V Domžalah brez novoletnega ognjemeta

Prihod novega leta smo običajno v Domžalah pospremili s tradicionalnim ognjemetom. Letos pa so se na Občini Domžale razmeram primerno odločili, da se ognjemetu in silvestrovanju v središču mesta odpovejo.

Na Občini Domžale občankam in občanom ob tem sporočajo, da tudi v tem času niso pozabili na ranljive skupine in posameznike: “Občina Domžale sredstva še naprej namenja za socialno varstvo, ki predstavljajo pomemben delež celotnega proračuna Občine. Poleg potreb specifičnih ranljivih skupin, ki jih pokrijemo z izvajanjem zakonsko določenih nalog (storitve pomoči na domu, plačilo prispevkov za socialno ogrožene, sredstva za družinske pomočnike), prepoznamo tudi potrebe na katere mreža javne službe za socialno varstvo nima oziroma ne zmore dati zadostnega odgovora.”

Tako skrbno načrtujejo, izvajajo in sofinancirajo tudi številne druge aktivnosti, kot so denarna pomoč ob rojstvu otroka, občinska denarna socialna pomoč, štipendije, občinska neprofitna stanovanja, izvajanje javnih del in druge pomoči in spodbude. Vsi našteti ukrepi potekajo preko rednih javnih razpisov in objav.

Na vprašanja in pobude, ki so prispele na Občino Domžale, da bi denar od ognjemeta namenili otrokom do 18. leta starosti, odgovarjajo sledeče: “V občini Domžale je v predšolsko vzgojo vključenih okoli 1.750 otrok, v domžalskih osnovnih šolah je nekaj več kot 4.000 otrok, dijakov je več kot 1.400. Znesek ki ga vsako leto namenjamo ognjemetu je 2.500 EUR, če bi želeli ugoditi vašim pobudam, to ne bi predstavljalo znatne pomoči, poleg tega ni pravnih podlag, da bi bilo tovrstna izplačila pomoči možno izpeljati. Kljub temu vam sporočamo, da bomo sredstva še naprej namenjali pomoči potrebnim skupinam in posameznikom.”

Kdorkoli se je v tem težkem času znašel v stiski, se lahko obrne na državne institucije, ki urejajo problematiko na tem področju – Center za socialno delo Domžale, na Občino Domžale pa se lahko obrnete za dodelitev enkratne občinske socialne pomoči.

Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi