V novem letu nov generalni sekretar Planinske zveze Slovenije

Z novim letom je sedanjega generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije Mateja Planka nasledil Damjan Omerzu, ki se bo trudil ohraniti stabilno poslovanje in ugleden sloves ene največjih slovenskih nevladnih organizacij.

35-letni Damjan Omerzu zelo dobro pozna delovanje planinske organizacije, saj je že od leta 2018 namestnik sedanjega generalnega sekretarja. A s planinstvom kot načinom življenja je povezan že od malih nog. Je član Planinskega društva Bohor Senovo, kjer je opravljal že številne zadolžitve, od vodnika PZS, inštruktorja planinske vzgoje, markacista do organizatorja izletov, taborov in drugih dogodkov. S Planinsko zvezo Slovenije je začel sodelovati v študentskih letih, najprej v Mladinski komisiji, kasneje tudi v Odboru za pravne zadeve. Leta 2012 se na zvezi zaposlil kot strokovni sodelavec. Vpet je bil v različna področja delovanja zveze, osnovno pa na področju projektnega dela, članstva in pravnih zadev.

Mesto generalnega sekretarja PZS Damjan Omerzu prevzem z bogato zapuščino dolgoletnega generalnega sekretarja Mateja Planka. »Planinska zveza Slovenije deluje na visokem nivoju. Pandemija nas je pahnila v zelo negotove čase, ki neposredno vplivajo tudi na našo dejavnost, saj zavirajo redno delo društev in omejuje individualno planinsko dejavnost naših članov. Tako ostaja moj osnovni cilj ohranitev stabilnega poslovanja Planinske zveze Slovenije in nadaljnja stalna racionalizacija ter informatizacija delovanja, katere cilj je tudi lažje delovanje naših društev. Trudil se bom, da bo sodelovanje z državo rodilo dejanske končne rezultate. V PZS si namreč prizadevamo, da bi dokončno uredili status planinskih poti in njihovega sistemskega financiranja, ki bo društvom kot skrbnikom poti omogočalo nadaljnje urejanje planinskih poti. Korak naprej moramo narediti tudi pri podpori planinskim kočam za lažje spopadanje s sodobnimi izzivi turizma. Na področju športnega plezanja mora planinska organizacija z nadgradnjo tako umetnih sten, kot naravnih plezališč, slediti razvoju in množičnosti športa. V letu 2021 z veseljem pričakujem olimpijske igre, kjer bo športno plezanje premierno zastopano in nadejam se, da bo tudi sezona svetovnega pokala, vključno s septembrsko tekmo v Sloveniji, potekala čim bolj nemoteno. Planinska zveza Slovenije glavnino svoje dejavnosti izvaja na področju rekreativnega planinstva, zato bom sledil nadaljnji krepitvi usposobljenosti strokovnih delavcev v športu in krepitvi promocije športnih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru naših društev. Zaveza Planinske zveze Slovenije je širiti preventivne dejavnosti ozaveščanja vseh obiskovalcev gora o varnosti in odgovornemu obnašanju. Verjamem, da bomo z ekipo sodelavcev, predanimi prostovoljci in partnerji naše organizacije zastavljene cilje in usmeritve uspešno zasledovali v korist naših članov.«

Damjana Omerzuja so člani Upravnega odbora PZS soglasno potrdili za generalnega sekretarja na dopisni seji 15. maja 2020.

Avtor: Barbara Gradič Oset; Foto: PZS

 

Komentarji uporabnikov
Tagi