Zimske službe so še vedno na terenu

Močno sneženje, ki je včeraj ponoči zajelo tudi naše kraje, je veliko nevšečnosti povzročilo predvsem voznikom, saj se je njihova pot do službe ali drugih opravkov podaljšala. Preverili smo  kakšno je stanje na naših občinskih cestah in ugotovili, da so zadovoljivo splužene in da so ekipe upravljalca cest podjetja Grasto še vedno na terenu.

Za več informacij o stanju na naših cestah in o delovanju zimskih služb, pa smo povprašali na Občino Domžale, kjer so nam odgovorili, da so pristojne službe včeraj v poznih popoldanskih urah pričele s preventivnim posipom in pluženjem hribovitih predelov ter v zgodnjih nočnih urah s posipom cest I. prioritete ter nato tudi II. prioritete. Ob 3.30 uri je koncesionar pričel s pluženjem vseh cest, pločnikov v centru ter izogibališč v bližini osnovnih šol.

Po koncu sneženja bodo zagotovili tudi čiščenje in odriv snega z najbolj prometnih pločnikov in nekaterih površin, ki služijo t.i. javnemu parkiranju v samih Domžalah.

Ceste in ulice so v občini Domžale razdeljene v prednostne razrede

Izvajalci javnih služb in upravljavci cest so dolžni začeti izvajati pluženje, ko se na vozišču pojavi 10 cm snega ali več. Prej pa le v primeru, da se pričakuje večje količine snežnih padavin ter ne bi bilo možno zaradi obilnih padavin zagotavljati prevoznosti glavnih prometnih cest.

Običajno se v hribovitih predelih prične s posipanjem že veliko prej kot pa v nižinskih predelih. Lahko bi rekli, da se posipanje in pluženje v hribovitih predelih zagotavlja od samega začetka sneženja ali ko se sneg začne prijemati vozišča. V hribovitih predelih se preventivni posip zagotavlja z mešanico sol – pesek, ker gre zaradi nagiba in klančin za specifične razmere.

  

Nato sledi preventivni posip glavnih lokalnih in povezovalnih cest, ki spadajo takoj za hribi v I. prednostni razred. V kolikor pa se padavine nadaljujejo, pa se preventivni posip z utekočinjeno mešanico zagotovi tudi na cestah II. reda – torej v vseh preostalih manj prometnih cestah in ulicah. Šele, ko je izveden preventivni posip vseh cest, ter se začne na cestah nabirati sneg pričnejo tudi s pluženjem.

Pri tem se moramo zavedati, da so v zimskem času ceste tudi spolzke ter, da nas na manj prometnih ulicah lahko presenetijo posamezne ostanki ali zaplate snega, ker posip ulic na manj prometnih in obremenjenih ulic ni tako učinkovit kot na bolj prometnih ulicah (ker posip učinkovito deluje le ob trenju pnevmatik, itd.). Zato seveda vsakemu vozniku še kako prav pride ustrezno opremljeno vozilo s predpisano zimsko opremo.

  

Do jutranjih ur se v okolici šol zagotovi tudi čiščenje izogibališč pri šolah ter nekaterih peščevih površin v samem centru in bližnji okolici.

Po končanih padavinah se zagotovi tudi čiščenje ostalih pločnikov. Vseh površin še zlasti tam, kjer je promet pešcev in vozil manjši kot na običajno obremenjenih ulicah žal ni mogoče zagotoviti popolnega čiščenje teh površin, kot že rečeno gre za razloge tehnične narave.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov