V ŽIVO: 6. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes v četrtek, 18. maja 2023, sestali na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali devet točk dnevnega reda. Na seji bodo med drugim nadaljevali s prekinjeno točko Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, v prvem branju pa bodo obravnavali tudi Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale ter o nameri o izgradnji novega zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu v živo ogledate na našem portalu.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 4. redne seje z dne, 16. 3. 2023 in zapisnika 5. redne seje z dne 20. 4. 2023, bodo svetnice in svetniki obravnavali naslednje točke dnevnega reda:

1. Volitve in imenovanja
2. Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo – nadaljevanje prekinjene točke
3. Stališče Občine Domžale k seznanitvi z rezultati študije hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih protihrupnih ograj ob pomembnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo na območju Ljubljane z okolico v občini Domžale
4. Predlog Strategije “Skupaj za lepšo starost“
5. Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale – prva obravnava
6. Odlok o štipendiranju v občini Domžale – druga obravnava
7. Sklep o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje – prva obravnava
8. Potrditev namere o izgradnji novega zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu
9. vprašanja, pobude in predlogi.

Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Miha Ulčar; Foto, video: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi