Prva novinarska konferenca mag. Renate Kosec, županje Občine Domžale

V ponedeljek, 23. januarja 2023 je ob 11. uri v konferenčni sobi Občine Domžale potekala prva novinarska konferenca, ki so se je udeležili mag. Renata Kosec županja ter podžupana Matej Primožič in Borut Ernestl.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale je najprej predstavila podžupana Občine Domžale, Mateja Primožiča in Boruta Ernestla, ki sta bila imenovana po konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Domžale. Matej Primožič bo delo podžupana opravljal poklicno, kakor tudi Borut Ernestl. Predstavila je tudi nadaljnje urejanje mestnega središča občine Domžale ter druge aktualne investicije v občini. Matej Primožič, podžupan Občine Domžale, je predstavil dogodke, ki bodo v občini Domžale zaznamovali zaključek meseca januarja in mesec februar. Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale, pa je predstavil nov način sodelovanja občine s krajevnimi skupnostmi in drugimi subjekti.

Za občanke in občane je mag. Renata Kosec dostopna vsako prvo sredo v mesecu, ko pa so termini zapolnjeni se z njimi sreča tudi vsako tretjo sredo. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Srečanja z občankami in občani smo v Uradu županje za lažjo komunikacijo poimenovali »Vprašaj županjo«, srečanje s pravnimi subjekti, ki prav tako potekajo ob sredah pa »Pogovor z županjo«.« Poudarila je, da je redna komunikacija ključ do uspeha in do vzajemnega zaupanja, na podlagi katerega lahko gradimo občino v kateri si želimo živeti.

Matej Primožič, podžupan Občine Domžale, je o svojem delu poklicnega podžupana povedal: »Mesto podžupana sem sprejel, ker verjamem, da naša občina za nadaljnji razvoj in napredek potrebuje drugačen pristop, predvsem pa svež zagon.«

Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale, pa je povedal: »Mesto podžupana občine Domžale sem sprejel, ker je potrebno za širši napredek občine z novo energijo in z zaupanjem povezati vse občanke in občane.«

Več informacij o podžupanih je dostopnih na spletni strani www.domzale.si

17. Festival gorniškega filma

Beseda je tekla tudi o Festivalu gorniškega filma, ki bo že 17. leto prinesel najboljše filme sveta v Slovenijo in bo potekal med ponedeljkom, 13. februarjem 2023, in soboto, 18. februarjem 2023. Projekcije filmov bodo potekale v Mestnem kinu Domžale in na drugih lokacijah.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je o festivalu gorniškega filma, ki vse od začetka poteka v Občini Domžale povedala: »Gorništvo je pomemben del življenja vseh, ki živimo v bližini gora. Posebej zanimivo je, ko se poveže z umetnostjo in se tako predstavi tudi skupinam, ki gore redkeje obiskujejo in ne poznajo čudovite narave s prve roke. Gorniški filmi so poleg narave tudi pomemben zapis preteklih dogodkov in dosežkov na področju gorništva. Ponosni smo, da gorniški filmi ostajajo del filmske ponudbe Mestnega kina Domžale.«

Ureditev mirujočega prometa v središču občine Domžale 

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je novinarkam in novinarjem predstavila nadaljnje korake za urejanje mestnega središča občine Domžale: »Ureditev mestnega središča, ki bo sledilo sloganu »mesto zadovoljnih ljudi« potrebuje razmislek o že umeščenih elementih v prostor ter seveda o elementih, ki jih želimo vnesti v prostor. Prostorski načrt Občine Domžale predvideva, da bo prostor v ožjem mestnem središču namenjen javnim dejavnostim in nemotoriziranemu prometu.«

Županja je pojasnila, da so po pregledu elementov v ožjem mestnem središču ugotovili, da je za nadaljnjo urejanje mestnega središča potrebno najprej urediti mirujoč promet oziroma organizirati sistem parkirnih mest tako, da bo ustrezal vsem trem skupinam, ki koristijo parkirišča v ožjem mestnem središču. To so stanovalke in stanovalci, zaposleni ter obiskovalke in obiskovalci različnih storitev v centru Domžal.

