Nove oblike zaposlovanja invalidov na kmetijah

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah pomenijo novo obliko zaposlovanja oseb z zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi. Na tak način se lahko osebe s posebnimi potrebami zaposlijo v svojem lokalnem okolju, kmetije pa pridobijo potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

Zgodbo o uspehu pišeta kmetija Zadrgal in Zavod Grunt iz Komende, ki zaposlujeta 5 invalidov na zaščitenih delovnih mestih ter 2 strokovna sodelavca, ki vodita proces dela in nudita mentorstvo osebam z zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi. Zaposleni na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so dela v hlevu, v gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

Idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev je Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Skupaj s kmetovalcem Matijo Zadrgal sta leta 2015 združila delovanje kmetije Zadrgal ter ustanovila Zavod Grunt s statusom zaposlitvenega centra.

Z namenom širjenja dobre prakse in znanj o zaposlovanju invalidov ter vodenju dodatne dejavnosti na kmetiji, se je LAS Za mesto in vas povezala še z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) ter izvedla projekt Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Predstavitev delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt s strani ustanoviteljev.

V sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana se je na območju Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic nagovorilo 46 kmetij z dopolnilno dejavnostjo, ki imajo potencial za nadaljnjo širitev svoje dejavnosti. Predvsem mlajša generacija, ki prevzema upravljanje kmetij od svojih staršev, se sooča z izzivom tovrstne razširitve kmetijske dejavnosti. Z namenom praktične predstavitve delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt sta bili organizirani dve delavnici in strokovna ekskurzija, v okviru katerih se je 22 kmetij seznanilo z organizacijo dela in zaposlovanja invalidov na kmetiji ter vodenja zaposlitvenega centra. Za 2 kmetiji sta se izdelala poslovna načrta z razširitvijo poslovne dejavnosti in zaposlitvijo 5 oseb na zaščitenih delovnih mestih.

Obisk kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt v Komendi.

Z namenom nadaljnjega širjenja informacij in spodbujanja zainteresiranih kmetij za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi je potekalo usposabljanje za promotorje, v okviru katerega sta se na območju LAS usposobila 2 promotorja. Dobra praksa s predstavitvijo pravnih in vsakdanjih obvez in priložnosti je predstavljena tudi v priročniku Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po naročilu prek elektronske pošte: las@ljubljana.si.

Predstavitev Petra Svetine na zaključnem dogodku projekta.

Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. Poudarjena je bila družbena angažiranost dobre prakse zaposlovanja invalidov na kmetijah, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.

Avtor: Darja Demšar, RRA LUR

Tagi