Županja mag. Renata Kosec o nadaljnjih korakih za urejanje mirujočega prometa v središču Domžal

V ponedeljek, 23. januarja 2023, je na Občini Domžale potekala prva novinarska konferenca v mandatu županje mag. Renate Kosec, o čemer smo na našem portalu že poročali. Županja je med drugim predstavila tudi nadaljnje korake za urejanje mestnega središča, ki bo sledilo sloganu »Prostor zadovoljnih ljudi«. Po njenih besedah pristop k urejanju mestnega središča potrebuje razmislek o že umeščenih elementih v prostor ter seveda o elementih, ki jih želimo vnesti v prostor. Prostorski načrt Občine Domžale predvideva, da bo prostor v ožjem mestnem središču namenjen javnim dejavnostim in nemotoriziranemu prometu.

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec je povedala, da so po pregledu elementov v ožjem mestnem središču ugotovili, da je za nadaljnjo urejanje mestnega središča potrebno najprej urediti mirujoč promet oziroma organizirati sistem parkirnih mest tako, da bo ustrezal vsem trem skupinam, ki koristijo parkirišča v ožjem mestnem središču. To so stanovalke in stanovalci, zaposleni ter obiskovalke in obiskovalci različnih storitev v centru Domžal.

Po besedah županje je ureditev mestnega središča pomembna za lažjo organizacijo številnih aktivnosti, ki jih Občina Domžale kot sedma največja občina načrtuje v prihodnosti: »V preteklosti se je mestno središče v občini urejalo stihijsko, elementi so se vnašali v prostor brez razmisleka, da je to območje namenjeno vsem občankam in občanom, ne samo prebivalkam in prebivalcem naselja Domžale.«

Županja je opozorila, da več kot tretjina prebivalcev občine sicer živi prav v mestnem središču, v naselju SPB in v stolpnicah, pa vendar mestno središče s katerim se bodo vsi identificirali, tudi prebivalci drugi naselij, ni urejeno. Županja je posebej poudarila, da preden se bo začelo z urejanjem mestnega središča, s katerim se bodo lahko identificirale vse občanke in občani, bo potrebno urediti mirujoči promet v centru Domžal.

Posebej je izpostavila, da so v okviru mirujočega prometa prepoznali tri skupine, ki redno uporabljajo parkirna mesta v centru Domžal. To so stanovalci večstanovanjskih objektov, uporabniki storitev, ki so v centru in zaposleni v različnih institucijah, podjetjih, ki imajo prostore v centru Domžal. Potrebe omenjenih skupin po prostih parkirnih mestih pa se razlikujejo, medtem ko stanovalci za svoje jeklene konjičke potrebujejo parkirna mesta v poznih popoldanskih in nočnih urah, pa jih zaposleni koristijo predvsem čez dan: »Ugotavljamo, da se največ obiskovalcev zadržuje v centru Domžal do dve uri, kar pomeni, da je frekvenca na parkirnih mestih izredno velika.«

Pri reševanju mirujočega prometa bo po njenih besedah zagotovo potrebno urediti zadostno število parkirnih mest za stanovalce v središču mesta: »Ugotavljamo, da je približno enako število vozil vsako noč parkiranih na mestih, kjer ni dovoljeno, npr. na pločnikih, travi, itd. To pa zato, ker sistem mirujočega prometa v občini ni prilagojen porastu motorizacije. Ko bomo pripravljali sistem parkirnih mest bomo posebej pozorni, da bodo imeli možnost parkiranja vsi stanovalci.«

Druga skupina, ki redno koristi parkirna mesta v centru Domžale so zaposleni. Zanje bodo v sodelovanju s centrom trajne mobilnosti, ki ga bo Občina oblikovala čim prej, pripravili udoben sistem za trajnostno mobilnost znotraj in tudi, če bo le mogoče, v povezavi s sosednjimi občinami. »Ugotavljamo, da je v centru Domžal skoraj 3.000 delovnih mest. Verjamem, da se bodo le-ti odločili za nemotorizirane oblike mobilnosti, če bomo zanje pripravili udoben, predvsem pa učinkovit sistem. S tem bomo med drugim pomembno zmanjšali potrebo po prostih parkirnih mestih čez dan,« je pojasnila županja.

Tretja skupina, to so obiskovalci različnih storitev, pa parkirna mesta koristijo občasno in za krajši termin, skoraj polovica obiskovalcev koristi parkirišče do dve uri: »Mestno središče mora ostati živo, zato bomo pri urejanju sistema parkirnih mest posebej pozorni tudi na obiskovalce, še posebej na obiskovalce, ki potrebujejo posebna parkirna mesta – torej za invalide, starejše, mlade družine.«

Miha Ulčar; Foto: Karin Božič Zupančič/arhiv domžalca

 

Tagi