Ureditev mestnega središča je pomembna za lažjo organizacijo številnih aktivnosti, ki jih Občina Domžale kot sedma največja občina načrtuje v prihodnosti. Mag. Renata Kosec je poudarila: »V preteklosti se je mestno središče v občini urejalo stihijsko, elementi so se vnašali v prostor brez razmisleka, da je to območje namenjeno vsem občankam in občanom, ne samo prebivalkam in prebivalcem naselja Domžale.«

Županja je opozorila, da več kot tretjina prebivalcev občine sicer živi prav v mestnem središču, v naselju SPB in v stolpnicah, pa vendar mestno središče s katerim se bodo vsi identificirali, tudi prebivalci drugi naselij, ni urejeno. Županja je posebej poudarila, da preden se bo začelo z urejanjem mestnega središča, s katerim se bodo lahko identificirale vse občanke in občani, bo potrebno urediti mirujoči promet v centru Domžal.

Posebej je izpostavila, da so v okviru mirujočega prometa prepoznali tri skupine, ki redno uporabljajo parkirna mesta v centru Domžal. To so stanovalci večstanovanjskih objektov, uporabniki storitev, ki so v centru in zaposleni v različnih institucijah, podjetjih, ki imajo prostore v centru Domžal. Potrebe omenjenih skupin po prostih parkirnih mestih pa se razlikujejo, medtem ko stanovalci za svoje jeklene konjičke potrebujejo parkirna mesta v poznih popoldanskih in nočnih urah, pa jih zaposleni koristijo predvsem čez dan. Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžal, je poudarila: »Ugotavljamo, da se največ obiskovalcev zadržuje v centru Domžal do dve uri, kar pomeni, da je frekvenca na parkirnih mestih izredno velika.«

Pri reševanju mirujočega prometa bo prav gotovo potrebno urediti zadostno število parkirnih mest za stanovalce v središču mesta: »Ugotavljamo, da je približno enako število vozil vsako noč parkiranih na mestih, kjer ni dovoljeno, npr. na pločnikih, travi, itd. To pa zato, ker sistem mirujočega prometa v občini ni prilagojen porastu motorizacije. Ko bomo pripravljali sistem parkirnih mest bomo posebej pozorni, da bodo imeli možnost parkiranja vsi stanovalci.«

Druga skupina, ki redno koristi parkirna mesta v centru Domžale so zaposleni. Zanje bodo v sodelovanju s centrom trajne mobilnosti, ki ga bo občina oblikovala čim prej, pripravili udoben sistem za trajnostno mobilnost znotraj in tudi, če bo le mogoče, v povezavi s sosednjimi občinami. Mag. Renata Kosec je v zvezi s tem povedala: »Ugotavljamo, da je v centru Domžal skoraj 3.000 delovnih mest. Verjamem, da se bodo le-ti odločili za nemotorizirane oblike mobilnosti, če bomo zanje pripravili udoben, predvsem pa učinkovit sistem. S tem bomo med drugim pomembno zmanjšali potrebo po prostih parkirnih mestih čez dan.«

Tretja skupina, to so obiskovalci različnih storitev, pa parkirna mesta koristijo občasno in za krajši termin, skoraj polovica obiskovalcev koristi parkirišče do dve uri. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Mestno središče mora ostati živo, zato bomo pri urejanju sistema parkirnih mest posebej pozorni tudi na obiskovalce, še posebej na obiskovalce, ki potrebujejo posebna parkirna mesta – torej za invalide, starejše, mlade družine.«

Dogodki in prireditve, ki bodo v občini Domžale zaznamovali zaključek meseca januarja in mesec februar

  • 2.2.2023, ob 19. uri – Slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, Kulturni dom Franca Bernika Domžale;
  • 6.-10.2.2023 – »Kje bom preživljal zimske počitnice?«, predstavitev zimskih počitnic za otroke in mladostnike v občini Domžale;
  • 13.-18.2.2023 – Festival gorniškega filma v Mestnem kinu Domžale in drugih lokacijah;
  • 18. in 19.2.2023 – Pust v Domžalah

Petra Petravič; Foto in video: Miro Pivar

 

Tagi