Zaključene in tekoče investicije v občini Lukovica

V občini Lukovica se je ta mesec zaključilo nekaj investicij v javno infrastrukturo in na področju družbenih dejavnostih, med drugim je bila zaključena gradnja športnega parka v Šentvidu pri Lukovici. Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice napreduje po terminskem planu. Več o zaključenih in tekočih investicijah v občini Lukovica si lahko preberete v nadaljevanju.

Izvedena je bila sanacija usada cestišča in ureditev meteornega odvodnjavanja na delu ceste Koreno. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 39.924,93 EUR z DDV.

Sanacija usada cestišča in ureditev meteornega odvodnjavanja na delu ceste Koreno.

Zaključena je bila obnova vodovoda na: Šolska pot, Mlakarjeva, Pot v Rovca in Podpeč. Na Šolski poti je bila zgrajena nova cestna meteorna kanalizacija, obnovljena in dograjena je bila cestna razsvetljava ter izvedena rekonstrukcija vozišč z zamenjavo spodnjega ustroja in asfaltiranjem.

Obnova vodovoda v Podpeči.

Izvedena je bila rekonstrukcija ceste z ureditvijo brežin, bankin in meteornega odvodnjavanja na cesti Čeplje–Znojilo. V postopku javnega naročila male vrednosti je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 124.229,94 EUR z DDV.

Rekonstrukcija ceste Čeplje–Znojilo.

Urejeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode v Jelši. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del TGT Kompolje d.o.o., vrednost del je znašala 1.455,46 EUR z DDV.

Odvodnjavanje meteorne vode v Jelši.

Zaključen je postopek javnega naročila za izgradnjo ceste OPPN Drtijščica. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 176.604,42 EUR z DDV. Gradbena dela se bodo začela izvajati v začetku leta 2022, predvideno dokončanje del je do konca meseca aprila 2022.

Gradnja športnega parka v Šentvidu pri Lukovici je zaključena. Igrišče je dobilo novo enotno asfaltno prevleko, urejeno je bilo meteorno odvodnjavanje, na novo je postavljena zaščitna ograja, nameščeni so novi goli in koši ter urejena je okolica športnega igrišča. Pogodbena vrednost znaša 91.225,13 EUR z DDV. Občina Lukovica je v ta namen na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2021 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobila 22.916,66 EUR.

Športni park v Šentvidu pri Lukovici.

Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice napreduje po terminskem planu. Zaključena so: keramičarska dela, montaža strojne opreme, mavčnokartonska dela, podopolagalska dela, fasaderska dela, slikopleskarska dela. Zaključni sloj asfaltiranja bo izveden, ko bodo za to ustrezne vremenske razmere. Objavljena je bila odločitev za izbiro dobavitelja notranje opreme (opreme učilnic, garderob …). V postopku javnega naročila je bila najugodnejša ponudba ponudnika Atlas oprema d.o.o., ponudbena cena znaša 231.110,70 EUR z DDV.

Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na Brdu.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

 

Tagi